Ejerledere savner tid med familien: Far og datter fandt hinanden i vildmarken

Aslak Skjøth og datteren Rikke Dypping deltog i DR-reality programmet ”Alene i vildmarken”. De vandt ikke, men det var heller ikke derfor, de tog afsted.

Af Pauli Yngve Laursen, Sydbank

Aslak Skjøth, ejerleder Aquagain, erkender, at arbejdet fylder meget, også da børnene var små. Han står ikke alene. I en undersøgelse lavet af SMVdanmark giver 43 % af de adspurgte ejerledere udtryk for, at de mangler tid til familien.

I DR-programmet ”Alene i vildmarken” konkurrerer deltagerne om at opholde sig længst muligt i den norske vildmark. For Aslak og Rikke blev det til 30 dages ophold i et selvbygget shelter, ved en stor sø omkranset af skov og bjerge.

Det var Rikkes ide, at de skulle deltage. Det egentlige mål med opholdet i det kolde nord træder tydeligt frem i løbet af episoderne.

- Et af de største formål med at være her, er at lære min far bedre at kende, siger Rikke. 

Der er forskel på ejerledere og lønmodtagere

Ejerledere har et anderledes forhold til arbejdspladsen end lønmodtagere, og derfor prioriterer de anderledes, når det handler om fritid, venner og familie. Ifølge analysen fra SMVdanmark arbejder ejerledere i gennemsnit 52 timer om ugen, og 15 % arbejder mere end 60 timer.

Finn Bødtker er virksomhedskonsulent i Erhvervshus Midtjylland. Han har i mange år og i forskellige sammenhænge arbejdet sammen med og rådgivet ejerledere. Ifølge Finn slipper ejerledere sjældent deres arbejde. Virksomheden rumsterer i baghovedet i alle ejerlederens vågne timer.

- Ejerledere arbejder meget, fordi de i høj grad er motiveret og føler en stor ansvarlighed over for medarbejderne, kunderne og banken. De skelner ikke til, om de arbejder mere eller mindre end 37 timer. 37 er bare et tal! De er optaget af at drive en forretning, siger Finn Bødtker.

Det hårde arbejde er en nødvendighed

Aslak Skjøth er 2. generations ejerleder og voksede op i forældrenes virksomhed. Han overtog virksomheden som 32-årig – 3 måneder efter, at han og hans hustru havde fået tvillinger. Rikke var på dette tidspunkt 5 år.

Fra den dag Aslak overtog virksomheden, følte han et stort pres. Han ville ikke miste det, hans forældre havde bygget op. Han ville ikke være en ”spreder”, når hans forældre havde ”samlet”. 30 år senere føler han stadig et pres. Som ejerleder har han ansvaret for, at virksomheden vokser, og at medarbejderne fortsat har et arbejdet.

Han giver i DR-programmet udtryk for, at der er ”nogen som har lidt afsavn og har noget til gode”. Er det et udtryk for, at han har fortrudt prioriteringen af virksomheden på bekostning af familien?

- Jeg kan godt se, at jeg har mistet tid med mine børn, da de var små. Måske kunne jeg have prioriteret anderledes, siger Aslak.

Han fortryder dog ikke arbejdet med at bygge virksomheden op. Det hårde arbejde er og var en nødvendighed.

Et par gode råd til kommende ejerledere

Både Aslak og virksomhedskonsulent Finn Bødtker betoner vigtigheden af at have en klar konkret aftale med baglandet om mål med og prioritering af virksomheden.

- Det er tidskrævende at være ejerleder, og derfor er det vigtigt, at have baglandet med. Ens partner skal være indforstået med, at arbejdet med virksomheden kræver tid og fokus, siger Aslak.

Desuden er det vigtigt at have åndehuller i hverdagen - fristeder uden arbejdslivets pligter - som kan tilføre den travle ejerleder kreativitet, inspiration og energi.

- Ejerledere skal finde deres frikvarter – de steder og de aktiviteter, som giver dem energi. Det kan være netværksmøder med kollegaer, en tur på golfbanen eller tid med familien. Tager ejerlederne ikke vare på sig selv, er der en risiko for, at de mister overblikket og motivationen, og de kan få en følelse af at være taget til fange i egen virksomhed, siger Finn Bødtker.

Har opholdet i vildmarken sat sig varige spor?

Der er nu gået halvandet år siden opholdet i vildmarken, og Aslak arbejder stadig mere end de fleste. Hans arbejdsdag begynder klokken 4 om morgenen og slutter først klokken 5,6 eller 7 om aftenen. Og så arbejder han også i weekenden. Til gengæld er han blevet bedre til at holde ferie, slippe arbejdet, når børnebørnene kommer på besøg, og så er han begyndt at gå i fitness.

Opholdet i vildmarken er blevet til gode minder og har haft stor indflydelse på relationen mellem far og datter. Oplevelsen har været så stærk og berigende, at andre familiemedlemmer har taget ideen med naturoplevelser og koncentreret samvær til sig.

Som en bonus på deltagelse i ”Alene i vildmarken” har Aslak og Rikke fået mulighed for at holde en række foredrag om deres oplevelser. Indtil videre er det blevet til mere end 30. Far og datter har aldrig set så meget til hinanden, som de gør nu.


Næste artikel