Indirekte omkostninger

Den enkelte pulje har nogle omkostninger i forbindelse med investering i værdipapirer. Omkostningerne bliver hævet i forbindelse med tilskrivningen af puljeafkastet.

De indirekte omkostninger består f.eks. af:

 • Kurtage
  Omkostning i forbindelse med køb og salg af værdipapirer i puljen
 • Depotgebyr
  Betales for opbevaring og forvaltning af værdipapirer
 • Udbytteskat
  Betales af det udbytte, der modtages på aktiebeholdninger
 • Diverse omkostninger
  Omkostninger, som betales i forbindelse med administration af værdipapirer, f.eks. ved udbytte, aktiesplit, fusioner og lign.
 • Øvrige omkostninger
  Omkostninger, som betales i forbindelse med valutaterminer, derivater og lign.

Direkte omkostninger

I de 11 værdipapirpuljer beregnes et administrationsgebyr. Administrationsgebyret er sammensat af et grundgebyr og et puljegebyr. Der beregnes intet gebyr for deltagelse i Indlånspuljen.

Grundgebyr
Af de første 300.000 kr. 0,50 % p.a.
Af beløb mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. 0,30 % p.a.
Af beløb over 500.000 kr. 0,15 % p.a.

Grundgebyret beregnes hver måned af den gennemsnitlige saldo.

Puljegebyr
EM aktiepulje 0,85 % p.a.
Global aktiepulje 0,75 % p.a.
Europæisk aktiepulje 0,75 % p.a.
US aktiepulje 0,75 % p.a.
Dansk aktiepulje 0,50 % p.a.
Højrente-obligationspulje 0,50 % p.a.
Virksomhedsobligationspulje 0,40 % p.a.
Lang obligationspulje 0,15 % p.a.
Mellemlang obligationspulje 0,15 % p.a.
Kort obligationspulje 0,10 % p.a.
Alternativ pulje 0,40 % p.a.

Puljegebyr - Bankvalg

Bankvalgsgebyret dækker over bankens udgifter til aktivt at styre den løbende aktivallokering og rebalancering.

Bankvalgsgebyr
Bankvalg 1 (Konservativ) 0,10 % p.a.
Bankvalg 2 (Balanceret) 0,15 % p.a.
Bankvalg 3 (Vækstorienteret) 0,20 % p.a.
Bankvalg 4 (Aggressiv) 0,20 % p.a.
Ved Bankvalg bruges provisionsatserne forholdmæssigt for de puljer, som Bankvalg har haft andel i. Provisionssatserne kan derfor være mellem 0,10 og 0,85% afhængig af fordeling.

Det er gebyrfrit at ændre Bankvalg-model.

Puljegebyret afhænger af puljesammensætningen og beregnes hver måned af den gennemsnitlige saldo inklusive eventuel deltagelse i Indlånspuljen, multipliceret med andelen af de enkelte puljer.

Grund- og puljegebyret hæves på puljekontoen ultimo december i forbindelse med tilskrivningen af puljeafkastet eller ved udtrædelse af puljeordningen. Hvis afkastet efter grund- og puljegebyr samt handelsomkostninger bliver negativt, modregnes det beregnede negative beløb i puljekontoens indestående.