Få et overblik over de nye skattefrie bundfradrag for boligudlejning

For at styrke deleøkonomien og bl.a. gøre det mere attraktivt at udleje sommerhus, har Folketinget vedtaget nye regler for beskatning, som gælder fra og med 2018. I denne artikel får du et hurtigt overblik over de nye skattefrie bundsatser, og hvordan de kommer dig til gode.

Nye bundfradrag for sommerhusudlejning

Udlejer du dit sommerhus, som du også bruger privat, og hvor lejeindtægten indberettes af et udlejningsbureau, er det skattefrie bundfradrag forhøjet fra 21.900 kr. til 40.000 kr. for 2018. Se oversigten nedenfor. Samtidig er det kun 60% af den del af lejeindtægterne, som overstiger bundfradraget, der skal medregnes i din kapitalindkomst.

Oversigt over det skattefrie bundfradrag ved sommerhusudlejning via et bureau:
2017 2018 2019
21.400 kr. 40.000 kr. 40.900 kr.
Oversigt over det skattefrie bundfradrag ved sommerhusudlejning uden et bureau:
2017 2018 2019
10.700 kr. 11.000 kr. 11.200 kr.

Det skal du være opmærksom på:

  • Som sommerhusudlejer skal man enten opgøre det skattemæssige resultat efter bundfradragsmetoden eller den regnskabsmæssige metode. Hvis du hidtil har brugt den regnskabsmæssig metode, hvor du får fradrag for de dokumenterede udgifter, der er forbundet med udlejningen, videreføres disse regler uændret. Har du tidligere brugt den regnskabsmæssige opgørelse, er det ikke muligt senere at skifte til at bruge bundfradrag for samme feriebolig.

Læs mere om udlejning af dit sommerhus på SKATs hjemmeside.

Nye bundfradrag for bolig- og værelsesudlejning, fx via Airbnb

Hvis du udlejer et værelse eller hele din bolig i en sammenhængende periode på mindre end 4 måneder, er der fra 2018 mulighed for at anvende et skattefrit bundfradrag på 28.000 kr.

Derudover er det kun 60% af den del af lejeindtægterne, som overstiger bundfradraget, der skal medregnes i din kapitalindkomst.

Oversigt over det skattefrie bundfradrag ved udlejning af bolig eller værelse via et udlejningsbureau, som fx Airbnb:
2018 2019
28.000 kr. 28.600 kr.

Det skal du være opmærksom på: 

  • Muligheden for at bruge bundfradraget er fra og med 2021 betinget af, at dine lejeindtægter indberettes af en formidler, fx Airbnb.
  • Hvis du bruger bundfradraget, har du ikke mulighed for at få fradrag for udgifter forbundet med udlejningen.
  • Udover de skattemæssige regler for beskatning af lejeindtægter skal du være opmærksom på, at andre regler kan begrænse dine muligheder for udlejning af din bolig. Fx kan de enkelte kommuner have grænser for korttidsudlejning af egen bolig, ligesom der for lejeboliger kan være begrænsninger i muligheden for at fremleje boligen helt eller delvist.

 


Næste artikel