Sådan behandler vi din ansøgning

I forbindelse med Sydbanks håndtering af din ansøgning, behandler vi en række personoplysninger om dig for at kunne vurdere dine kvalifikationer. Der kan fx være tale om dine kontaktoplysninger, din uddannelse, erhvervsmæssige erfaring, resultat af evt. personlighedstest og følsomme oplysninger, som du som ansøger på eget initiativ finder relevante at fremsende til Sydbank. Disse oplysninger kan vi bl.a. modtage fra dig i form af din ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser m.m. (samlet kaldet ansøgningen).

Sydbank kan også indhente og anvende dine personoplysninger via de sociale medier, hvis du fx har en offentlig LinkedIn-profil, der kan være relevant for ansøgningen. Sydbank indhenter og anvender disse personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f og art. 9, stk. 2, litra e.

Til visse stillinger kan ansøgningsprocessen omfatte udarbejdelse af en personlighedstest fra en af Sydbanks samarbejdspartnere til vurdering af, hvorvidt din profil passer til den givne stilling. Vi får ikke adgang til selve besvarelserne af disse tests, men får alene præsenteret resultatet af testen.

Din ansøgning behandles fortroligt. Hvis du ansøger om en konkret stilling, deler HR alene ansøgningen med den ansættende leder. Din ansøgning deles ikke med andre i og udenfor Sydbank uden din accept.

Sender du en uopfordret ansøgning, dvs. en ansøgning, hvor du ikke ansøger om en konkret stilling, deler HR din ansøgning med de ledere i Sydbank, som de vurderer, ansøgningen er relevant for.

Sydbank behandler i rekrutteringsforløbet dine personoplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f og art. 9, stk. 2, litra f, for at dokumentere, at dit rekrutteringsforløb er gennemført korrekt. Vi gemmer i den forbindelse dine personoplysninger i op til 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis ansøgningen munder ud i en ansættelse, slettes din ansøgning i rekrutteringssystemet og overføres til bankens HR-system, hvor oplysningerne vil blive gemt indtil 5 år efter din fratræden.

Yderligere information om Sydbanks behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan Sydbank behandler personoplysninger på www.sydbank.dk/persondata

Sydbanks databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på dpo@sydbank.dk.