Hvis du ønsker at pleje din formue, kan du benytte Sydbanks dygtige investeringsrådgivere.

Hos dem kan du f.eks. få en individuel risikoprofil og investeringsstrategi samt løbende porteføljepleje.

Sydinvest Blandede Fonde

Til dig med en opsparing på 5.000-500.000 kr.

Sydbanks Puljer

Til dig med børne- eller pensionsopsparing, der selv vil vælge puljer

BankValg

Til dig med børne- eller pensionsopsparing, der lader bankens eksperter vælge puljer

Din investerings- og risikoprofil

Forvaltning

Priser og vilkår

Til dig, der vil investere for mellem 5.000 og 500.000 kr.

Er du træt af, at din opsparing ikke vokser? Så er Sydinvest Blandede Fonde måske noget for dig. Både små og store opsparinger kan være med, for produkterne henvender sig alle, der har en opsparing eller en pension på mellem 5.000 kr. og 500.000 kr.

Investering med livrem og seler eller is i maven?

Der er fire muligheder at vælge imellem – både til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, der er mere modig og indstillet på at opleve tab. Vælger du fx at købe en andel i en fond med en høj aktieandel, får du mulighed for et højere afkast, til gengæld må du forvente højere risiko og større kursudsving. Blandingsforholdet mellem aktier og obligationer tilpasses løbende, så det matcher din investeringsprofil.

Hurtigt og nemt til både opsparing og pension

 • Mulighed for et højere afkast på din opsparing og pension
 • Det er let at komme i gang – du køber en investeringsandel i banken, og så bliver pengene automatisk investeret
 • Du skal ikke spekulere over sammensætningen af din investering, det ordner vores eksperter
 • Du kan hurtigt sælge dine andele (selvom vi anbefaler, at du beholder andelene i mindst 2-3 år)

Så meget kan en opsparing på 200.000 kr. forventes* at blive til på 5 år

Vælger du fx at investere i Sydinvest Konservativ, vil de 200.000 kr. kunne blive
til ca. 217.000 kr.. Sammenligner du med de samme 200.000 kr., der har stået på en opsparingskonto med 0,25 % i rente pr. år i 5 år, vil din opsparing kun vokse til ca. 202.500 kr.

*Det forventede afkast er beregnet vha. en model, der anvender både historiske data og bankens forventninger til fremtiden. Beregningerne hviler på nogle teoretiske antagelser om, at afkastet på det pågældende produkt kan beskrives ved en normalfordeling. Der er derfor tilknyttet en vis usikkerhed til de oplyste tal. Afkastet er beregnet efter omkostninger, men før skat. Al investering er forbundet med risiko, afkastet kan blive negativt. Det forudsættes i beregningerne, at eventuelt udbytte i perioden geninvesteres i produktet.

Se brochure   Se spørgsmål og svar

 • 4 investeringstyper: Fra de meget forsigtige til de mere modige
 • Egnet til privat opsparing, børneopsparing og pensionsopsparing
 • Følg udviklingen af din investering i NetBanken og på sydinvest.dk

Sydbanks Puljer er til dig med børne- eller pensionsopsparing, der selv vil vælge puljer

Investerer du børne- eller pensionsopsparingen eller dele af den gennem Sydbanks puljer, har du de samme placeringsmuligheder, som hvis du selv investerer i værdipapirer. Forskellen er bare, at det er Sydbanks investeringseksperter, der placerer puljernes midler for dig, og dermed slipper du selv for at skulle bruge tid på at pleje dine investeringer.

10 puljer at vælge imellem

Du kan vælge mellem 10 puljer. Puljernes midler investeres i mange forskellige værdipapirer og brancher. Det giver stor risikospredning og dermed et afkast, der er stabilt og konkurrencedygtigt i forhold til markedsafkastet.

Læs mere om puljerne her

Læs PuljeNyt 

En gang om året udkommer PuljeNyt, med en oversigt over, hvordan investeringerne i bankens puljer har udviklet sig.

Læs PuljeNyt for børneopsparing

Læs PuljeNyt for Pension

 

Med Sydbanks puljer:

 • Får du nem adgang til mange forskellige værdipapirmarkeder
 • Kan du investere dine penge i en eller flere forskellige puljer
 • Bliver dine indbetalinger straks investeret
 • Vil dit udbytte automatisk blive geninvesteret
 • Vil dine omkostninger ofte være lavere end ved direkte investering i obligationer og aktier, fordi puljens handelsomkostninger fordeles på mange deltagere

 

 

Til dig, der vil overlade investeringen af børne- eller pensionsopsparingen til bankens eksperter

Ønsker du ikke selv at fordele børneopsparingen eller din pensionsopsparing på vores forskellige puljer, kan du i stedet vælge Bankvalg, hvor du overlader den løbende puljesammensætning til vores investeringseksperter.

Fire muligheder at vælge imellem

Du kan vælge fire forskellige kombinationer af Bankvalg: Der er muligheder til dig, der kun vil investere med livrem og seler, og til dig, som prioriterer at få et højt udbytte og derfor er indstillet på at opleve tab. 

Din investeringsprofil

Med udgangspunkt i en vurdering af din risiko-vilje og risiko-evne, dine økonomiske forhold og øvrige forhold fastlægger bankens rådgivere i samarbejde med dig din investeringsprofil. Din investeringsprofil er afgørende for bankens anbefaling af aktieandel i porteføljen og dermed, hvilken af de 4 kombinationer af Bankvalg vi vil anbefale. 

