Overvejer du at investere din opsparing? 

På denne side finder du en række investeringsprodukter i Sydbank

Blandede fonde

Til dig, med mindre eller stor opsparing

Er du træt af, at din opsparing ikke vokser? Så er Sydinvest Blandede Fonde måske noget for dig. Både små og store opsparinger kan være med.

Investering med livrem og seler eller is i maven?

Der er fire muligheder at vælge imellem – både til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, der er mere modig og indstillet på at opleve tab. Vælger du fx at købe en andel i en fond med en høj aktieandel, får du mulighed for et højere afkast, til gengæld må du forvente højere risiko og større kursudsving. Blandingsforholdet mellem aktier og obligationer tilpasses løbende, så det passer til den enkelte fonds strategi.

Hurtigt og nemt til både opsparing og pension

 • Mulighed for et højere afkast på din opsparing og pension
 • Det er let at komme i gang – du køber en investeringsandel i banken, og så bliver pengene automatisk investeret
 • Du skal ikke spekulere over sammensætningen af din investering, det ordner vores eksperter
 • Du kan hurtigt sælge dine andele (selvom vi anbefaler, at du beholder andelene i mindst 3 år)
 • 4 investeringstyper: Fra de meget forsigtige til de mere modige
 • Egnet til privat opsparing, børneopsparing og pensionsopsparing
 • Følg udviklingen af din investering i NetBanken og på sydinvest.dk

Læs mere om Sydinvest Blandede Fonde

Sydbanks Puljer

Til dig, med børne- eller pensionsopsparing

Hvis du ikke selv ønsker at investere børneopsparingen eller din pensionsopsparing via et individuelt depot i banken, kan du i stedet vælge at investere igennem Sydbanks puljer, hvor du overlader den løbende tilpasning af investeringerne og aktivsammensætning til vores investeringseksperter.

Dine fordele ved at vælge investering via Sydbanks puljer er:

 • Konstant overvågning af dine investeringer og aktiv tilpasning af investeringssammensætning efter Sydbanks forventninger til udviklingen på de finansielle markeder
 • Løbende rebalancering af forholdet mellem de forskellige aktivtyper i takt med udsvingene i kurserne på de finansielle markeder
 • Din opsparing vil blive spredt over en lang række aktivtyper, lande, brancher og virksomheder, der minimerer risikoen for at tabe opsparingen ved uro på de finansielle markeder, og giver dermed et forventet afkast, der er stabilt og konkurrencedygtigt i forhold til markedsafkastet
 • Din opsparing vil blive investeret ansvarligt med et ønske om at fremme miljømæssige og sociale forhold
 • Dine indbetalinger til opsparingen bliver straks investeret
 • Udbytter og renter fra aktie- og obligationsinvesteringerne bliver automatisk geninvesteret
 • Dine handelsomkostninger vil ofte være lavere i puljerne end ved direkte investering i obligationer og aktier, fordi puljerne handler på engroslignende vilkår

Sydbanks puljer, investerer udelukkende på baggrund af Sydbanks Kapitalforvaltningsafdelings forventninger til de finansielle markeder. Nedenfor er den langsigtede aktivsammensætning for de 4 puljer angivet. Hvis du vil se den aktuelle sammensætning skal du klikke på en af genvejene i højre side af skærmbilledet. Der vil du finde et faktaark på den enkelte pulje med månedskommentar og oversigt over aktivsammensætning og beholdninger.

Sydbanks puljer findes i 4 varianter med forskellig investeringsramme og risiko

Investeringsramme

Du kan vælge mellem 4 forskellige puljer i banken. Der er muligheder til dig, der vil investere med livrem og seler, og til dig, som prioriterer at få et højt afkast og derfor er indstillet på også at opleve perioder med tab. I tabellen nedenfor er de langsigtede forventede styringsmål og udsvingsgrænserne angivet.

Pulje Obligationer Aktier Alternativer
Konservativ Styringsmål 80 % 15 % 5 %
Ramme for udsving 65 - 100 % 0 – 20 % 0 – 15 %
Balanceret Styringsmål 55 % 35 % 10 %
Ramme for udsving 30 – 80 % 20 – 50 % 0 – 20 %
Vækstorienteret Styringsmål 30 % 60 % 10 %
Ramme for udsving 5 – 55 % 45 – 75 % 0 – 20 %
Aggressiv Styringsmål 10 % 80 % 10 %
Ramme for udsving 0 – 40 % 60 – 100 % 0 – 20 %

 

Forventet risiko og afkast

Sydbank anbefaler generelt ikke at investere opsparingen i bankens puljer, hvis der er under tre år til at opsparingen skal bruges. De 4 puljer investerer i obligationer, aktier og alternativer som anført i tabellen ovenfor. For investering i aktier må der traditionelt set forventes større kursudsving end ved investering i obligationer, hvorfor en pulje med en høj aktieandel er forbundet med en større risiko, men også med et større forventet afkast set over en længere tidshorisont.

