Prisændringer og renteændringer

Renteændringer pr. 4. maj 2020

Fra og med den 4. maj 2020 ændrer Sydbank rentesatser på indlån fra -0,75 % til -0,60 %. Samtidig ændres grænsen for, hvornår der skal betales negativ rente på private kunders Friholdelseskonto. Grænsen ændres fra 750.000 kr. til 250.000 kr.

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen med negative renter, som forventes at fortsætte flere år frem.

Ændringen omfatter almindelige indlånskonti med variabel rente samt pensionskonti.

Ændringerne betyder, at:

- Kunder, der har NemKonto i Sydbank, skal betale -0,60 % p.a. i negativ rente af beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. indlånskonto
- Kunder, der har NemKonto i Sydbank, kan derudover vælge én indlånskonto, hvor der kan stå op til 250.000 kr., før der skal betales -0,60 % p.a. i negativ rente (Friholdelseskonto)
- Kunder, der ikke har NemKonto i Sydbank, skal betale -0,60 % p.a. af hele beløbet på almindelige indlånskonti
- Kunder, der har en pensionskonto, skal betale -0,60 % p.a. af det beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. konto
- Kunder, der har en pensionskonto under udbetaling i rater, skal betale -0,60 % p.a., af det beløb, der overstiger 100.000 kr. pr. konto
- Kunder med Prioritetskonto og Prioritetskonto Private Banking skal betale -0,60 % p.a., af det beløb, der overstiger restgælden på lånet

Bankens Private Banking-kunder er ikke omfattet af krav om NemKonto.

Følgende produkter er ikke omfattet af ændringen:

- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump Konto, Skolekonto, Startjobkonto og Startaktionærkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budgetkonto og 18/29 Opsparingskonto
- Indekskonto

Fra og med den 4. maj 2020 skal kunder med Foreningsservicekonto betale -0,60 % i negativ rente af det beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. konto.

Foreninger har fra 4. maj 2020 dermed ikke mulighed for at få en Friholdelseskonto.

Fra den 4. maj 2020 vil ændringen for privatkunder kunne ses på sydbank.dk, i Sydbanks NetBank samt på prisinformationen i bankens afdelinger.

Produktliste

Prisændringer pr. 6. januar 2020

Fra og med den 6. januar 2020 indfører Sydbank negativ indlånsrente for privatkunder.

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen med negative renter.

Rentenedsættelsen omfatter almindelige konti med variabel rente samt pensionskonti. Det betyder, at kunderne skal betale -0,75 % p.a. i negativ rente af beløb, der overstiger 50.000 kr.

- Kunder med NemKonto i Sydbank kan derudover frit vælge én konto, hvor der kan stå op til 750.000 kr., før der skal betales negativ rente.
- Kunder, der har en pensionskonto under udbetaling i rater, skal betale negativ rente af det beløb, der overstiger 100.000 kr.
- På Prioritetskonto og Prioritetskonto Private Banking skal der betales negativ rente af det beløb, der overstiger restgælden på lånet.
- For kunder med valutakonti i en valuta, hvor markedsrenterne er negative, ændres renten. Konti forrentes med Sydbanks referencerente for indlån i valuta til privatkunder, som p.t er:
EUR: -0,50 % p.a. for indestående over 6.700 EUR
CHF: -1,50 % p.a. for indestående over 7.500 CHF
SEK: -0,55 % p.a. for indestående over 75.000 SEK

Rentesatserne er variable og bliver opdateret dagligt. Den aktuelle referencerente kan findes her.

Følgende produkter er ikke omfattet af ændringen:
- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump Konto, Skolekonto og Startjobkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budgetkonto og 18/29 Opsparingskonto
- Indekskonto

Fra den 6. januar 2020 vil de nye rentesatser for privatkunder kunne ses på sydbank.dk, i Sydbanks NetBank samt på prisinformationen i bankens afdelinger.

Tilskrivningen af rente ændrer sig
Fremover vil renten blive tilskrevet fire gange om året. Næste gang, vi tilskriver rente, er den 20.3.2020 eller den 31.3.2020 – afhængigt af den enkelte kundes aftale med banken.

Sydbank ændrer kortgebyr for betalingskort til privatkunder
Pr. 3. marts 2020 justerer vi det årlige kortgebyr for betalingskort til privatkunder.

Priserne er herefter:
Mastercard Private Classic 195 kr.
Mastercard Private Gold 795 kr.
Mastercard Private Gold Plus 1.195 kr.
Mastercard Private Platinum 2.195 kr.

Priserne gælder for både Credit- og Debit-udgaverne af de nævnte kort.
For Favorit-kunder er der mulighed for at opnå rabat på betalingskort.
Se mere her

Se alle priser her samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 3. marts 2020.

Produktliste

Renteændringer pr. 4. november 2019

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold ud fra de seneste ændringer i ind- og udland, herunder blandt andet Nationalbankens ændring af Indskudsbevisrenten den 16. september 2019, gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen..

Erhvervskunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank den negative indlånsrente med 0,25 procentpoint. For kunder med Lokal Erhvervsaftale ændres grænsen for, hvornår der beregnes negativ indlånsrente således, at der betales negativ indlånsrente af hele indestående.

Private kunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser til 0% p.a. for følgende produkter:

- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump konto, Skolekonto, StartJobkonto og Startaktionærkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budget, 18/29 Opsparing og Ung Privat

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i Sydbank Netbank og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 4. november 2019.

Ændringerne sker under henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser som kan ses under vilkår.

Renteændringer pr. 16. oktober 2019

Satser pr. 16. oktober 2019

Børneopsparing og Børnebørnskonto: 0,25 % p.a.
Rasmus Klump konto, Skolekonto og StartJobkonto: 0,10 % p.a.
18/29-konto, 18/29-Privat, 18/29-budgetkonto, 18/29-opsparing og Ung Privat: 0,10 % p.a.
Klassekonto: 0,00 % p.a.

Kontant indestående på: 

Ratepension, Kapitalpension, Selvpensionering, Indekskonto og Aldersopsparing: 0,00 % p.a.
Forvaltningskonto og PengePlan: 0,00 % p.a.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Intervallet hvorfra der beregnes negativ indlånsrente på Lokal Erhvervsaftaler nedsættes til 100.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. oktober 2019

Betaling af indbetalingskort med aftale om samlebetaling ændres til 15 kr. pr. stk.
Prisen for registrering af PAL-skattefritagelse på pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning uden depot til andet pengeinstitut ændres til 600 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning med depot til andet pengeinstitut ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning til et pensionsselskab ændres til 800 kr.
Prisen for tilbageførsel af indbetaling på en pensionsordning ændres til 600 kr.
Ny pris for opsplitning af en pensionsordning i flere konti: 800 kr. pr. gang
Ny pris for bankens aktivering af kundens betalingskort: 50 kr. pr. gang
Ny pris for bankens afvisning af en betaling via Betalingsservice på kundens foranledning: 40 kr. pr. gang
Ny pris for indhentning af godkendelse til handel med italienske obligationer: 500 kr. inkl. moms
Ny pris for indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløste aktier: 50 % af indløsningsprovenu, maks. 400 kr. pr. bevis.
Foreningskoncept (Foreningsservice og Foreningskonto)Oprettelse af ekstra konto ændres til 200 kr. pr. stk.
Ændringsgebyr ændres til 600 kr. pr. ekspedition, vedr. samme sag
Ny pris: Løbende gebyr på foreningspakke 150 kr. pr. påbegyndt kvartal
Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. juli 2019

Betaling af indbetalingskort uden aftale om samlebetaling ændres til 50 kr. pr. stk.

Pengeoverførsler i Danmark via filial i DKK til anden persons konto:

Standardoverførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Sammedags-overførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Straksoverførsel ændres til 55 kr. pr. stk.
Ny pris for oprettelse af stående ordre (fast overførsel): 50 kr. pr. stk.
For indbetalingskort og overførsler, som er oprettet i bankens system før 16. juli 2019, ændres prisen den 16. oktober 2019.

Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. juli 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 1. maj 2017

Prisen for kontanthævning i Sydbanks pengeautomater med Sydbank MasterCard (kreditkort) ændres til 2 %, min. 50 kr.

Tillægget på referencekursen ved brug af Visa/Dankort i udlandet ændres til 1,5 % på europæiske valutaer og 2 % på øvrige valutaer.

MasterCards kurstillæg lægges oveni, når du betaler med MasterCard i udenlandsk valuta.

Kurstillægget udgør 0,17 % for europæiske valutaer og 0,90 % for øvrige valutaer.

Tillægget er indeholdt i omregningskursen. Sydbanks tillæg er uændret.

Prisændringer pr. 1. marts 2017

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 800 kr.

Prisændringer pr. 26. september 2016

Gebyret for konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing ændres til 800 kr. pr. konto. Gebyr for hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater ændres til 1,5 %, min. 40 kr. pr. hævning. Gebyr for køb og salg af kontantvaluta ændres til 45 kr. pr. ekspedition. Minimumsgebyret for indsætning og hævning på valutakonto ændres tilsvarende til 45 kr.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Alle nye satser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 26. september 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 25. juli 2016

Nye priser pr. 25. juli 2016

Med virkning fra den 25. juli 2016 nedsætter Sydbank rentesatser på udvalgte indlånskonti til privat- og erhvervskunder.

Rentesatsen på Børneopsparing og Børnebørnskonto samt indestående på 10.000 kr. og derunder på 18/29 Konto nedsættes til 0,7 procent p.a. Kontant indestående på pensionskonti nedsættes til 0,02 procent p.a. Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med op til 1 procentpoint.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken fra 25. juli 2016. Alle nye satser kan desuden ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 25. juli 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 1. maj 2016

Nye priser pr. 1. maj 2016

Prisen for kontoudskrifter på papir ændres til 15 kr. pr. udskrift
Pr. 1. maj 2016 opsiges desuden alle individuelle særaftaler om pris for kontoudskrifter.
Prisen for udskrivning af budgetskema ændres til 600 kr
Prisen for kort med eget design ændres til 100 kr
Ny pris for ændring i fast overførsel til tredjemand: 50 kr. pr. ændring
Prisen for returnering af uanbringelig overførsel ændres til 50 kr.
Prisen for hævning i andre pengeinstitutter og på posthuse ændres til 8 kr. pr. hævning
Prisen for en proformaopgørelse af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for deludbetaling af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for helophævelse i utide af pensionsordning ændres til 800 kr.

Overførsel til udlandet via NetBanken:

Manuel efterbehandling ændres til 150 kr.
Manglende eller forkert IBAN-nr. ændres til 150 kr.

Prisændringer pr. 1. marts 2016

Årsudskrifter 2016

Årsudskrifter på papir koster fremover 15 kr. pr. udskrift. Årsudskrifter, der modtages i Sydbanks NetBank eller Sydbanks NetBoks, er fortsat gratis.

Dette omfatter bl.a.:
Årsudskrifter Konti
Årsudskrifter Depot
Årsudskrifter Serviceydelser
Pensionsoversigter

Du kan tilmelde dig NetBanken på sydbank.dk eller via din Sydbank-filial. Har du brug for hjælp til NetBoks, kan du kontakte din Sydbank-filial eller Hotline på 74 37 25 90.

Nye priser pr. 01. marts 2016

Prisen for rulning af rentetilpasningslån og valutalån ændres til 300 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt ændres til 350 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 700 kr.

Prisændringer pr. 1. august 2015

Årligt kortgebyr på Visa/Dankort ændres til 195 kr.

Renteændringer pr. 20. februar 2015

Med virkning fra den 20. februar 2015 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser på udvalgte produkter til privat- og erhvervskunder med op til 0,7 procentpoint.

Renteændringen gennemføres med baggrund i Nationalbankens nedsættelse af Indskudsbevisrenten pr. 20., pr. 23. og pr. 30. januar samt pr. 6. februar 2015 og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 20. februar 2015.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.