Midtjysk tekstilproducent har fokus på bæredygtighed

Den midtjyske tekstilproducent Spectre har arbejdet struktureret med bæredygtighed i en årrække. Det store fokus på bæredygtighed er med til at tiltrække og fastholde kunder og medarbejdere, fortæller medejer Jesper Klausen.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom i Sydbank

Hos Spectre har forberedelserne været i gang i månedsvis.

Den midtjyske virksomhed med det internationalt klingende navn er nemlig ved at gøre sig klar til EU’s rapporteringsdirektiv, CSRD, som medfører nye krav til større virksomheders bæredygtighedsrapportering. 

Spectre har blandt andet foretaget et omfattende analysearbejde for at kortlægge, hvor virksomheden står i dag, og hvordan virksomheden bevæger sig i en endnu mere bæredygtig retning.

”Vi begyndte for alvor at tage hul på forberedelserne for ca. otte måneder siden. Vi har i den forbindelse allieret os med eksterne konsulenter, der har hjulpet os med at vurdere, hvor vi er i dag, og hvor vi skal være om få år, når kravene skal efterleves,” siger Jesper Klausen.

Han er medejer samt ansvarlig for produktion og bæredygtighed i Spectre, der udvikler og producerer funktionelt tøj til vandring, klatring, cykling og andre udendørsaktiviteter for en række internationale brands.

For de store børsnoterede virksomheder med over 500 medarbejdere træder CSRD i kraft, når vi vender kalenderbladet til 2024, og i de efterfølgende år vil flere store virksomheder blive underlagt direktivet. Erhvervsstyrelsen skønner, at i alt 2.300 danske virksomheder vil blive direkte omfattet af CSRD.

Læs mere om CSRD på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Hos Spectre lægger Jesper Klausen ikke skjul på, at der er meget arbejde forbundet med at blive klar til de nye bæredygtighedskrav. Han vælger dog at fokusere på mulighederne.

”Vi forsøger at lade være med at se på de nye krav som en byrde. Vi tror, at det giver os nogle muligheder, at vi er relativt tidligt ude. Forhåbentlig kan vi blive en god sparringspartner for mange af vores kunder, der også først lige er begyndt på den her rejse,” siger Jesper Klausen.

Bæredygtighed er en integreret del af virksomheden

Selvom det er under et år siden, at Jesper Klausen og hans medarbejdere for alvor begyndte at forberede sig på EU’s nye bæredygtighedskrav, afslører et tilbageblik på Spectres historie, at virksomheden har arbejdet med bæredygtighed i mange år.

Jesper Klausens forældre købte Spectre i 1982, og i 2003 blev nøglerne til den midtjyske tekstilproducent officielt overdraget til Jesper Klausen og hans bror, Jacob Klausen, der er ansvarlig for salg.

I 1992 valgte Spectre at flytte produktionen fra Danmark til Letland. På det tidspunkt havde de baltiske lande netop genvundet deres selvstændighed efter næsten 50 års sovjetisk besættelse. Derfor så hverdagen i Letland også meget anderledes ud end i Danmark.

”Letland var et meget fattigt land på det tidspunkt. Derfor havde vi som virksomhed også et meget stort fokus på at hjælpe medarbejderne. Eksempelvis etablerede vi en lægeklinik på fabrikken,” siger Jesper Klausen.

Han fremhæver virksomhedens indsats i Letland i 1990’erne som et eksempel på, at Spectre egentlig altid har arbejdet med bæredygtighed og Corporate Social Responsibility (CSR).

”I mine forældres tid var der ikke noget, der hed CSR. Det var i hvert fald meget få virksomheder, der arbejdede bevidst med at profilere sig inden for det her område. Men mine forældre havde altid meget fokus på at skabe nogle gode forhold for medarbejderne,” siger Jesper Klausen.

Et skridt foran

I begyndelsen af 2010’erne begyndte Spectre dog at arbejde mere struktureret med bæredygtighed, fortæller Jesper Klausen.

”Vi besluttede, at vi ville have en certificering, da vi kunne mærke, at der i markedet var et behov for, at man kunne dokumentere, hvordan man arbejdede. Derfor ansatte vi en CSR-manager, hvis første opgave var at undersøge de forskellige certificeringsmuligheder,” siger han.

Processen resulterede i, at Spectre fik en såkaldt SA8000-certificering, der er en internationalt anerkendt certificering, som dokumenterer, at virksomheden har implementeret interne processer, der beskytter medarbejdernes menneskerettigheder.

”Det var det første rigtige skridt, som vi tog, og siden har vi bygget på med en række certificeringer indenfor forskellige områder. Man kan sige, at vi i løbet af de seneste 10-12 år hele tiden har forsøgt at skubbe barren op ad,” siger Jesper Klausen.

På nuværende tidspunkt arbejder Spectre blandt andet på at opnå en såkaldt B Corp-certificering, der dokumenter, at virksomheden lever op til en række høje sociale og miljømæssige standarder. Derudover arbejder virksomheden på at sætte en række målbare ESG-mål, som virksomheden skal nå i 2030.

”Vi prøver hele tiden at være et skridt foran, så vi ikke udelukkende gør tingene, fordi vores kunder beder os om at gøre det. Vi vil også gerne gøre tingene, fordi vi vurderer, at det kan give os en konkurrencemæssig fordel,” siger Jesper Klausen, der ikke er i tvivl, om at det store fokus på bæredygtighed både er med til at tiltrække og fastholde kunder.

”Vi har nogle kunder, der har sagt, at de har flyttet ordrer til os, fordi deres tidligere samarbejdspartnere ikke levede op til deres krav,” siger Jesper Klausen.

Spectre

  • Spectre blev grundlagt i Ikast i 1947
  • Virksomheden udvikler og producerer medium og high-end outdoor funktionelt tøj for en række internationale brands
  • Virksomhedens har fabrikker i Letland og Vietnam
  • Spectre har i alt ca. 4.000 medarbejdere

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel