Sydbank afskaffer de negative indlånsrenter for alle kunder

Sydbank afskaffer negative indlånsrenter for både private kunder og for erhvervskunder.

Det betyder, at Sydbank hæver indlånsrenten til 0 procent om året af hele indeståendet for indlån i danske kroner – både for private kunder og for erhvervskunder – med virkning fra 6. oktober 2022.

”Vi går en ny tid i møde, hvor vi i Sydbank afskaffer de negative indlånsrenter. Det er vi godt tilfredse med,” siger bankdirektør Jørn Adam Møller, Sydbank.

Ændringen sker på baggrund af, at Nationalbanken 9. september 2022 hævede den ledende rente med 0,75 procentpoint.

Ændring til erhvervskunder

Helt overordnet betyder det for Sydbanks erhvervskunderne, at:
Standardrenten på indlån i danske kroner ændres fra minus 0,55 procent til 0 procent om året.

Ændringer til private kunder

Sydbank indfører samtidig positiv indlånsrente på særlige indlånsprodukter til private kunder. På nogle konti vil indlånsrenten være positiv, hvilket vil sige op til 0,75 procent om året, og afhænge af kontoens indestående.

  • 0,40 procent om året for indestående under 100.000 kr.
  • 0,60 procent om året for indestående over 100.000 kr.
  • 0,75 procent om året for indestående over 500.000 kr.

Nyt opsparingsprodukt

”Vi har i samme omgang valgt at lancere et helt nyt opsparingsprodukt til private kunder, som vi endnu ikke har navngivet. Her er det muligt at hæve gratis én gang om måneden med en positiv indlånsrente på op til 0,75 procent – afhængigt af, hvad man har stående på kontoen,” siger Jørn Adam Møller.

På det nye opsparingsprodukt får man de her procentsatser i forhold til indestående:

  • 0,40 procent om året for indestående under 100.000 kr.
  • 0,60 procent om året for indestående over 100.000 kr.
  • 0,75 procent om året for indestående over 500.000 kr.

Sydbank indfører ligeledes positiv indlånsrente på følgende produkter til privatkunder – med virkning fra 6. oktober 2022:

  • Børn- og ungekonti: 0,60 procent om året
  • Aktionærkonti: 0,60 procent om året
  • Private Banking-konti: 0,75 procent om året

Hæver renten på udlån

Sydbank hæver endvidere samtidig udlånsrenten for både private kunder og erhvervskunder med 0,75 procentpoint om året.

Ændringen vil være gældende fra 27.oktober 2022 – med undtagelse af enkelte produkter, som har længere varsel. Prioritetslån hæves således med 1,25 procentpoint om året – gældende fra 24. april 2023. 


Næste artikel