Derfor er det vigtigt at holde balancen, når du investerer

Inden du går i gang med at investere, er det vigtigt, at du lægger en plan sammen med en rådgiver. Og den plan skal du følge – ikke mindst i perioder med udsving og turbulens. Det gælder nemlig om at holde balancen – og holde sig indenfor de rammer, du har sat.
Derfor skal dine investeringer løbende justeres – eller rebalanceres – så du ikke risikerer at overskride rammerne og dermed påtager dig for meget – eller for lidt – risiko.

Afdæk din investeringsprofil sammen med en rådgiver

Som det første skal du sammen med en rådgiver lave en investeringsprofil. Den er nemlig med til at definere, hvilken strategi der passer til dig, din økonomi, din investeringshorisont og din mavefornemmelse.

Når investeringsprofilen er afdækket, kan du sammen med rådgiveren se på, hvor stor en del af din investering der skal placeres i aktier, og hvor stor en del der skal placeres i obligationer. Da der er betydelig større risiko ved at investere i aktier fremfor i obligationer, vil en forsigtig investor typisk have relativ lille aktieandel, mens en mere risikovillig investor typisk vil have en relativ stor aktieandel i den samlede investering.

Læs mere om investering og investeringsprofil her

Hvad er rebalancering?

For at sikre, at din samlede investering hele tiden holder sig indenfor disse rammer, skal du løbende holde øje med, at de fastsatte rammerne ikke bliver overskredet, så fordelingen mellem aktier og obligationer i din investering forrykkes. Ændres fordelingen, skal din investering rebalanceres, så der igen kommer ligevægt.

Sådan foregår rebalancering af din investering

Filmen her viser, hvordan investeringen løbende rebalanceres.

Vær opmærksom på, at eksemplerne udelukkende er valgt for at gøre det så nemt som muligt at forstå mekanismerne i rebalancering, og de er derfor ikke baseret på konkrete investeringer.

 

Sådan nåede vi frem til resultatet i filmen

For at illustrere, hvordan en rebalancering foregår, har vi for nemheds skyld taget udgangspunkt i et eksempel, hvor en fiktiv investor har en ligelig fordeling mellem aktier og obligationer. Fordelingen er altså 50 % aktier og 50 % obligationer.

 Vores investor vil gerne investere 100.000 kr. Derfor køber han aktier for 50.000 kr. og obligationer for 50.000 kr. Dermed følger han den planlagte strategi, og investeringen er derfor i balance og i overensstemmelse med den fastlagte investeringsprofil.

Efter en periode på 6 måneder, er aktiernes værdi imidlertid faldet til det halve, mens obligationerne har bevaret den oprindelige værdi. Det betyder, at værdien af den samlede investering ikke mere er ligelig fordelt mellem aktier og obligationer. I stedet er der nu en overvægt af obligationer.

For at genskabe ligevægt skal investeringen rebalanceres, så værdien af investorens samlede investering igen vil være fordelt ligeligt mellem aktier og obligationer. Derfor øges mængden af aktier, mens mængden af obligationer nedbringes.

Efter en ny periode på 6 måneder er aktierne igen steget i værdi, mens obligationerne fortsat har samme værdi. Stigningen betyder, at investoren i dette tilfælde har opnået et højere afkast ved at rebalancere, da han forøgede antallet af aktier i porteføljen.

Da værdien af aktierne er steget, har fordelingen af aktier og obligationer igen ændret sig, så der nu er en overvægt af aktier i vores investors samlede investering. Dermed har vores investor fået en gevinst.

For at genskabe ligevægt skal investeringen imidlertid igen rebalanceres, så værdien af investorens samlede investering igen vil være fordelt ligeligt mellem aktier og obligationer. Derfor øges mængden af obligationer, mens mængden af aktier nedbringes. I dette eksempel med en gevinst til vores investor.

Havde vores investor valgt ikke at rebalancere, da aktierne tabte i værdi, ville stigningen betyde, at investeringen var kommet tilbage til udgangspunktet, og at fordelingen mellem aktier og obligationer igen var som aftalt med 50 % aktier og 50 % obligationer.

Tjener jeg penge på at rebalancere?

Hovedformålet med løbende rebalancering er ikke at opnå større gevinst, eller undgå tab, men at sikre, at dine investeringer følger den planlagte strategi og sker i overensstemmelse med din investeringsprofil.

Kontakt altid banken, inden du går i gang med at investere

Hvordan sikrer jeg mig, at mine investeringer bliver rebalanceret?

Vælger du at investere via Sydbanks investeringsprodukter PengePlan eller Værdipapirfonden Sydinvest, sker rebalanceringen automatisk. Det sørger Sydbanks eksperter for, så du skal ikke foretage dig noget.

Læs om dine muligheder her

Læg en strategi med din rådgiver

Ønsker du at investere på egen hånd, rådgiver vi dig til at kontakte din rådgiver, så I sammen kan fastlægge din investeringsprofil og herefter lægge en strategi.

Har du valgt Favorit-fordelen ”Individuel investeringsrådgivning” kan du kontakte en investeringsrådgiver i Sydbank Direkte Investering på 74 37 21 00, der har åben alle hverdage fra kl. 8 til 17.


Næste artikel