Er det en god ide at investere sin opsparing i obligationer?

Hvis du er en forsigtig investor, der ikke ønsker at løbe en stor risiko, kan investering i obligationer være en god løsning.

En obligation er et lån, der udstedes til fx et realkreditinstitut, en stat eller en virksomhed. Når du køber en obligation, svarer det til, at du låner de penge ud, du har valgt at investere. Det kunne fx være til et realkreditinstitut eller en virksomhed.

Risikoen ved at investere i obligationer er nemlig generelt lav. Fx opfattes både danske realkreditobligationer og statsobligationer som en meget sikker investering, og risikoen for at miste pengene er derfor begrænset. Omvendt er risikoen for tab på virksomhedsobligationer større, da du kan risikere, at virksomheden går konkurs.

En obligation har tilknyttet en rente (kaldes også kupon) og en løbetid. Lige nu er renten i store dele af verden historisk lav. Det lave renteniveau har også betydning for renten på danske realkredit- og statsobligationer.

Obligationer er gode for den forsigtige investor

”Mange af vores investeringskunder ringer derfor for at høre, om de skal undgå at investere i danske obligationer pga. den lave rente”, fortæller investeringsrådgiver Kresten Bechmann fra Sydbank Direkte Investering.

Hvad skal du holde øje med, når du overvejer at investere i obligationer?

Obligationens løbetid

En obligations løbetid er det tidsrum, der går, fra en obligation udstedes, og indtil obligationen bliver endeligt indfriet, altså det tidspunkt, hvor alle pengene er betalt tilbage. Fx har boligejernes foretrukne obligationer til finansiering af bolig typisk en løbetid på 30 år.

Obligationens varighed og rentefølsomhed

En obligations varighed er et udtryk for, hvor rentefølsom en obligation er. Rentefølsomheden fortæller, hvor meget kursen på en obligation vil stige ved et rentefald på 1 %-point.
Begrebet varighed bliver først og fremmest brugt til at sammenligne forskellige obligationer i forhold til afkast og risiko. Når din investeringsrådgiver rådgiver dig om en bestemt type obligation, er varigheden derfor et vigtigt parameter, fordi det er med til at definere, hvor længe du skal beholde obligationen i din portefølje.

Din investerings- og risikoprofil er afgørende for dit valg af investeringer

Om obligationer er en god investering, afhænger af den enkelte kundes investerings- og risikoprofil.

”Når vi rådgiver dig om investering, tager vi derfor altid udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil, som din rådgiver udarbejder i fællesskab med dig. Når vi fastlægger din risikoprofil, spørger vi bl.a., om du kan leve med udsving i dit afkast, hvor risikovillig du er, og hvornår du skal bruge de investerede penge, ” fortsætter Kresten.

”Og for en investor, der ønsker en lav risiko, kan danske obligationer – på trods af den lave rente – være gode at have som en stor del af sin portefølje, da de er meget sikre, mens de for den risikovillige investor bør fylde mindre.”

Tag banken med på råd, når du vil investere i obligationer

Du skal være opmærksom på, at du løber en vis risiko for tab ved at investere i værdipapirer. Tal derfor med en investeringsrådgiver i Sydbank Direkte Investering og hør, hvad vi kan gøre for at placere dine penge bedst muligt uden at løbe unødige risici.

Ring til Sydbank Direkte Investering på 74 37 21 00 på hverdage mellem kl. 8.30 og 17.


Næste artikel