Få styr på de nye satser og fradragsregler i 2024

Elbiler og afgifter

Købere af nye elbiler og brintbiler kan glæde sig over, at den måde, man beregner registreringsafgiften på med bl.a. et bundfradrag, ikke forringes i 2024 og 2025, som det ellers var planen.

Større servicefradrag

I 2024 kan du igen trække regningen til vinduespudseren, rengøringsfirmaet og udgifterne til børnepasning og havearbejde fra i skat.

Det er det såkaldte servicefradrag, som stiger og næste år er på 11.900 kr. pr. voksen i din husstand. 

Du skal selv huske at trække udgifterne fra, hver gang du har betalt en regning. Det gør du i forskudsopgørelsens felt 461, eller du kan samle alle regningerne og taste dem ind i marts 2025, når du får din foreløbige årsopgørelse.

Servicefradragets værdi er på ca. 26 pct. i 2024. Det betyder, at hver gang du bruger 1.000 kr. på service og trækker beløbet fra, sparer du ca. 260 kr. i skat.

Pengegaver op til … før der skal betales gaveafgift

Du kan frit give gaver op til 74.100 kr. i 2024 til et familiemedlem i din nærmeste familie. til dine børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn og til deres ægtefæller eller samlevere.

Og du kan desuden give gaver op til 25.900 kr. til svigerbørn og svigerforældre.

Husk at tilpasse dine pensionsindbetalinger

 

Ratepension/Livsvarig livrente

I 2024 er satserne for indbetaling på pension blevet ændret, så du nu kan indbetale op til i alt 63.100 kr. samlet for alle dine indbetalinger til ratepension og ophørende livrente, uanset om det er privat- eller arbejdsgiverordninger. Der er fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparing

I 2024 kan du indbetale 9.100 kr. på aldersopsparing, hvis du har mere end 7 år til folkepensionsalderen. Hvis du har 7 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du indbetale 58.900 kr.

Læs mere om dine muligheder i Sydbank

Kørselsfradrag mellem hjem og arbejdsplads:

0-24 km: intet fradrag
25-120 km: 2,23 kr./km
Over 120 km: 1,12 kr./km
Over 120 km: I visse yderkommuner 2,23 kr./km

Derudover gælder bl.a. følgende staser:

Personfradrag (for personer, der er fyldt 18 år): 49.700 kr.

Personfradrag (under 18 år) 49.700 kr.

Progressionsgrænse i 2024 for beskatning af aktieindkomst: 61.000 kr. 

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside

 


Næste artikel