Prisændringer og renteændringer

Renteændringer pr. 24. april 2023

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks renteforhøjelse den 9. september 2022 afskaffer Sydbank negativ indlånsrente og forhøjer udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder.

Prioritetslån og Prioritetskonto

Pr. 24. april 2023 forhøjes den variable rentesats for prioritetslån med 1,25 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 1,32 procentpoint. Samtidig forhøjes indlånsrenten på den tilknyttede Prioritetskonto med 1,25 procentpoint for indestående op til restgælden på prioritetslånet.

Den tidligere varslede renteforhøjelse på 0,50 procentpoint er fortsat gældende fra 10. februar 2023.

Privatkunder med lån og kreditter vil inden renteændringerne modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for dem.

Renteændringer pr. 27. oktober 2022

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks renteforhøjelse den 9. september 2022 afskaffer Sydbank negativ indlånsrente og forhøjer udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder.

Lån og kreditter – privat- og erhvervskunder

Pr. 27. oktober 2022 forhøjes den variable rentesats for lån og kreditter i danske kroner generelt med 0,75 procentpoint på både erhvervs- og privatkonti. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,87 procentpoint. Det gælder også for Diba-billån med variabel rente.

Energilån og grundkøbslån er undtaget denne renteændring.

Renteændringer pr. 6. oktober 2022

Indlånsrenten hos private kunder ændres fra minus 0,20 procent til 0,00 procent pr. år

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks renteforhøjelse den 9. september 2022 afskaffer Sydbank negativ indlånsrente og forhøjer udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder. Se også under 27. oktober 2022 og 24. april 2023 om kommende ændringer af udlånsrente på lån og kreditter samt prioritetslån.

Indlån – privatkunder

Pr. 6. oktober 2022 forhøjes indlånsrenten på konti i danske kroner generelt fra minus 0,20% p.a. til 0% p.a. af hele indeståendet.

Børne- og ungekonti forrentes med 0,60% p.a. af hele indeståendet. Aktionærkonti, hvor kontohaver har minimum 5 aktier i Sydbank, forrentes med 0,60% p.a. af hele indeståendet. Private Bankingkonti forrentes med 0,75% p.a. af hele indeståendet.

Pensionskonti med kontant indestående forrentes i følgende intervaller:

- Fra 0 – 100.000 kr. forrentes med 0,40% p.a. for denne del af indeståendet.
- Fra 100.001 – 500.000 kr. forrentes med 0,60% p.a. for denne del af indeståendet.
- Over 500.000 kr. forrentes med 0,75% p.a. for denne del af indeståendet.

Læs mere om indlånsrenterne fra 6. oktober på sydbank.dk/indlaan.

Indlån – erhvervskunder

Pr. 6. oktober 2022 forhøjes indlånsrenten på konti i danske kroner generelt fra minus 0,55% p.a. til 0% p.a. af hele indeståendet.

Rentetilskrivning for indlån – privat- og erhvervskunder

Rentetilskrivningen i december vil indeholde negativ rente for perioden fra rentetilskrivningen i september til den 6. oktober 2022.

Renteændringer pr. 10. februar 2023

Udlånsrenten for både private kunder og erhvervskunder bliver hævet med 0,50 procentpoint per år

Med baggrund i den seneste ændring fra Danmarks Nationalbank med plus 0,50 procentpoint ændrer Sydbank udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder.

Prioritetslån og prioritetskonto

Pr. 10. februar 2023 forhøjes den variable rentesats på prioritetslån med 0,50 procentpoint. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,52 procentpoint. Samtidig forhøjes prioritetskontoens nettingrente med 0,50 procentpoint for indestående op til saldoen på det tilknyttede prioritetslån. Berørte privatkunder vil inden renteændringerne modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for deres lån og kreditter. Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændringer pr. 30. august 2022

Med baggrund i den seneste ændring fra Danmarks Nationalbank med plus 0,50 procentpoint ændrer Sydbank udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder. Se også under 10. februar 2023 om kommende ændringer af udlånsrente på prioritetslån.

Udlån og kreditter – privat- og erhvervskunder

Pr. 30. august 2022 forhøjes den variable rentesats for udlån og kreditter i danske kroner med 0,50 procentpoint, uanset om lånet er et erhvervs- eller privatudlån. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,56 procentpoint. Det gælder også Diba-billån med variabel rente. Rentesatser, der følger pengemarkedssatser og energilån er undtaget denne renteændring. Berørte privatkunder vil inden renteændringerne modtage oplysninger om, hvad ændringerne betyder for deres lån og kreditter. Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændringer pr. 3. august 2022

Indlånsrenten hos private kunder ændres fra minus 0,70 procent til minus 0,20 procent pr. år

Med baggrund i den seneste ændring fra Danmarks Nationalbank med plus 0,50 procentpoint ændrer Sydbank den negative indlånsrente for både privat- og erhvervskunder. Se også under 30. august 2022 og 10. februar 2023 om kommende ændringer af udlånsrente på lån og kreditter samt prioritetslån.

Indlån – privatkunder
Pr. 3. august 2022 ændres den negative indlånsrente for danske kroner fra minus 0,70% p.a. til minus 0,20% p.a. for privatindlån over friholdelsesgrænsen på 100.000 kr., på den konto der er valgt. Renteændringen gælder også de konti, hvor der betales negativ rente af hele indeståendet. Friholdelsesgrænsen fortsætter uændret. Indlånsrenten i euro ændres fra minus 0,50% p.a. til 0% p.a. Indlånsrenten i anden valuta fortsætter uændret.

