Bæredygtige investeringer er på vej frem

De danske investorer efterspørger bæredygtige investeringer, og med flere nye fonde på markedet som fx Sydinvest Morningstar Bæredygtig har investorerne nu et bredere udvalg at vælge imellem.

Over 80 % har interesse i bæredygtige investeringer

Danske investorer tilkendegiver, at de ønsker at kunne investere ansvarligt. Ifølge en analyse fra 2018 udarbejdet for Finans Danmark har mere end 80 % af de danske investorer i nogen eller høj grad interesse for bæredygtige investeringer.

”Investerer man på det danske aktiemarked, vil de fleste selskaber have godt styr på deres corporate governance-tiltag - ligesom de også har de gode produktionsfaciliteter, ” udtaler afdelingsdirektør Steffen Ussing, Sydbank. ”Som investor er det dog vigtigt at sprede sine investeringer, så man ikke kun investerer i et relativt lille marked som det danske. Og ude i verden er det en del sværere at følge med i, hvor bæredygtige virksomhederne er. ”

Fordele hos professionelle institutter

De store professionelle institutter har flere muligheder for at følge virksomhederne. Alligevel udliciterer de ofte opgaven til analysebureauer som fx Sustainalytics, der er et af verdens største selskaber indenfor ansvarlige og bæredygtige investeringer. Selskabet udarbejder selskabsanalyser på baggrund af bredt anerkendte nøgletal inden for bæredygtighed. De sender også medarbejdere i felten for at overbevise virksomhederne om, at der er nogle ting, der skal forbedres.

”Vi har igennem mange år brugt Sustainalytics i vores arbejde med ansvarlige investeringer,” udtaler fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest. ”De er en uvurderlig del af vores arbejde med at sikre, at vi kan stå inde for de investeringer, vi foretager os i vores fonde. Som udgangspunkt er vores arbejdsproces, at vi ønsker at rykke selskaberne, så de fx ændrer deres arbejdsgange og målsætninger. Derfor sælger vi ofte ikke et selskab med det samme, vi hører om problemer. I stedet forsøger vi at præge selskabet i en bedre retning. Det gør vi i samarbejde med andre investeringsselskaber og Sustainalytics.”

Best in class

Investeringsforeningen Sydinvest har også mærket efterspørgslen efter flere bæredygtige investeringsmuligheder og er nu gået nye veje med en passivt forvaltet fond, der investerer efter et ”best in class”-princip.

”Vi har for nylig lanceret Sydinvest Morningstar Bæredygtig, der investerer i de 100 mest bæredygtige selskaber i verden. Tilgangen er lidt anderledes, end vi plejer, da dette er en ”best in class”-tankegang. Her vælges de bedste og mest bæredygtige selskaber, og så investeres der udelukkende i dem,” forklarer Niels Skovvart. ”På den måde sikrer vi, at investorerne får en investering i de mest bæredygtige selskaber i verden, men omvendt arbejder vi ikke med at forbedre vilkårene.”

”Vi har set en del interesse blandt vores kunder siden lanceringen af Sydinvest Morningstar Bæredygtig. I vores optik er udviklingen indenfor bæredygtige investeringer kun i sin spæde start. Vi vil i fremtiden se et meget større marked på dette felt,” slutter Steffen Ussing.

God start på 2019

En opgørelse fra 18. juni viser, at fonden har fået en god start på 2019 med et afkast på 18,3 %. Det er ca. 2 %-point mere end udviklingen i et globalt aktieindeks. Bæredygtighed er én forklaring på det høje afkast, men det skyldes også den måde, som fondens investeringer er skruet sammen på, når vi ser på lande og sektorer.


Næste artikel