Indirekte omkostninger

Den enkelte pulje har nogle omkostninger i forbindelse med investering i værdipapirer. Omkostningerne bliver hævet i forbindelse med tilskrivningen af puljeafkastet.

De indirekte omkostninger består f.eks. af:

 • Kurtage
  Omkostning i forbindelse med køb og salg af værdipapirer i puljen
 • Depotgebyr
  Betales for opbevaring og forvaltning af værdipapirer
 • Udbytteskat
  Betales af det udbytte, der modtages på aktiebeholdninger
 • Diverse omkostninger
  Omkostninger, som betales i forbindelse med administration af værdipapirer, f.eks. ved udbytte, aktiesplit, fusioner og lign.
 • Øvrige omkostninger
  Omkostninger, som betales i forbindelse med valutaterminer, derivater og lign.

Direkte omkostninger

I de 4 puljer beregnes et administrationsgebyr. Administrationsgebyret er sammensat af et grundgebyr og et puljevalgsgebyr.

Grundgebyr
Af de første 300.000 kr. 0,50 % p.a.
Af beløb mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. 0,30 % p.a.
Af beløb over 500.000 kr. 0,15 % p.a.

Grundgebyret beregnes hver måned af den gennemsnitlige saldo.

Puljevalgsgebyr

Puljevalgsgebyret dækker bankens omkostninger til aktive forvaltning af puljens sammensætning af aktiv typer og rebalancering. Gebyret varierer afhængig af den valgte pulje (Investeringsprofil).

Puljevalgsgebyr
Konservativ Pulje 0,40 % p.a.
Balanceret Pulje 0,60 % p.a.
Vækstorienteret Pulje 0,75 % p.a.
Aggressiv Pulje 0,85 % p.a.

Det er gebyrfrit at foretage et puljeskifte, men det kræver at der samtidig ændres investeringsprofil og underskrift på en ny aftale. Kontakt din daglige rådgiver hvis du ønsker at foretage et puljeskifte.

Grund- og puljevalgsgebyret hæves på puljekontoen ultimo december i forbindelse med tilskrivning af puljeafkastet eller ved udtrædelse af puljen. Hvis afkastet efter grund- og puljevalgsgebyret er fratrukket bliver negativt, modregnes det beregnede negative beløb i puljekontoens indestående.