Sydbank gør status over sin CSR-indsats – og sætter nye mål

CSR, ESG, samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje.

Kært barn har mange navne, men uanset hvad vi vælger at kalde det, er det noget, som fylder mere og mere i samfundet. Det gælder ligeledes i Sydbank, som også i 2021 havde fokus på flere bæredygtige indsatser. Det gør Sydbank status over i sin nye CSR-rapport.

- Der er ikke længere tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Den gode nyhed er, at vi stadig kan gøre noget ved det, og det vil vi som bank være med til at bidrage til. Men vi skal huske på, at bæredygtighed er meget mere end klima og CO₂. Derfor har vi fokus på en bred vifte af områder, siger adm. direktør i Sydbank, Karen Frøsig, og fremhæver en række emner, der har fyldt særlig meget i 2021.

Øget styring og viden om bæredygtighed

Fx er Sydbanks arbejde med bæredygtighed nu et direkte anliggende for bestyrelsen. Ifølge bankens politik for bæredygtighed og samfundsansvar er bestyrelsen både ansvarlig for at godkende målsætninger på bæredygtighedsområdet og påse, at politikken efterleves.

- Bæredygtighed er også i stigende grad et emne, der indgår i dialogen med Sydbanks interessenter. Vi har derfor i 2021 prioriteret tid og ressourcer på at tilbyde alle bankens medarbejdere en grundlæggende uddannelse i bæredygtighed. Nogle medarbejdergrupper har fået en dybere indsigt i og viden om bæredygtige emner af særlig relevans for deres jobfunktion, og flere bestyrelsesmedlemmer har taget en uddannelse i bæredygtighed, siger Karen Frøsig.

Ny lovgivning

I 2021 har arbejdet med ny lovgivning fra EU fyldt afgørende meget, særligt taksonomiforordningen, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter der fremadrettet kan kaldes klima- og miljømæssigt bæredygtige.

- Det er kun positivt, hvis den kan bidrage med mere gennemsigtighed og give os en kollektiv lovgivningsmæssig ramme for, hvad vi i finanssektoren kan klassificere som bæredygtigt. Dog har Sydbanks foreløbige arbejde vist, at rapportering under taksonomiforordningen er meget omstændelig, og at der er udfordringer med at skaffe det fornødne datagrundlag. Det er derfor noget, vi fortsat vil have fokus på i 2022, siger bankdirektør Bjarne Larsen.

Affaldssortering og solceller

Sydbank vil også fortsat arbejde på at reducere sin CO₂-udledning og er allerede kommet stærkt fra start i det nye år. Således er der rullet en udvidet affaldssortering ud i alle bankens danske afdelinger. Senest er der etableret et solcelleanlæg ved områdehovedkontoret i Esbjerg.

- Vi skal blive ved med at tænke i klimavenlige løsninger, og hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling. Tiltag som disse løser på ingen måde verdens klimaudfordring, men vi vil gerne være med til at tænke ansvarligt, også uden for vores kerneforretning. Hvert lille skridt er et skridt i den rigtige retning, siger bankdirektør Jørn Adam Møller.

Internationale tilslutninger

Sydbank er også stadig en del af FN’s Global Compact, der indeholder 10 principper om virksomheders samfundsansvar. Sydbank tilsluttede sig i 2020 FN’s 6 principper for ansvarlig bankdrift.

- Vi mener, at de nye lovgivningsrammer og vores internationale tilslutninger tilsammen skaber en rettesnor for Sydbanks fremtidige arbejde på området, afslutter Karen Frøsig.

Du kan læse Sydbanks CSR-rapport her.


Næste artikel