Det skal du vide om de nye boligskatter

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når det nye boligskattesystem skydes i gang fra 1. januar 2024. Læs mere – og få Sydbanks vigtigste tips, hvis du overvejer at sælge eller købe bolig indenfor den nærmeste fremtid.

Af Mathias Dollerup Sproegel, seniorøkonom i Sydbank

Efter et langt tilløb træder de nye boligskatter i kraft den 1. januar 2024.

Den gode nyhed er, at der er en stor chance for, at du får en lavere boligskat. Skattestyrelsen vurderer, at det gør sig gældende for fire ud af fem boligejere – og de sidste 20 pct. kommer til at betale det samme som tidligere.

På Skatteministeriets hjemmeside kan du beregne, hvad du typisk skal betale i boligskatter i 2024 i din kommune

Det sker der 1. januar 2024

I korte træk betyder det nye boligskattesystem, at satserne for ejendomsværdiskat og grundskyld generelt sættes ned.

De nye, lavere satser skal så til gengæld beregnes ud fra de nye ejendomsvurderinger, som for langt de fleste boligejeres tilfælde vil være højere end før.

Hvis du ikke allerede har modtaget den fra Vurderingsstyrelsen, kan du se planen for vurderingerne her

Så noget bliver sat ned, noget stiger – hvad betyder det for dig? Læs mere nedenfor.

Skatterabat eller skattelettelse – her skal du spidse ører

De nye boligskatter bliver skruet sådan sammen, at ingen eksisterende boligejere kommer til at betale mere i boligskat, når det nye system træder i kraft.

Cirka 80 pct. af de danske husejere kan tværtimod se frem til en skattelettelse. Her kommer de samlede boligskatter (grundskyld og ejendomsværdiskat) til at falde. I gennemsnit vil skattelettelsen beløbe sig til omkring 3.000 kr. for huse, men det afhænger af boligens værdi.

I de områder, hvor ejendomsvurderingerne stiger, får boligejerne en skattestigning - men de kommer alligevel ikke til at betale mere. Samtidig indføres der nemlig en skatterabat, som dækker skattestigningen fra 2023 til 2024. Det skønnes, at 20 pct. af husene vil blive omfattet af en skatterabat. Det gælder især huse i Gentofte, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk.

Ejendomsvurderingerne for ejerlejligheder kommer generelt til at stige, og det betyder, at de også bliver omfattet af en skatterabat – omtrent 3.500 kr. i snit.

Din boligskat kan stige i fremtiden

Skatterabatten, uanset om det er et hus eller en ejerlejlighed, gælder imidlertid kun skattestigningen fra 2023 til 2024. I fremtiden kan din ejendomsvurdering blive højere, hvis priserne på boligmarkedet går op. Sker det, vil din boligskat også stige.

Den stigning kan du indfryse, til den dag du sælger boligen. På den ene side sikrer det, at man ikke behøver at flytte fra sin bolig, fordi den er steget i værdi. Omvendt betyder det også, at den udskudte boligskat kan overstige friværdien i boligen.

De nye boligskatter påvirker boligmarkedet

Den hårde skæringsdato er den 31. december 2023. Her skal en bolig, der er omfattet af en skatterabat, være tinglyst til en ny ejer, hvis den nye ejer skal have skatterabatten. Reformen kan derfor på den korte bane give forskydninger på boligmarkedet. Vi ser lige nu øget handelsaktivitet på fx ejerlejligheder i København. Det kan meget vel skyldes, at boligkøberne vil have fingre i skatterabatten, som er knyttet til disse ejerlejligheder.

Omvendt kan man sagtens forestille sig, at handelsaktiviteten på boliger med en skatterabat går ned efter årsskiftet. Sælgerne vil være tilbageholdne med at sælge huse eller ejerlejligheder med skatterabatter, fordi skatterabatten bortfalder for den nye ejer. Dermed skal den nye ejer betale en noget højere boligskat. Det kan påvirke priserne i disse områder negativt.

Læs Sydbanks analyse: Nye boligskatter får betydning for boligpriserne - især i de dyre områder.

Forsigtighedsprincippet – heller for lav vurdering end for høj

Centralt i det nye beregningsgrundlag for de nye boligskatter står forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet betyder, at boligskatten beregnes af 80 pct. af Skats ejendomsvurdering. Hvis Skat kommer frem til en ejendomsvurdering på 2.000.000 kr., bliver boligejerne beskattet af 1.600.000 kr.

Ejendomsværdiskattesatsen sænkes efter planen til 0,5 pct. fra tidligere 1,4 pct. Det gøres for at sikre, at de nye, højere ejendomsvurderinger ikke fører til en skattestigning. For ejendomsvurderinger over 9,2 millioner kr. efter forsigtighedsprincippet forventes ejendomsværdiskattesatsen at blive fastsat til 1,4 pct. Boligskatterne er altså progressive ved meget høje vurderinger.

Skal man slå til og handle bolig nu eller vente?

Den skarpe deadline ved årsskiftet betyder, at det i visse tilfælde kan være en fordel at handle bolig nu i stedet for efter årsskiftet. I følgende situationer kan det være en overvejelse at slå til nu:

1. Hvis du i forvejen går med overvejelser om at købe et dyrt hus i et dyrt område

De dyre huse i de dyre områder (Gentofte, Frederiksberg og Lyngby-Taarbæk) står til markante stigninger i boligskatten. I flere tilfælde over 50.000 kroner. Derfor vil skatterabatten have stor værdi, hvis et dyrt huse i disse områder kan købes inden årsskiftet. For sælgerne i disse områder betyder det omvendt, at de risikerer at skulle give relativt store prisafslag, hvis de sælger huset efter årsskiftet.

2. Hvis du i forvejen går med overvejelser om at købe eller sælge en ejerlejlighed

Som beskrevet ovenover så er udgangspunktet, at ejerlejligheder vil opleve et løft i ejendomsvurderingerne og dermed en skatterabat. Det gælder især i og omkring København.

3. Hvis du er i gang med at bygge om eller bygge til

Er man i gang med at bygge til, skal tilbygningen være færdigmeldt til kommunen senest den 1. januar 2024, hvis man vil have en eventuel skatterabat af den fulde værdi af boligen.

4. Hvis du bygger nyt hus

Hvis man bygger nyt hus, skal byggeriet færdigmeldes senest den 1. januar 2024, ellers vil nybyggeriet være omfattet af de nye regler. Her gælder altså det samme udgangspunkt som ved ombygning eller tilbygning.

Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.

Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning.

Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation.

Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K.


Næste artikel