Få overblikket: Det betyder Ruslands invasion af Ukraine for dansk erhvervsliv

Hverken Rusland eller Ukraine er blandt de største eksportmarkeder for danske virksomheder. Der er dog ingen tvivl om, at Ruslands invasion af Ukraine kan få store konsekvenser for en række danske virksomheder. Eksporten kan blive ramt, ligesom danske virksomheder med aktiviteter i de to lande går ind i en svær og usikker periode. Dertil kommer selvfølgelig den afledte usikkerhed, som krisen spreder.

Erhvervsøkonom Morten Laugesen, Tlf. 74 37 22 52 • morten.laugesen@sydbank.dk 

Eksportvirksomheder bliver ramt

Den danske eksport til Rusland blev hårdt ramt, efter Ruslands annektering af Krim i 2014 udløste sanktioner fra EU, der blev fulgt op af modsanktioner fra Ruslands side. Rusland indførte blandt andet et importforbud mod en lang række fødevarer, hvilket er gået hårdt ud over den danske fødevareeksport til Rusland.

På trods af sanktionerne er den danske eksport af varer til Rusland dog steget lidt de seneste par år og nærmede sig sidste år otte milliarder kroner.

Men med udsigten til hårde sanktioner fra EU og mulige modsanktioner fra Ruslands side peger alt i retning af, at eksporten til Rusland vil falde i de kommende år.

I forbindelse med eksporten er det dog værd at fremhæve, at mange virksomheder allerede har fravalgt Rusland som eksportmarked de seneste år. Det gælder de store virksomheder, men det gælder i særdeleshed også de danske SMV’er. I 2020 var der således 690 danske SMV’er med eksport til Rusland, hvilket er 32 procent færre, end der inden Ruslands annektering af Krim.

I samme periode er antallet af store virksomheder med eksport til Rusland også faldet, men kun med 13 procent til 213 virksomheder.

En del af faldet i antallet af SMV’er med eksport til Rusland er utvivlsomt en direkte konsekvens af de europæiske sanktioner og det russiske importforbud mod en række fødevarer. Den politiske usikkerhed har dog nok også i sig selv fået en del SMV’er til at se bort fra Rusland som eksportmarked.

Samtidig har det langt fra været tillokkende vækstrater, den russiske økonomi har præsteret de seneste år. Den seneste udvikling i russisk økonomi står i hvert fald i skærende kontrast til udviklingen i 00’erne, hvor Rusland som et af de fire såkaldte BRIK-lande gentagne gange blev udråbt som et af fremtidens helt store eksportmarkeder.

Mens mange danske virksomheder har været tilbageholdende med at satse på eksport til Rusland de seneste år, har flere virksomheder dog kastet sig over det ukrainske marked. Faktisk er andelen af SMV’er med eksport til Ukraine siden 2013 vokset med 19 procent til 950 virksomheder. Samtidig er antallet af store virksomheder med eksport til Ukraine vokset med 23 procent til 205 virksomheder.

Det stigende fokus på Ukraine som eksportmarked har betydet, at den årlige eksport af varer til Ukraine nu nærmer sig tre milliarder kroner.

Mens det er svært at spå om udviklingen i danske eksport til Ukraine på den lange bane, er der ingen tvivl om, at den nuværende kaotiske situation i landet vil få negativ betydning for dansk eksport til Ukraine i den nærmeste fremtid. Vi så også, at vareeksporten til Ukraine tog et kraftigt dyk umiddelbart efter Ruslands annektering af Krim.

Der hersker ingen tvivl om, at Ruslands invasion af Ukraine vil få betydning for en række danske eksportvirksomheder. Det er dog også vigtigt at understrege, at eksporten til Rusland og Ukraine svarer til under to procent af de danske virksomheders samlede eksport.

Usikkerhed om danske aktiviteter i Ukraine

Ruslands invasion af Ukraine har også betydning for det stigende antal danske virksomheder, der de seneste år har valgt at åbne butikker eller etablere produktion i Ukraine.

Danske virksomheder har mere end 100 datterselskaber i Ukraine, der sammenlagt beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Derfor handler det for mange danske virksomheder lige nu om at sikre deres medarbejderes sikkerhed.

På den korte bane vil situationen utvivlsomt også føre til, at danske virksomheder med butikker i Ukraine kommer til at miste omsætning, mens virksomheder med fabrikker i landet bliver ramt af store produktionsforstyrrelser.

Kigger vi lidt længere frem, er det på nuværende tidspunkt yderst vanskeligt at vurdere, hvad Ruslands invasion af Ukraine kommer til at betyde for danske virksomheder aktiviteter i Ukraine. Det kommer til at afhænge af udviklingen i de kommende uger.

Flere danske virksomheder er også tilstede med datterselskaber i Rusland. Samlet har danske virksomheder over 20.000 ansatte i Rusland. Disse virksomheder vil ikke umiddelbart blive ramt af produktionsforstyrrelser i samme omfang som virksomheder med aktiviteter i Ukraine.  Vestlige sanktioner kan dog komme til at betyde, at det bliver vanskeligt at foretage pengeoverførsler ind og ud af Rusland.

Denne analyse er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Denne analyse må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger


Næste artikel