Virksomhedsejer i dag – men også om 5 år?

En ejerleder er i gennemsnit 65 år, når virksomheden bliver solgt fra. 25 % af ejerlederne er 75 år eller ældre. Salg af en virksomhed tager tid, og jo før man kommer i gang, jo bedre bliver resultatet.

Et salg tager tid

Personlige overvejelser og planlægningen af et ejerskifte tager tid – tid som i forvejen er en knap ressource. Der er mange hensyn at tage. Fx vil en overdragelse til næste generation forudsætte en afklaring - hos den næste generation.

Et salg til en konkurrent, en kapitalfond eller en anden investor kræver andre overvejelser. Ejerlederen har ofte en tæt tilknytning til de ansatte, de ansattes familier og til kunderne – relationer som er udviklet over mange år. En ejerleder vil føle sig forpligtet til at ære de årelange relationer og sikre de ansatte og kunderne de bedst mulige vilkår ved et salg.

Desuden har ejerlederen selv et særligt forhold til sin virksomhed.

 - Da jeg solgte min virksomhed, sprang champagnepropperne ikke. Det var jo mit barn, jeg havde solgt, kunne et typisk udsagn fra en ejerleder lyde.

Salg af din virksomhed – sådan foregår det

Søren Østergaard Nielsen er leder af Merchant Bank - en afdeling i Sydbank. Merchant Bank faciliterer handel med virksomheder, rådgiver om salgsmodning, værdiansætter virksomheder og tilbyder finansiel sparring for at optimere virksomheders kapitalstruktur.

- Ideelt set bør du gå i gang med forberedelserne til salg af din virksomhed mindst tre til fem år før et eventuelt salg. Det er lang tid – men der kan faktisk være fordele ved at gå i gang meget tidligere, siger Søren Østergaard Nielsen.

At gøre en virksomhed klar til salg betyder ofte, at den bliver mere veldrevet med dokumenterede processer, en skarp forretningsmodel, den rette ledelse og styr på kapitalstruktur og pengestrømme.

Hvad er virksomheden værd?

- Det forventede cash flow er vigtigt, når vi beregner en virksomheds værdi. Men det kan ikke stå alene. Konkurrenceintensitet, afhængighed af enkeltkunder og den årlige vækst er blot nogle af de forhold som påvirker virksomhedens værdi, siger Søren Østergaard Nielsen.

Figur: Ikke-økonomiske forhold som påvirker virksomhedens værdi

 

Efter salget – hvad så?

Et salg ændrer grundlæggende ejerlederens privatøkonomi. Den private formue vokser, og sammen med mere fritid oplever ejerlederen en ny frihed. Friheden kan bruges på mange måder: fx nyde sit otium, investere i værdipapirer, være business angel, rejse jorden rundt eller udvikle en ny virksomhed? Jo før man kommer i gang, jo flere muligheder er der.

Overvejer du at sælge din virksomhed, har du mulighed for at få hjælp. Du kan læse mere om generationsskifte  eller salg af virksomhed her på hjemmesiden.

 


Næste artikel