Sydbank opnår europæisk garantiramme på over 2 milliarder kroner til SMV’erne i Danmark

Når de danske hjælpepakker udløber om nogle få måneder, kan nogle danske virksomheder stå med en finansieringsudfordring. Sydbank har været fremsynet og fået godkendt en ansøgning til den europæiske hjælpepakke. En garantiramme, der kan benyttes af danske SMV’er, og som nu er klar til brug.

Blækket er kun lige tørt på den nye aftale mellem Sydbank og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). En aftale, der skal være med til at sikre finansiering af danske virksomheder fra Den Europæiske Garantifond (EGF). Foreløbig er der tilsagt godt 2 mia. kroner i garantiramme.

”Vi er godt tilfredse med, at Sydbanks kunder også får mulighed for at få del i EU-midlerne og den her europæiske hjælpepakke – ligesom vi har haft det på nationalt plan med de danske hjælpepakker,” siger områdedirektør, Claus Peter Michelsen fra Sydbank.

Han understreger, at garantirammen er en ekstra ramme og dermed et ekstra instrument, der kan bruges ved formidling af lån til finansiering i danske virksomheder. Garantirammen dækker 70 procent af et lån.

”Vores værktøjskasse er i forvejen udstyret med en lang række låneprodukter til finansiering, så for os er garantirammen også fortællingen om, at vi har fået EU's blåstempling,” fortæller Claus Peter Michelsen.

Ifølge Sydbanks seneste prognose, har den delvise åbning af økonomien sendt 1.800 personer væk fra ledighedskøen i marts måned og april måned forventes at tegne endnu bedre med endnu større åbning af detailhandlen og restauranter. Der er dog stadig et stort efterslæb at indhente for mange virksomheder med fx faldende eksportsalg, manglende ordre, ingen turister, udeblevne hotelgæster, generelt nedadgående salgskurver – for ikke at nævne manglende fremskridt og udvikling.

Sydbank er sammen med Vækstfonden de eneste danske finansielle aktører, der har lukket en garantiramme-aftale med EGF, mens Nordea har det i skandinavisk regi.

 ”Som bank skal vi på vegne af og sammen med erhvervslivet være et skridt foran, når det gælder finansieringen ikke kun til genstart – efter coronaen – men altså til den fortsatte vækst og sikring af danske arbejdspladser. Den globale verden står jo dagligt og banker på, så her giver EU-midlerne fint perspektiv til dansk og europæisk vækst.”

 Kort fakta

  • Pan-European Guarantee Fund (EGF) blev etableret i sensommeren 2020, som EIF’s svar på Covid-19 og en del af EU’s genopretningspakke.
  • Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er den største aktionær i Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som yder finansiering af SMV’er gennem risikovillig kapital og riskofinansieringsinstrumenter. De andre aktionærer er Europa-Kommissionen og finansielle institutioner fra hele Europa. 
  • EIF blev etableret i 1994 og er aktiv i alle EU-lande, potentielle medlemslande, Liechtenstein og Norge.

Få overblik over Sydbanks støtteordninger til erhvervslivet


Næste artikel