Landbrug med lysere fremtid

Det lange seje træk
Under finanskrisen i 00-erne røg priserne på landbrugsjord voldsomt i vejret. Og da først boblen sprang, endte mange landmænd med at tabe penge på jord, som pludselig ikke var det samme værd.

”Vi er mange, der husker det kæmpe chok med brutalt faldende jordpriser fra 2008-2010. En form for jord-pandemi, som også kostede finanssektoren dyrt på udlånskontoen,” fortæller bankdirektør, Bjarne Larsen, Sydbank.

En mulig løsning viste sig dog i form af en politisk lovændring i 2016. Her fik bankerne en mulighed for at hjælpe landmændene på en ny måde. I Sydbank valgte man at tilbyde effektive, men også forgældede landbrug, en mulighed for at konvertere deres gæld til ansvarlig lånekapital, som først skulle indfries efter fem rentefrie år til en underkurs. Den ansvarlige lånekapital blev afskrevet i bankens regnskab med 634 millioner kroner.

”Vi tog de lange briller på og valgte det lange, seje træk over for de cirka 70 største landbrug, som vi vurderede, var meget effektive, men som også var tynget af negativ egenkapital. På den måde blev landmandens samlede kapital, egenkapitalen plus den ansvarlige kapital, positiv. Sydbank var, mig bekendt, den eneste bank, der bevidst brugte metoden som et kontinuerligt strategisk tiltag – og som sådan bar en del af risikoen sammen med landbruget. Derfor kalder vi det for Sydbank-modellen,” forklarer Bjarne Larsen.

Modellen har forhindret konkursen. Henover de seneste fem år har Sydbank-modellen skullet stå sin prøve. Og i dag begynder man at kunne ane konturerne af en succes.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det var meget alvorligt, det vi så ind i den gang. De her landmænd var helt sikkert gået konkurs og havde mistet deres levebrød. Så i dag smiler vi forsigtigt sammen med landmændene, som vi skal have en dialog med henover sommeren. Vores forventninger, der er baseret på det tætte samarbejde, vi har haft undervejs, er, at langt de fleste får betalt deres gæld ud – og samtidigt har stærke og sunde bedrifter. Det er utroligt glædeligt – mest af alt fordi det betyder, vi har undgået en lang række konkurser, med alle de menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge,” siger Bjarne Larsen.

De gode resultater betyder også, at Sydbank nu så småt begynder at åbne mere op for landbruget.”Vi har i en årrække været forsigtige overfor at tage nye landbrugskunder ind. Men den positive udvikling, vi oplever nu, betyder, at vi har plads på bøgerne til flere gode erhvervskunder inden for landbruget,” siger Bjarne Larsen.

Rådgivning foran finansiering.
Sydbanks landbrugsrådgiver har gennem det seneste års tid fået grundig uddannelse i skattemæssige og selskabsmæssige forhold, når det gælder fuldtidsbrug med ofte store og komplicerede virksomhedsformer. Som noget nyt vil Sydbanks rådgivere fx derfor tilbyde et årligt forretningstjek sammen med landbrugsejerne og udfordre landbrugsejere med at være foran – i stedet for at hænge fast i tunge lån, som det er svært at komme ud af.

”Vi har jo haft solid og succesfuld erfaring med at rydde skrivebordet og sætte os sammen med landmændene for at gennemgå deres forretning side for side, tal for tal. Det drejer sig ikke kun om at tilbyde mere finansiering eller kapital. Det drejer sig om at gøre det på den rigtige måde,” siger Bjarne Larsen, der slår fast, at det er en præmis for landbruget at leve med store udsving i priserne.

Landbruget og fødevareklyngen beskæftiger i dag ca. 180.000 personer og udgør derfor mange, vigtige led i hele rygraden af dansk erhvervsliv.

Sydbank og landbrugssektoren
- Sydbank har historisk set altid haft en fod solidt plantet i landbruget
- Sydbanks eksponering til landbruget er på omkring 2,7 mia. kroner og udgør knap 5 procent af bankens samlede udlån på i alt 60 mia. kroner
- Sydbank rådgiver landbrugskunder i hele Danmark og har ca. 20 specialiserede finansielle landbrugsrådgiveret, der typisk kører ud til kunderne fra Sydbanks landbrugscentre i Billund og Rødekro
- Sydbank-modellen har reddet ca. 50 ud af de 70 landbrug, der kom med i ordningen


Næste artikel