Din forskudsopgørelse for 2023 er klar. Derfor skal du tjekke den.

Den 15. november blev forskudsopgørelsen frigivet fra Skattestyrelsen. Og den bestemmer, hvor meget skat du skal betale i løbet af 2023. Det er derfor en god ide at kigge den igennem og lave rettelser, så du kommer til at betale den rigtige skat og dermed slipper for en restskat i 2024.

Skattestyrelsen udfylder automatisk forskudsopgørelsen. De har estimeret, hvilken løn du vil få i 2023, og muligvis også hvilke fradrag du har ret til, baseret på dine tidligere års indkomst og fradrag. Du vil også blive mødt med de felter, som Skattestyrelsen skønner er mest relevante for dig.  

Læs videre og se, hvilke punkter du især skal holde øje med

Hvornår skal du tilpasse opgørelsen, hvis din indkomst bliver større eller mindre?

Hvis du allerede nu ved, at du får en bonus i 2023, skal på barselsdagpenge eller gå på efterløn eller pension, kan du tilpasse på din forskudsopgørelse med det samme. Det gælder også, hvis du er startet som selvstændig i 2022 og forventer at fortsætte i 2023.

Sådan ændrer du din indkomst på forskudsopgørelsen

Løn, feriegodtgørelse, feriepenge og værdien af skattepligtige personalegoder, hvor der skal betales AM-bidrag, registreres i felt 201. Dagpenge og lign., hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag, skal registreres i felt 304, og kontanthjælp/fleksydelse og lign. i felt 216.

Overskud af selvstændig virksomhed registreres i felt 221. Forventer du at få underskud af din selvstændige virksomhed, kan det registreres i felt 435.

Tre former for fradrag

  • Fradrag i den personlige indkomst
  • Fradrag i kapitalindkomst
  • Ligningsmæssige fradrag 

Typiske fradrag i den personlige indkomst

Fradragene i den personlige indkomst har en fradragsværdi på ca. 38 %, hvis du betaler bundskat, og ca. 53 %, hvis du betaler topskat. De omfatter bl.a. indbetaling til pension eller indskud på iværksætterkonto.

Hvis du indbetaler til en privat ratepension eller livrente, kan du rette forskudsopgørelsen, så du kan fordele fradraget udover hele året. Privat ratepension kan registreres i felt 416, og privat livrente kan registreres i felt 436. Indbetaling til iværksætterkonto kan registreres i felt 426.

Fradrag i kapitalindkomst

Kapitalindkomst har en fradragsværdi mellem ca. 26 og 43 %. For mange vil fradragsværdien være cirka 34 %. Fradragene omfatter fx realkreditlån, banklån eller SU-lån, hvoraf der betales renter.

Sådan ændrer du dine rentefradrag på forskudsopgørelsen:

  • Venter du på at overtage hus eller lejlighed, og har du allerede finansieringen på plads, kan du allerede nu tilpasse din forskudsopgørelse. Det samme er tilfældet, hvis du i 2022 har omlagt eller indfriet lån eller lign. 
  • Realkreditlån skal registreres i felt 483, og renteudgifter til pengeinstitutter skal registreres i felt 481. Renteudgifter vedr. SU-lån kan registreres i felt 489. 

Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag har en fradragsværdi på ca. 26 %. De omfatter bl.a. befordring, faglige kontingenter, bidrag til A-kasse, beskæftigelsesfradrag, jobfradrag, ekstra pensionsfradrag og indbetaling på etableringskonto.

Skattestyrelsen har ud fra din indkomst allerede beregnet beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, da disse er afhængige af din indkomst.

Indbetaling på etableringskonto kan registreres i felt 472.

Sådan ændrer du kørselsfradrag/befordring

Har du lavet en aftale med din arbejdsgiver om faste hjemmearbejdsdage eller fået kortere eller længere til jobbet, skal du tjekke, om felt 417 er automatisk udfyldt af Skattestyrelsen. Hvis Skattestyrelsen har indsat et beløb, som de mener, du skal have i fradrag, kan du kontrollere beløbet ved at klikke på den lille lommeregner. Du kan acceptere beløbet, ændre det eller helt fjerne det og vente med at rette din årsopgørelse til foråret 2024.

Fagligt kontingent og A-kasse – det kan du trække fra

Du kan få fradrag for dit årlige kontingent til din fagforening, dog højst 6.000 kr.

Hvis du betaler 400 kr. om måneden, kan du få fradrag for 12 x 400 kr. = 4.800 kr. Hvis du betaler mere end 500 kr. om måneden, skal du kun skrive 6.000 kr. på din forskudsopgørelse. Det kan rettes i felt 458.

Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, bidrag til efterløn og fleksydelsesordning. Det samlede beløb skal registreres i felt 439.

Er du berettiget til ekstra pensionsfradrag?

Når du eller din arbejdsgiver indbetaler til enten ratepension eller andre pensionsordninger med løbende udbetalinger, bliver der beregnet et ekstra pensionsfradrag, som også er et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget beregnes som en procentdel af dine og din arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger, dog højst et beløb på 77.900 kr. i 2023.

Procenten afhænger af, hvor mange år der er til det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Indtil 15 år før folkepensionsalderen er procenten 12 og derefter 32. 

Skattestyrelsen beregner automatisk det ekstra pensionsfradrag ud fra din forskudsregistrering af indbetalinger til pension.

Husk at rette din forskudsopgørelse løbende

Vi anbefaler, at du en eller to gange om året tjekker din forskudsopgørelse. Husk også at rette din forskudsopgørelse, hvis dit liv ændrer sig. Det kan fx være nyt arbejde, hvor du får højere/lavere løn og samtidig kortere/længere til job, eller du måske har valgt at sige dit job op. Og ligeledes hvis du køber eller sælger hus eller lejlighed og dermed optager eller indfrier lån.

Hvis du i løbet af året bliver gift eller skilt, er det også relevant at rette din forskudsopgørelse forholdsvis hurtigt, da sambeskatning som udgangspunkt indtræder eller ophører. Ægtefæller bliver nemlig sambeskattet i kapitalindkomst og aktieindkomst. Det kan have en betydning for din samlede skat, hvis du i starten af året har fået aktieudbytte og bliver skilt i slutningen af året, da sambeskatning ophører for hele det år, du er blevet skilt.


Næste artikel