Guide til virksomhedens bankskifte

Overvejer du at skifte bank? Det er lettere, end du tror! Her kan du se, hvad der skal til for at skifte bank fra start til slut.

Download jeres tjekliste her

Det skal du gøre:
Det sørger Sydbank for:

Indledende møde

I mødes med jeres fremtidige erhvervsrådgiver og evt. relevante specialister. Sammen drøfter vi virksomhedens økonomiske situation, jeres mål for fremtiden og jeres ønsker og forventninger til Sydbank som finansiel sparringspartner.

Handler I med udlandet, drøfter vi jeres handelsomfang og måderne, I handler på. Vi forholder os til, hvilke lande I handler med, hvilke valutaer betalinger foretages i, og hvilke værktøjer I kan benytte for at mindske eventuelle handels- og valutarisici.

Udveksling af dokumenter

Vi opretter et midlertidigt ’Kunderum’ til jer, som er en sikker kanal til udveksling af digitale dokumenter imellem jer og Sydbank.

Vi udarbejder et tilbud

Vi udarbejder et tilbud til jer ud fra drøftelserne på det indledende møde.

Tilbudsmøde

Vi præsenterer vores tilbud for jer.

Send nødvendige oplysninger

For at vi kan oprette jeres virksomhed som kunde i Sydbank, har vi brug for en række oplysninger fra jer.

Oplysningerne skal sendes via Sydbanks ’Kunderum’ (tilgås her), hvor I også kan se, hvilke oplysninger vi skal bruge

Konti

Sammen drøfter vi jeres behov for konti i DKK og evt. udenlandsk valuta
– herunder om I har brug for konti i udlandet

Hvem skal have fuldmagter?

I skal afgøre, hvem der skal have fuldmagter til jeres konti/depoter i Sydbank (udenom Online Banking), og hvordan de fuldmægtige skal kunne disponere (alene, flere i forening, andet).

I får herefter fuldmagterne, der skal underskrives af virksomhedens tegningsberettigede.

Betalinger ind- og udland

Vi fastlægger sammen jeres behov i forhold til:

• Opkrævninger og fakturering
• Leverandørservice og Indbetalingskort
• Kortindløsningsaftale og MobilePay
• Betalinger til og fra udlandet
• Lønsystem og lønudbetalinger

Online Banking

I skal forholde jer til:

  • Hvem i virksomheden skal være administratorer og brugere?
  • Hvilke selskaber skal Online Banking-aftalen omfatte?
  • Har I behov for integration til jeres økonomisystem (ERP-system)?
  • Integration til rejseafregningssystem?
  • Skal der sætte et loft over jeres samlede daglige overførsler i Online Banking? Det kan mindske risikoen ved fejlindtastninger og misbrug.

Har administratorer og brugere adgang til konti i Sydbank Tyskland, skal de legitimeres i form af pas og sundhedskort. Legitimation sendes via Kunderum.

Mobilbank

Har I behov for adgang til Sydbank Mobilbank Erhverv, kan I tilmelde jer via Online Banking/Administration/Mobilbank, når jeres Online Banking er oprettet.

Mastercard

I skal beslutte, hvem i virksomheden der skal have hvilke korttyper. Vi hjælper naturligvis med vejledning i forhold til korttyper og evt. rejseforsikringer - se mere om korttyper her

Samtidig skal I overveje, om I kunne have gavn af et system til digital bilagshåndtering i forbindelse med kortholdernes brug af Mastercard.

Der skal udfyldes en formular, som vi sender til jer, og indleveres legitimation på alle kortholdere i form af kopi af kørekort/pas og sundhedskort.

Dokumenter dannes

Vi udarbejder kredit- og lånedokumenter og dokumenter til brug for oprettelse af Online Banking, fuldmagter, overførselsanmodning m.v.

Dokumenterne sendes til underskrift i et ’Underskriftsrum’.

Underskriv dokumenter

I ’Underskriftsrum’ (tilgås her) underskrives dokumenterne. De fleste kan underskrives elektronisk med det private MitID.

Konti, faciliteter og fuldmagter oprettes

Når dokumenterne er underskrevet, etablerer vi de aftalte konti og faciliter, så I kan komme i gang

Online Banking oprettes

Vi opretter de aftalte administratorer. Samtidig opretter vi adgang til eventuelle konti i udlandet.

Online Banking

Virksomhedens Online Banking-administratorer opretter nødvendige brugere og fuldmagter i Online Banking.

Vi bestiller kort

Vi sørger for bestilling af de aftalte Mastercard. Leveringstiden er ca. 10-14 dage.

Oplys jeres nye kontonummer

Når jeres Sydbank-konti er oprettet, er der flere steder, I skal huske at ændre afregningskontonummer, herunder

  • Lønsystem
  • Betalingsterminaler
  • MobilePay
  • På jeres fakturaer

Samtidig skal I oprette en ny aftale om Overførselsservice via overfoerselsservice.mastercard.com.

Benytter I Betalingsservice og Leverandørservice som kreditor, skal I også ændre jeres afregningskonto her:

Vi flytter jeres aftaler

Vi sørger for at flytte jeres aftaler hos Betalingsservice og Leverandørservice fra jeres tidligere pengeinstitut.

Bemærk, at jeres nuværende pengeinstitut(ter) får besked herom.

Indbetalingskort

Hvis I benytter et kreditornummer til Det Fælles Indbetalingssystem, opretter vi et nyt til jer eller flytter jeres eksisterende kreditornummer, hvis I allerede har et.

Bemærk, at jeres nuværende pengeinstitut(ter) får besked herom.

Overførselsservice

Vi kontrollerer oplysningerne, vi modtager fra Overførselsservice, når I har oprettet en ny aftale. Vi signerer aftalen, hvorefter I modtager en bekræftelse.

Herefter er I klar til at anvende Overførselsservice.

Jeres nuværende konti flyttes

Vi fastlægger sammen en tidsplan for flytning af konti og faciliteter fra jeres nuværende bank til Sydbank – herunder hvornår overførselsanmodningen sendes, og hvornår jeres NemKonto flyttes til Sydbank.

Velkommen i Sydbank

I er nu kunder i Sydbank.