Udbetaling af årets udbytte fra investeringsforeningerne

Hvis du har placeret penge gennem en eller flere investeringsforeninger, som fx Sydinvest, BankInvest, Sparinvest, MajInvest eller ValueInvest, får du i årets første måneder besked om årets udbytte.

Faktisk begynder investeringsforeningerne allerede at udbetale det forventede udbytte fra slutningen af januar og ikke som tidligere efter generalforsamlingerne i marts eller april. Her fastsættes det endelige udbytte.

Vil du geninvestere dit udbytte?

Som udgangspunkt kan det være en god ide at geninvestere udbyttet, så du kan opretholde de langsigtede afkastforventninger.
Vi anbefaler derfor, at du kontakter din rådgiver, så I sammen kan se på dine muligheder for at investere pengene. Ved samme lejlighed kan I tjekke, om dine investeringer matcher din investeringsprofil.

Hvad med risikoen?

Man løber altid en risiko ved at investere. Og i fællesskab ser vi på, hvor stor den skal være. Derfor finder vi sammen din investeringsprofil, så vi med den rigtige strategi kan minimere din risiko og optimere dit afkast.

Find din investeringsprofil

Tal med en rådgiver og hør, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig med at investere dine penge bedst muligt uden at løbe unødige risici.
Vi spørger bl.a. ind til din økonomi, hvornår du skal bruge dine penge igen, din risikovillighed og din risikoevne, samt om hvor store udsving du kan leve med i dit afkast. På baggrund heraf kan vi sammen finde frem til netop din investeringsprofil.

Overlad dine investeringer til bankens eksperter

Når man skal investere, kræver det tid, lyst og viden, for at man kan lægge den rette strategi. Har du primært lysten, kan du nemt og trygt overlade det hele til Sydbank.

Få rådgivning

Du skal hverken have rigtig mange penge eller vide en masse om aktier og obligationer for at investere.

Vores investeringseksperter forvalter din penge, så de kan blive til flere – og kan pege på bedste investeringsmuligheder. De kan dog ikke fortælle dig, hvilken investeringsløsning som passer bedst til dig og din økonomi. Tal derfor med din rådgiver i Sydbank, og hør om dine muligheder for at investere.

Kontakt din rådgiver


Næste artikel