Resultatfremgang hos halvdelen af de danske virksomheder

Knap halvdelen af de danske virksomheder kom ud af det seneste regnskabsår med fremgang på bundlinjen. Der er dog stor forskel på resultatudviklingen i de enkelte brancher. Det viser en analyse, som vi har udarbejdet på baggrund af regnskaber fra over 12.000 virksomheder med 10 til 499 ansatte.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom i Sydbank

Den 30. juni havde en stor del af landets virksomheder sidste frist for at indsende årsrapporter for 2022 til Erhvervsstyrelsen.

På baggrund af de nye regnskaber har vi set nærmere på resultatudviklingen hos over 12.000 virksomheder med 10 til 499 ansatte.

Vores analyse viser, at det på tværs af brancher er 49 procent af landets virksomheder, der kom ud af 2022 med fremgang på bundlinjen.

Vi synes, at det er et godkendt resultat. Hos mange virksomheder er fremgangen nemlig sket fra et i forvejen højt niveau året forinden. Resultatudviklingen skal også ses i lyset af de udfordringer, de danske virksomheder skulle håndtere i løbet af året.

Mange virksomheder har været ramt af kraftigt stigende omkostninger til energi og råvarer. Samtidig har flere virksomheder mærket, at den tårnhøje inflation har skabt lidt større tilbageholdenhed blandt forbrugerne.

Markant resultatfremgang i landbruget

Dykker vi lidt længere ned i regnskabstallene, er det tydeligt, at der er nogle brancher, der har klaret sig bedre end andre i det seneste regnskabsår.

Helt i toppen finder vi virksomheder indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri[1], hvor det er 63 procent af virksomhederne, som kan fremvise en bundlinje, der er bedre end året forinden. Den høje andel af landbrugsvirksomheder med fremgang i årets resultat afspejler især, at prisen på landbrugsprodukter generelt befandt sig på et meget højt niveau sidste år.

Der er også fremgang at spore i metalindustrien, idet 61 procent af virksomhederne i denne branche er kommet ud af det seneste regnskabsår med fremgang på bundlinjen. Det er en flot udvikling. Metalindustrien er dog i vid udstrækning afhængig af udviklingen i de internationale konjunkturer, og flere virksomheder i branchen mærker derfor formentlig, at aktiviteten på flere af vores største eksportmarkeder er gået lidt ned i gear i løbet af de seneste måneder.

I transportbranchen er det 59 procent af virksomhederne, der kan fremvise regnskaber med fremgang på bundlinjen, hvilket afspejler, at fragtraterne har befundet sig på et højt niveau. De seneste kvartaler har fragtraterne dog været faldende, hvilket efter alt at dømme vil føre til en lavere indtjening blandt nogle transportvirksomheder.

Byggeriet i fremgang trods flere konkurser

Det er også interessant at se nærmere på udviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Branchen har det seneste år været ramt af en række større konkurser, men regnskabstallene vidner om, at det fortsat går godt hos mange virksomheder i branchen.

Regnskabstallene viser i hvert fald, at det er 54 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, der er kommet ud af det seneste regnskabsår med et resultat, der er bedre end året forinden.

Høje omkostninger rammer indtjeningen hos føde- og drikkevarevirksomhederne

Mens et flertal af landets bygge- og anlægsvirksomheder har oplevet fremgang på bundlinjen, er det blot 33 procent af virksomhederne beskæftiget med ejendomshandel og udlejning, der kan fremvise et regnskab med fremgang på den nederste linje i resultatopgørelsen.

Denne branche dækker blandt andet over virksomheder, der ejer og udlejer ejendomme. Branchen omfatter også mange ejendomsmæglere, hvor det tydeligt kan aflæses på regnskaberne, at handelsaktiviteten på boligmarkedet faldt mærkbart sidste år.

Virksomheder beskæftiget med fremstilling af føde- og drikkevarer har også været ramt af udfordringer. De tørre regnskabstal viser i hvert fald, at det blot er 35 procent af virksomhederne i denne branche, der er kommet ud af det seneste regnskabsår med fremgang på bundlinjen.

Den lave andel af føde- og drikkevarevirksomheder med fremgang på bundlinjen vidner om, at mange virksomheder i branchen har været ramt af kraftigt stigende omkostninger som følge af høje priser på både råvarer og energi. På det seneste er der dog faldet mere ro på både energi- og råvarepriserne, hvilket alt andet lige gør det lettere for branchen at styre omkostningerne.

Fakta

Denne analyse er udarbejdet på baggrund af regnskaber fra over 12.000 virksomheder med 10 til 499 ansatte.

Analysen omfatter kun anpartsselskaber og aktieselskaber.

I analysen indgår kun regnskaber, der blev afsluttet den 31. december 2022.

Brancher med under 100 tilgængelige regnskaber i det seneste regnskabsår er frasorteret i tabellen nedenfor.

[1] Branchen ’landbrug, skovbrug og fiskeri’ omfatter i denne analyse ca. 250 virksomheder, der er drevet som aktie- og anpartsselskaber. Landbrugsbedrifter drevet som enkeltmandsvirksomheder indgår således ikke i opgørelsen. Tal fra Danmarks Statistik peger dog på, at resultatfremgangen i landbruget er bredt funderet.

Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel