Tårnhøj inflation bekymrer mange små og mellemstore virksomheder

Denne analyse er lavet af Sydbanks erhvervsøkonom Morten Laugesen

De danske virksomheder har indenfor de seneste år været ramt af en række store benspænd. Coronapandemien har flere gange ført til pludselige nedlukninger, der har gjort det svært at se mange måneder ind i fremtiden. Samtidig har store forstyrrelser i de internationale forsyningskæder skabt massive problemer med at få råvarer og vigtige komponenter hjem til tiden, hvilket kun er blevet forstærket af krigen i Ukraine.

De mange udfordringer afspejler sig i en ny undersøgelse blandt 400 SMV’er, som analyseinstituttet Voxmeter har udarbejdet for Sydbank. Her er det nemlig hele 57 % af SMV’erne, der svarer, at der i dag er flere risici, der kan true deres virksomheds forretnings- og indtjeningsgrundlag, end der var for fem år siden.

Lidt over en tredjedel – 34 % – af SMV’erne svarer, at der hverken er færre eller flere risici, mens kun 9 % af SMV’erne vurderer, at der i dag er færre risici, der kan ramme deres virksomheds forretnings- og indtjeningsgrundlag, end for fem år siden.

Galopperende priser skaber bekymring

Kigger vi på, hvilke risici der kan ramme SMV’ernes forretnings- og indtjeningsgrundlag, er det særligt de stigende priser på energi, råvarer og en lang række andre varer, der bekymrer mange SMV’er for tiden. Det er således 33 % af SMV’erne, der svarer, at de er mest bekymrede for stigende priser.

Det er særligt energipriserne, der er gået kraftigt i vejret. Eksempelvis er listeprisen på diesel steget med omkring 50 % det seneste år. Det giver blandt andet en gedigen ekstraregning til mange virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der hver dag skal holde gang i firmabiler og tørstige entreprenørmaskiner. Samtidig er prisen på både el og naturgas steget med langt over 200 %, hvilket særligt kan mærkes i energiintensive brancher som fødevareindustrien og metalindustrien.

Det er dog ikke kun energipriserne, der er steget kraftigt. Det samme er prisen på transport, fødevarer og en lang række andre råvarer. Det betyder, at mange virksomheder oplever store stigninger i deres omkostninger, som de er tvunget til at sende videre til kunderne, hvis de ikke skal gnave for meget i bundlinjen.

De store prisstigninger på blandt andet energi og fødevarer betyder også, at forbrugerne for første gang i et årti oplever tilbagegang i reallønnen, fordi inflationen stiger hurtigere end lønningerne. Det kan ramme forbrugernes lyst til at bruge penge og dermed virksomhedernes afsætningsmuligheder. Set fra virksomhedernes synspunkt er et andet bekymrende forhold ved den tårnhøje inflation, at der med høj inflation ofte følger store udsving, der blandt andet gør det vanskeligere at planlægge indkøb.

Krig og materialemangel skaber udfordringer

Foruden stigende priser er det især geopolitisk uro og mangel på materialer, der bekymrer SMV’erne for tiden. 27 % af SMV’erne svarer, at de er bekymrede for, at geopolitisk uro og krig vil ramme deres forretnings- og indtjeningsgrundlag. Det er utvivlsomt krigen i Ukraine, der bekymrer mange SMV’er. De seneste tal fra Udenrigsministeriets SMV-eksportstatistik viser, at der inden krigen var 690 SMV’er, der havde eksport til Rusland, mens 745 SMV’er havde eksport til Ukraine. Flere hundrede små og mellemstore virksomheder er altså direkte berørt af krigen i Ukraine.

Indirekte er der dog langt flere virksomheder, der er påvirket af krigen. Blandt andet, fordi Rusland og Ukraine er storeksportører af træ, metal, korn og en lang række andre råvarer. Krigen i Ukraine har derfor pustet yderligere til de store forstyrrelser i de internationale forsyningskæder. Derfor er det heller ikke overraskende, at 22 % af SMV’erne svarer, at de er bekymrede for, at mangel på materialer og forstyrrelser i forsyningskæderne rammer deres virksomheds forretnings- og indtjeningsgrundlag.

Få SMV’er er bekymrede for stigende renter og cyberangreb

Ser vi nærmere på de risici, som SMV’erne er mindst bekymrede for, kan vi blandt andet se, at det kun er 3 %, der – i hvert fald her og nu – er bekymrede for, at den teknologiske udvikling vil ramme deres forretnings- og indtjeningsgrundlag. Samtidig er det 5 % af SMV’erne, der er bekymrede for stigende renter. Den lave andel afspejler, at langt de fleste SMV’er er kommet fornuftigt igennem coronakrisen, og de er derfor godt rustet til at håndtere lidt større renteudgifter, hvis renterne som forventet bider sig fast på et højere niveau.

Det er også ganske få SMV’er – 4 % – der er meget bekymrede for cyberangreb. Det er lidt overraskende, da krigen i Ukraine har fået Center for Cybersikkerhed til at hæve trusselsniveauet for cyberangreb fra lav til middel. En rapport fra Erhvervsstyrelsen peger således også i retning af, at mange SMV’er undervurderer risikoen for cyberangreb. Ifølge rapporten er det i hvert fald 40 % af SMV’erne, der har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau.

44 % af SMV’erne har ikke en plan for håndtering af væsentlige risici

I Voxmeters undersøgelse for Sydbank svarer 55 % af SMV’erne, at de har udarbejdet en plan for håndtering af de væsentligste risici, der kan ramme deres virksomhed. Det er positivt, at over halvdelen af de danske SMV’er har en plan for, hvordan de vil håndtere de væsentligste risici, da en plan giver et godt udgangspunkt for at handle hurtigt og effektivt. Derfor bør de 44 % af SMV’erne, der ikke har en plan for håndtering af de væsentligste risici, også overveje at udarbejde en plan.

Trods udfordringer venter mange SMV’er fremgang på bundlinjen

På trods af SMV’ernes udfordringer med stigende priser, geopolitisk uro og mangel på materialer, er det 44 % af virksomhederne, der vurderer, at deres driftsresultat i 2022 vil være højere, end det var i det foregående kalenderår. 34 % af SMV’erne venter, at deres driftsresultat vil være nogenlunde uændret i forhold til året forinden, mens 21 % forventer et lavere driftsresultat i 2022.


Næste artikel