Sydbank tager afstand fra spekulation omkring udbytteskat

Medierne har i den seneste tid afdækket en række sager om svindel med udbytteskat. Sagerne handler om udlån af aktier på tidspunktet, hvor udbyttet er udbetalt. Ved at låne aktierne ud til en udenlandsk investor med gunstigere forhold omkring udbytteskat har investorerne på denne måde kunnet spare omkostninger.

Denne form for spekulation har Sydbank på intet tidspunkt ønsket at deltage i. Og selvom vi teknisk har muligheden for at tilbyde udlån af værdipapirer, har vi valgt ikke at gøre brug af denne mulighed.

Sydbanks stillingtagen til de aktuelle sager om udbytteskat kan sammenfattes på følgende måde:

  • I Sydbank tager vi afstand fra spekulation omkring udbytteskat.
  • Vi tilbyder slet ikke aktieudlån (securities lending/borrowing) i Sydbank. Svindel med udbytteskat handler om udlån af aktier på tidspunktet omkring udbyttetidspunktet.
  • Vi tilbagesøger udbytteskat for vores kunder i henhold til gældende dobbeltbeskatningsaftaler (DBO). Men kun hvis der reelt er tilbageholdt en udbytteskat – hvilket Sydbank gør i forhold til de kunder, der benytter os som depotbank
  • Af Sydbanks interne regler fremgår det klart, at skatteunddragelse ikke er en del af vores forretningsgrundlag

Næste artikel