Sådan behandler vi din ansøgning

I forbindelse med Sydbanks håndtering af din ansøgning, behandler Sydbank en række person-oplysninger om dig, for at kunne vurdere dine kvalifikationer. Der kan fx være tale om dine kon-taktoplysninger, din uddannelse, erhvervsmæssig erfaring, resultat af evt. personlighedstest, og evt. følsomme oplysninger, som ansøger på eget initiativ finder relevant at fremsende til Syd-bank. Disse oplysninger kan Sydbank bl.a. modtage fra dig i form af din ansøgning, CV, eksa-mensbeviser, udtalelser m.m. (samlet kaldet ansøgningen).

Sydbank kan også indhente og anvende dine personoplysninger via de sociale medier, hvis du fx har en offentlig LinkedInprofil eller lignende, der kan være relevant for ansøgningen. Sydbank indhenter og anvender disse personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f og art. 9, stk. 2, litra e.

Til visse stillinger kan ansøgningsprocessen omfatte udarbejdelse af en personlighedstest fra en af Sydbanks samarbejdspartnere til vurdering af, hvorvidt din profil passer til den givne stilling. Sydbank får ikke adgang til selve besvarelserne af disse tests, men får alene præsenteret resultatet af testen.

Din ansøgning behandles fortroligt. Hvis du ansøger om en konkret stilling, deler HR alene ansøg-ningen med den ansættende leder. Din ansøgning deles ikke med andre i og udenfor Sydbank uden din accept.

Sender du en uopfordret ansøgning, dvs. en ansøgning, hvor du ikke ansøger om en konkret stil-ling, deler HR din ansøgning med de ledere i Sydbank, som de vurderer, ansøgningen er relevant for.

Sydbank behandler i rekrutteringsforløbet dine personoplysninger på baggrund af databeskyttel-sesforordningens art. 6, stk. 1 litra f og art. 9, stk. 2, litra f, for at dokumentere, at dit rekrutte-ringsforløb er gennemført korrekt. Sydbank gemmer i den forbindelse dine personoplysninger i op til 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis ansøgningen munder ud i en ansættelse, slettes din ansøgning i rekrutteringssystemet og overføres til bankens HR-system, hvor oplysningerne vil blive gemt indtil 5 år efter din fratræden.

Yderligere information om Sydbanks behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan Sydbank behandler personoplysninger på www.sydbank.dk/persondata

Sydbanks databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på dpo@sydbank.dk.