Danske SMV’er har fart på eksporten og sætter ny milliardrekord

De små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har godt gang i salget til udlandet. Det afslører nye tal fra Udenrigsministeriets eksportstatistik for SMV’er, som Sydbank har set nærmere på. Der er nu over 17.000 vareeksporterende SMV’er i Danmark, mens den årlige SMV-eksport sætter ny rekord på over 200 milliarder kroner. Tyskland og de øvrige europæiske nærmarkeder er fortsat afgørende for SMV’erne, men eksporten til mere fjerntliggende lande er også stigende.

Af Morten Laugesen, erhvervsøkonom, Sydbank

Der er kommet flere danske varer på hylderne i de udenlandske butikker i løbet af det seneste år. Flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er i hvert fald begyndt at afsætte varer udenfor for landets grænser.

Det afslører nye tal fra Udenrigsministeriets SMV-eksportstatistik, der giver en unik indsigt i de danske SMV’ers salg til udlandet.

I alt var der i 2021 knap 17.200 SMV’er med vareeksport. Det er rekordmange og svarer til en stigning på seks procent, når man sammenligner med året forinden.

Det er en flot fremgang, der afspejler, at der var godt med damp under kedlerne i den globale økonomi i 2021. Udviklingen i antallet af eksporterende virksomheder plejer nemlig at svinge nogenlunde i takt med udviklingen i de internationale konjunkturer. Vi så således også, at antallet af eksporterende SMV’er faldt i 2020, hvor coronakrisen ramte mange lande hårdt, ligesom restriktioner gjorde det svært at rejse ud i verden for at hverve nye kunder.

Kigger vi lidt længere tilbage i tiden, er der kommet 2.700 flere SMV’er med vareeksport i løbet af de seneste ti år. Det svarer til en stigning på knap 20 procent.

SMV’erne runder historisk milepæl

Samtidig med at antallet af eksporterende SMV’er er steget det seneste år, er SMV’ernes samlede vareeksport også skudt kraftigt i vejret.

I alt voksede SMV’ernes vareeksport i 2021 med 11 procent til 219 milliarder kroner, hvilket er ny rekord.

Den store fremgang i eksporten er bredt funderet, når vi ser nærmere på SMV’ernes største eksportmarkeder.

Eksempelvis er eksporten til både Tyskland og Sverige vokset med ti procent. Faktisk er det blandt SMV’ernes ti største markeder kun eksporten til Storbritannien, der er faldet i 2021. Det kan hænge sammen, at Storbritanniens udtræden af EU har gjort samhandel med landet mere bureaukratisk, selvom danske varer som udgangspunkt er fritaget for told, når de bliver sejlet over Nordsøen.

De europæiske nærmarkeder er afgørende for SMV’erne

Tilbagegangen i eksporten til Storbritannien betyder, at landet er gledet fra en femte- til en sjetteplads på listen over SMV’ernes største eksportmarkeder.

Ny på femtepladsen er USA, hvor til SMV’ernes eksport er vokset støt de seneste år. I løbet af de seneste ti år er SMV’ernes eksport til USA vokset med 79 procent 11,1 milliarder kroner i 2021, hvilket svarer til fem procent af SMV’ernes samlede vareeksport.

Tilsvarende er SMV’ernes vareeksport til Kina i løbet af de seneste ti år vokset med 81 procent til 5,3 milliarder kroner. Det gør Kina til SMV’ernes 10. største eksportmarked.

På trods af SMV’ernes stigende eksport til Kina og USA er de to store lande langt fra lige så vigtige for de danske SMV’er, som de er for landets største virksomheder.

I løbet af de seneste år har USA nemlig bevæget sig op på siden af Tyskland, når man ser nærmere på de store virksomheders største eksportmarkeder. Mens Tyskland aftager 12 procent af de store virksomheders vareeksport, er det 11 procent, der ender i USA.

På samme måde er eksporten til Kina vokset støt de seneste år, så landet nu er det fjerdestørste marked for de store virksomheder.

Der er derfor ingen tvivl om, at de danske SMV’er er langt mere afhængige af de europæiske nærmarkeder end de store virksomheder, selvom mange SMV’er også har blik for verden udenfor Europa.

Maskiner, beklædning og møbler

Kigger vi nærmere på de ti største varegrupper, som SMV’erne eksporterer, er det tydeligt, at det seneste års fremgang i eksporten er bredt funderet.

Eksempelvis er SMV’ernes eksport af ’maskiner og -tilbehør til industrien’ vokset med ti procent, mens eksporten af ’beklædningsgenstande og -tilbehør’ er vokset med 17 procent.

SMV’ernes største eksportvaregrupper afspejler, at mange SMV’er er underleverandører til industrivirksomheder i andre lande.

Mens varekategorien ’Maskiner og -tilbehør til industrien’ er den største varegruppe, er ’Specialmaskiner til forskellige industrier’ den tredjestørste eksportvaregruppe med en eksport på over 13 milliarder kroner. Samtidig er den ottende største eksportvaregruppe ’Køretøjer’, der dækker over underleverancer til bilindustrien.

Foruden forskellige maskiner og metalvarer til industrien er beklædning og møbler også blandt de vigtigste eksportvaregrupper for SMV’erne. Mens SMV’ernes eksport af ’Beklædningsgenstande og -tilbehør’ lyder på 12 milliarder kroner, beløber eksporten af ’Møbler’ sig til lidt over otte milliarder kroner.

En række af SMV’ernes største eksportvaregrupper går igen hos de store virksomheder. Hos de store virksomheder fylder eksporten af medicin og fødevarer dog langt mere, end den gør hos SMV’erne.

Udsigt til mere modvind på eksportmarkederne

Mens de eksporterende SMV’er klarede sig stærkt igennem 2021, er der gradvist kommet flere mørke skyer over eksportvirksomhederne i løbet af det indeværende år.

Dette afspejles også i Sydbanks SMVeksportbarometer, der månedligt tager temperaturen på SMV’ernes vigtigste eksportmarkeder.

I den seneste opdatering er Sydbanks SMVeksportbarometer faldet til 49,8. Dermed er SMVeksportbarometeret nu faldet under 50, der markerer skillelinjen mellem fremgang og tilbagegang i aktivitetsniveauet på SMV’ernes største eksportmarkeder.

Det er især på SMV’ernes største eksportmarked, Tyskland, at det økonomiske aktivitetsniveau er hastigt på vej ned i gear. Det skyldes blandt andet, at de tyske industrivirksomheder er hårdt ramt af de ekstremt høje priser på naturgas.

De høje priser på energi og en lang række andre varer har også påvirket humøret hos de europæiske forbrugere. Det kan i de kommende kvartaler lægge en dæmper på SMV’ernes eksport af eksempelvis møbler og beklædning.

 Læs flere artikler og analyser, som hjælper erhvervsledere til at træffe bedre beslutninger

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.


Næste artikel