Din investeringsprofil

Med udgangspunkt i en vurdering af din risiko-vilje og risiko-evne, dine økonomiske forhold og øvrige forhold fastlægger bankens rådgivere i samarbejde med dig din investeringsprofil. Din investeringsprofil er afgørende for bankens anbefaling af aktieandel i porteføljen og dermed, hvilken af de 4 puljer vi vil anbefale dig at investere i.

Du kan læse mere om Sydbanks 4 puljer

Konservativ Pulje
Balanceret Pulje
Vækstorienteret Pulje
Aggressiv Pulje

Beregn omkostningerne for deltagelse i puljerne

Læs PuljeNyt og retningslinjer for puljerne

En gang om året udkommer Puljenyt, med en oversigt over, hvordan investeringerne i bankens puljer har udviklet. Du kan læse den seneste ved at klikke på linkene nedenfor. De til en hver tid gældende retningslinjer for puljerne kan findes og læses ved at klikke på linket nedenfor.

Læs PuljeNyt for børneopsparing
Læs PuljeNyt for Pension

Læs retningslinjerne for puljerne

Se historiske afkast på Sydbanks gamle puljer

Aktiesparekontoen

Til dig, der ønsker at investere i aktier og har en opsparing

Pr. 1. januar 2024 blev loftet for indskud på Aktiesparekontoen hævet til 135.900 kr. 

Rent teknisk består Aktiesparekontoen af en indlånskonto og et værdipapirdepot. Du kan investere pengene på indlånskontoen i danske og udenlandske aktier samt i aktiebaserede udbyttebetalende investeringsbeviser.

I slutningen af hvert år beregnes den samlede værdi af Aktiesparekontoen (konto + depot). Hvis værdien er under det maksimale indskudsloft, kan du indskyde yderligere beløb det følgende kalenderår.

Hvad betyder det nye loft for dig, der allerede har en Aktiesparekonto?

Hvor meget ekstra du må indskyde på din eksisterende Aktiesparekonto i 2024, afhænger af værdien af det samlede indskud (saldo på konto og værdien af depotet) ved udgangen af 2023. Var værdien ved udgangen af 2023 fx 90.000 kr., kan du indskyde yderligere 45.900 kr. på kontoen. Var værdien derimod 136.000 kr., kan du ikke indskyde yderligere beløb.

Kontakt din rådgiver eller kundeservice, hvis du har brug for hjælp.

Gratis at oprette

Det er gratis at oprette en aktiesparekonto i Sydbank. Når du investerer i aktier via Aktiesparekontoen er skatten af afkastet lavere end ved normal investering i aktier.

Læs mere og bestil en Aktiesparekonto

Din investerings- og risikoprofil

Når vi rådgiver dig om investering, tager vi altid udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil, som din rådgiver udarbejder i fællesskab med dig.

Din investeringsprofil og bæredygtighedspræferencer

For at kende rammerne for dine investeringer spørger din rådgiver bl.a. til

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • dine skattemæssige forhold
 • din investeringserfaring
 • din risikovillighed
 • din evne til at bære eventuelle tab
 • din bæredygtighedspræference

Din risikoprofil

Når vi fastlægger din risikoprofil, spørger vi f.eks., om du kan leve med udsving i dit afkast, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge de investerede penge.

Din bæredygtighedspræference

Når vi spørger ind til dine bæredygtighedspræferencer, er det for at få dine investeringer til at leve bedst muligt op til dine ønsker og forventninger, hvad angår bæredygtighed.

I figuren til højre ser du 3 forskellige scenarier for afkastudviklingen af en investering over tid.

Et højt forventet afkast er normalt ensbetydende med en høj investeringsrisiko – og omvendt. Se nøje på figuren og tænk på, at du skal kunne sove roligt om natten undervejs. Hvilken investering foretrækker du? 

Din investeringsstrategi

Din risikoprofil fortæller, om din investeringsstrategi skal være såkaldt bevarende, konservativ, balanceret, vækstorienteret, aggressiv eller spekulativ. På den måde bliver din profil en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer.

Sydbank anbefaler generelt ikke at investere, hvis der er mindre end tre år til at formuen skal bruges. Det er altid forbundet med risiko og omkostninger ved at investere formuen. Der kan derfor være situationer, hvor banken ikke har investeringsprodukter, der passer til netop din situation. Banken anbefaler dig at søge rådgivning, inden du investerer første gang. Din rådgiver i Sydbank er altid klar til at rådgive dig.