Sydbank Fonden fejrer igen landets lærlinge med 1 mio. kr.

Det var en stor succes, da Sydbank Fonden sidste år stiftede sine lærlingelegater. Nu er fonden parat med en ny omgang, der skal sætte et positivt lys på de unge på landets erhvervsuddannelser. I alt uddeles der legater for 1 mio. kr. 

Landets lærlinge fortjener anerkendelse. Derfor gentager Sydbank Fonden succesen og uddeler flere legater til unge lærlinge landet over.

Lærlingelegaterne blev stiftet sidste år for at vise påskønnelse over for de unge, der uddanner sig inden for de praktiske fag. Indtil videre har Sydbank Fonden uddelt ca. 60 lærlingelegater på hvert 15.000 kr., som modtagerne kan bruge på fx at videreuddanne eller opkvalificere sig eller andet, der har relation til deres fag. Det er et initiativ, som er blevet taget rigtig godt imod af både lærlinge og virksomheder.

I løbet af 2024 skal der nu uddeles yderligere 70.

- Det har været enormt inspirerende at se alle de eksempler på dygtige og glade unge mennesker, der får deres svendebrev i samarbejde med driftige virksomheder rundt omkring i landet. Vi har mødt alt fra anlægsgartnere, tømrere, murere, mekanikere, smede, industriteknikere, bagere, tagdækkere og meget andet, og hver især er de eksemplariske beviser på den høje faglighed, der kommer ud af landets erhvervsuddannelser. Det er en vigtig gruppe for samfundet, og derfor øremærker vi en ny mio. kr., så vi kan vise dem det, siger Jess Olsen, formand i Sydbank Fonden.

Vi skal vende udviklingen

Trods mange bestræbelser fra både politikere, brancheorganisationer og erhvervsliv på at få flere unge til søge ind på en erhvervsuddannelse, har de praktiske fag stadig dårlige kår. I 2023 valgte 19,4 pct. af de unge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til året før, og der er således langt til 2025-målet om, at 30 pct. af en årgang skal vælge en erhvervsskole efter grundskolen.

- Det er et mål, vi i Sydbank Fonden gerne vil bidrage til at nå. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en stor bekymring for virksomheder i mange brancher, og vi håber, at vi ved at sætte fokus på erhvervsuddannelserne og lærlingeforløbende kan være med til at vende udviklingen. Vi ville være ilde stedt uden de dygtige faglærte, og det er det, lærlingelegaterne er et udtryk for, siger Jess Olsen.

De cirka 70 lærlingelegater uddeles i samarbejde med Sydbanks lokalråd og virksomheder.

Fakta: Sydbank Fonden

Sydbank Fonden er en almennyttig fond med brede formålsparagraffer med fokus på at støtte kulturelt og folkeligt arbejde.

Foruden lærlingelegaterne uddeler Sydbank Fonden cirka 60 studierejselegater om året til dimittender på uddannelsesinstitutioner, der er indgået aftale med.


Næste artikel