Vi ser dygtige og engagerede medarbejdere som vores vigtigste aktiv

Det er medarbejdernes dygtighed og engagement, der gør det muligt at udvikle vores bank, så Sydbank hele tiden kan blive en bedre bank, end den var i går – og derfor ser vi dygtige og engagerede medarbejdere som vores absolut vigtigste aktiv.

I Sydbank er der højt til loftet, hvorfor vi hylder principperne udvikling, uddannelse og frihed under ansvar. Det er derfor kun dine egne ambitioner og lysten til at lære nyt, som afgør dine karrieremuligheder i Sydbank.

Her på karrieresiden kan du få sat ord på, hvilke værdier vi arbejder ud fra i Sydbank, møde nogle af vores dygtige medarbejdere og udforske dine karrieremuligheder.

Mød nogle af vores medarbejdere

Rune Rudbeck Nielsen

Afdelingsleder, Business Intelligence og Datawarehouse

Jannie Gade Kannegaard

Erhvervsrådgiver

Kim Hjort-Pedersen

Investeringskonsulent

Mette Daugård

Marketingdirektør

Mette Guldbrandsen

Kommunikationskonsulent

Pia L. Lorenzen

Direktør, Forretningsudvikling - Privat

Søren V. Kristensen

Makroøkonom

Ledelsesudvikling

Sydbank er i rivende udvikling, og derfor har vi brug for kompetente og dedikerede ledere, der kan navigere og gå forrest i det omskiftelige miljø, vi opererer i.

Men lederkompetencer kommer ikke af sig selv – de skal plejes og udvikles. Netop derfor er ledelsesudvikling et nøgleord i Sydbank. Mere præcist er det i banken en topprioritet at dygtiggøre, udvikle og uddanne vores ledere løbende, uanset ansvarsområde og niveau, så vores ledere kan blive ved med at inspirere og udfordre deres medarbejdere.

Kurser, træning og uddannelse er derfor en stor del af jobbet som leder i Sydbank.

Opnå dit fulde potentiale i Sydbank

Vi hylder principperne udvikling, uddannelse og frihed under ansvar, og vi ser dygtige og engagerede medarbejdere som det vigtigste aktiv i banken. I en organisation med mange faglige retninger er det derfor dine egne ambitioner, dit engagement og din lyst til at lære nyt, som afgør, hvilke karrieremuligheder du har i Sydbank.

Vi står ved din side og hjælper dig godt på vej, så du altid står tilbage med de bedste forudsætninger for at udvikle dig både fagligt og personligt.

Igennem en struktureret årsplan vil du i tæt samarbejde med din leder arbejde og følge op på din udvikling, så du kan opnå dit fulde potentiale og realisere dine karrieredrømme.

Bliv trainee i Sydbank

Kombinér teori og praksis, og bliv trainee i Sydbank.

Finansøkonom i Sydbank

Er du en ambitiøs finansøkonom, og skal du i praktik på 4. semester? Så kan vi tilbyde dig et spændende praktikophold med mulighed for et efterfølgende trainee-forløb. Efter trainee-perioden planlægger vi sammen det videre forløb. Det kan fx være som privatrådgiver, kunderådgiver i Lokal Erhverv, erhvervsrådgiver eller Private Banker.

Praktikforløbet er med udgangspunkt i Privat, men der vil også være ophold i Erhverv, Private Banking og Investering. Forløbet vil give dig et godt udgangspunkt for et evt. trainee-forløb samt mulighed for at identificere en aktuel og udfordrende problemstilling til dit eksamensprojekt og muligheden for at indsamle viden og inspiration til det videre arbejde.

Trainee-forløb efter endt uddannelse

Som supplement til din teoretiske viden fra finansøkonomuddannelsen får du en uddannelse med særligt fokus på kunderådgivning. Uddannelsen består af forskellige læringsaktiviteter, ophold og praktisk ”on the job training” i din afdeling, hvor teori og ny viden bliver bundet sammen og er med til at udvikle dig som rådgiver.

I trainee-forløbet, som varer ca. et år, vil du få dine egne kunder efter ca. seks måneder. Det giver dig en praktisk og personlig ballast til at afgøre, hvilken retning du fremover vil arbejde indenfor.

Finansbachelorer i Sydbank

Er du en ambitiøs finansbachelorstuderende, og skal du i praktik i 5. semester, kan vi tilbyde dig et spændende praktikophold med mulighed for et efterfølgende målrettet trainee-forløb med gode karriere¬muligheder i en af Danmarks største banker.

Praktikforløbet på fem måneder vil være med udgangspunkt i Erhverv i et af vores ni kunde-vendte områder. Der vil også være ophold i Privat, Private Banking og Investering. Du vil i løbet af de fem måneder gennemgå et struktureret forløb med fokus på kunderådgivning.

Du kommer til at deltage i kundemøder i Erhverv, Privat og Private Banking, hvor du deltager i både det forberedende arbej¬de inden mødet samt det udførende arbejde efter mødet. Kundemøderne vil sikre, at du kommer hele vejen rundt om kunden og får arbejdet med de forskelige faglige områder.

Kan vi i fællesskab se en fremtid for dig i Sydbank, vil vi efter praktikperioden kunne tilbyde dig et studiejob frem mod et trainee-forløb efter endt uddannelse.

Finansøkonom i Sydbank Direkte

Vi kan også tilbyde dig et spændende praktikforløb på 4. semester med efterfølgende mulighed for et trainee-forløb i Sydbank Direkte. Sydbank Direkte er bankens online forretningsområde. Det er et område, der er inde i en rivende udvikling kendetegnet ved digital, teambaseret rådgivning og service i et innovativt miljø. Praktikforløbet er med udgangspunkt i Sydbank Direkte, hvor der vil være ophold i Direkte Rådgivning, Direkte Investering, Direkte Service og Direkte Ung, som er vores helt nye online-tilbud til vores unge kunder.

Trainee-forløb efter endt uddannelse

Når praktikperioden er slut, evaluerer vi den i fællesskab, og vi vurderer, om vi kan tilbyde en fastansættelse i form af et trainee-forløb efter endt finansbacheloruddannelse. Trainee-forløbet vil som udgangspunkt være i Erhverv og forløber over 2 år. Efter endt trainee-forløb fortsætter du som erhvervsrådgiver med egen kundeportefølje.

Din fremtidige udvikling er vigtig for os, så vi har udover den daglige sparring med din leder også en årlig personaleudviklingssamtale, hvor dine ønsker til fremtiden er i fokus. Dette kan fortsat være på erhvervsområdet, men i en stor bank som Sydbank er der også mange andre spændende karrieremuligheder.

Der vil også i Sydbank Direkte være mulighed for et trainee-forløb, som vil vare ca. 1 år. Det-te vil tage udgangspunkt i Sydbank Direkte Rådgivning, Direkte Ung og Direkte Investering, hvor din teoretiske viden fra finansøkonomuddannelsen vil blive udbygget via et målrettet uddannelsesforløb, hvilket vil give dig et godt afsæt til dit videre karriereforløb i Sydbank.