Så meget kan en opsparing på 200.000 kr. forventes* at blive til på 5 år

Vælger du fx at investere i Bankvalg 1 (Konservativ), vil de 200.000 kr. kunne blive til ca. 218.000 kr. Sammenligner du med de samme 200.000 kr., der har stået på en opsparingskonto med 0,25 % i rente pr. år i 5 år, vil din opsparing kun vokse til ca. 202.500 kr.

*Det forventede afkast er beregnet vha. en model, der anvender både historiske data og bankens forventninger til fremtiden. Beregningerne hviler på nogle teoretiske antagelser om, at afkastet på det pågældende produkt kan beskrives ved en normalfordeling. Der er derfor tilknyttet en vis usikkerhed til de oplyste tal. Afkastet er beregnet efter omkostninger, men før skat. Al investering er forbundet med risiko, afkastet kan blive negativt. Det forudsættes i beregningerne, at eventuelt udbytte i perioden geninvesteres i produktet.

Din investerings- og risikoprofil

Når vi rådgiver dig om investering, tager vi altid udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil, som din rådgiver udarbejder i fællesskab med dig.

Din investeringsprofil

For at kende rammerne for dine investeringer spørger din rådgiver bl.a. til

 • dit formål med investeringerne
 • din tidshorisont
 • dine skattemæssige forhold
 • din investeringserfaring
 • din risikovillighed
 • din evne til at bære eventuelle tab.

Din risikoprofil

Når vi fastlægger din risikoprofil, spørger vi f.eks., om du kan leve med udsving i dit afkast, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge de investerede penge.

I figuren nedenfor ser du 3 forskellige scenarier for afkastudviklingen af en investering over tid.

Et højt forventet afkast er normalt ensbetydende med en høj investeringsrisiko – og omvendt. Se nøje på figuren og tænk på, at du skal kunne sove roligt om natten undervejs. Hvilken investering foretrækker du? 

Din investeringsstrategi

Din risikoprofil fortæller, om din investeringsstrategi skal være såkaldt bevarende, konservativ, balanceret, vækstorienteret eller aggressiv. På den måde bliver din profil en rettesnor for sammensætningen af dine investeringer.

Din rådgiver er altid klar til at rådgive dig om dine investeringer.

Velkommen til Sydbanks Forvaltningsafdeling

Vi kan bistå dig, når det drejer sig om administration og investering af midler, som ifølge loven skal forvaltes af en godkendt forvaltningsafdeling.

Mindreåriges midler

Modtager en person under 18 år en samlet erstatning, arv eller gave på mere end 75.000 kr., skal pengene placeres i en forvaltningsafdeling.

Læs mere

Midler, som tilhører voksne under økonomisk værgemål

Kommer en person under økonomisk værgemål, skal personens formue placeres i en forvaltningsafdeling, når formuen er større end 75.000 kr.

Læs mere

Båndlagt arv eller gave

Når en arv er båndlagt, så modtageren ikke frit kan bruge pengene, skal arven placeres i en forvaltningsafdeling. Drejer det sig om en båndlagt gave, kan giveren bestemme, at pengene skal administreres af en forvaltningsafdeling.

Læs mere

Midler tilhørende ikke-erhvervsdrivende fonde

En ikke-erhvervsdrivende fond ( kongeligt stemplet vedtægter eller kapital større end 1 mio. kr. ) skal placere sine midler i en godkendt forvaltningsafdeling med mindre andet er bestemt i fondens vedtægt.

Ændringen i fondsloven den 1. september 2014 gør, at kapitalkravet er øget fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Bestyrelser i fonde med en kapital under 1 mio. kr. bør gennemgå fondens vedtægt og eventuelt søge rådgivning for at klarlægge præcist, hvilke regler der gælder for den enkelte fond.

Fonden med en kapital under 1 mio. kr. er derfor som udgangspunkt ikke længere omfattet af fondslovens regler.

Læs mere om ikke erhvervsdrivende fonde med kapital under 1 mio. kroner

Priser og vilkår

Hvis du ønsker at pleje din formue, kan du benytte Sydbanks dygtige investeringsrådgivere. Hos dem kan du f.eks. få en individuel risikoprofil og investeringsstrategi samt løbende porteføljepleje.

Priser

Både handel med værdipapirer og porteføljepleje er forbundet med nogle omkostninger. Ønsker du ingen rådgivning, kan du vælge selv at handle i NetBanken.

Se priser for handel med værdipapirer, øvrige finansielle instrumenter, opbevaring, porteføljepleje m.m.

Se priser for handel i NetBanken

Vilkår

Handel med værdipapirer er underlagt en række bestemmelser, informationskrav og vilkår. Læs mere nedenfor:

Grundlæggende informationer om værdipapirinvestering

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks depotregler

Sydbanks politik for ordreudførelse

Se, hvilke mulige interessekonflikter der kan opstå mellem kunder og banken, og hvad Sydbank gør for at undgå de opstår

Se, hvem Sydbank samarbejder med på værdipapirområdet

Se en beskrivelse af reglerne for risikomærkning af investeringsprodukter, der kan handles i Sydbank

Luk