Indlån – erhvervskunder
Pr. 3. august 2022 ændres den negative indlånsrente for danske kroner fra minus 0,95% p.a. til minus 0,55% p.a. for erhvervsindlån. Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændringer pr. 5. december 2021

Sydbank nedsætter indlånsrenten pr. 5. december 2021

Renteændringen gælder for private kunder, der betaler negativ indlånsrente.

Som følge af de seneste ændringer på det danske pengemarked nedsætter Sydbank med virkning fra den 5. december 2021 den variable rentesats for privatkunder, der betaler negativ rente, fra -0,60 % til -0,70 % p.a.

Den nye rentesats for privatkunder kan ses i Sydbanks Netbank og på sydbank.dk fra den 5. december 2021.

Alle øvrige vilkår og undtagelser fra negativ rente er uændrede.

Ændringen foretages i henhold til Sydbanks ”Almindelige forretningsbetingelser – privatkunder” pkt. 4.2.1, som kan ses på sydbank.dk.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 31. maj 2021

Gældende for Sydbanks NetBank og Mobilbank

Prisen for en Standardoverførsel/Indbetalingskort ændres til 3 kr. pr. stk.

- Sydbank Favorit 5-, 7- og 10-kunder, 18/29-kunder, Private Banking-kunder og unge under 18 år er ikke omfattet af ændringen.

Prisen for en Straks-betaling ændres til 5 kr. pr. stk.

- 18/29-kunder og unge under 18 år er ikke omfattet af ændringen.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændring pr. 1. maj 2021

Prisen for kontoudtog og årsudskrifter på papir ændres til 25 kr. pr. udskrift.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 1. april 2021

Nyt Kundegebyr for Sydbank Favorit og Sydbank Favorit 3 kunder på 50 kr. pr. måned.

Nyt kontogebyr for alle kunder i Sydbanks Forvaltningsafdeling på 625 kr. om år. Gebyret beregnes hvert kvartal og opkræves ultimo december.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 31. marts 2021

Gældende for Foreningskonceptet:

Det løbende gebyr for Foreningspakken ændres til 300 kr. pr. kvartal

Prisen for ændringer, pr. ekspedition ændres til 1.000 kr.

Online Banking Forening:

Betalingsgebyrer indland, pr. stk.

- Prisen for et Indbetalingskort ændres til 2 kr.
- Prisen for en Standardoverførsel ændres til 2 kr.
- Prisen for en konto til konto overførsel i EUR ændres til 21 kr.
- Prisen for en Nationalbankoverførsel ændres til 251 kr.

Betalingsgebyrer udland, pr. stk.

- Prisen for en SEPA overførsel ændres til 2 kr.
Prisen for en Standardoverførsel til udlandet ændres til 51 kr.
Prisen for en udenlandsk check, afhentet i banken ændres til 200 kr.
Prisen for en udenlandsk check, sendt til beløbsmodtager ændres til 250 kr.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændringer pr. 6. januar 2021

Som følge af pengepolitikken i både EU og Danmark er der udsigt til, at det negative rentemiljø fortsætter i en lang periode. For fortsat at kunne yde god og værdiskabende rådgivning gennemføres denne renteændring.

Fra og med den 6. januar 2021 kan privatkunder på 18 år og derover med NemKonto i Sydbank eller Private Banking-kunder vælge én Friholdelseskonto, hvor beløb op til 100.000 kr. er friholdt for negativ rente. Beløb derover forrentes med -0,60 % p.a.

Det betyder, at kunder på 18 til 29 år fremover også skal betale negativ rente og får mulighed for én Friholdelseskonto for beløb op til 100.000 kr. efter gældende regler om NemKonto eller et Private Banking-kundeforhold.

Friholdelsesbeløbet på 50.000 kr. på privatkunders øvrige konti bortfalder, og kunderne skal betale en negativ rente på -0,60 % p.a. af hele beløbet på disse konti. Det samme gælder for Startaktionærkonti.

Basalindlånskonti, Basalbetalingskonti, prioritets-indlånskonti, pensionskonti og andre former for særlige indlån kan ikke anvendes som Friholdelses-konto. Foreninger skal betale negativ rente af hele indestående på samtlige konti.

Bankens Private Banking-kunder er ikke omfattet af krav om NemKonto.

Valutakonti i nedenstående valutaer skal fra og med den 6. januar 2021 betale negativ rente af hele beløbet på valutakontoen. Se rentesatsen.

–  EUR: -0,50 % p.a.
–  CHF: -1,50 % p.a.
–  SEK: -0,45 % p.a.
–  NOK: -0,20 % p.a.
–  GBP: -0,20 % p.a.
–  JPY: -0,10 % p.a.
–  CZK: -0,40 % p.a. 

Tilskrivning af rente for 18/29 konti ændrer sig

Fremover vil indlånsrenten for 18/29 konti blive tilskrevet fire gange om året – første gang i marts 2021.

Konti eller kunder, der er helt eller delvist friholdt for negativ rente

  • Børneopsparing og Børnebørnskonto er helt friholdt
  • Kunder under 18 år med Ung Opsparing, Rasmus Klump Konto, Skolekonto, Startjobkonto er helt friholdt
  • Kunder med Prioritetskonto og Prioritetskonto Private Banking friholdes for at betale negativ rente, af det beløb der er under restgælden på lånet. For beløb over restgælden betales fortsat -0,60 % p.a.
  • Pensionskonti under udbetaling i rater er friholdt for at betale negativ rente, af det kontante beløb der ikke overstiger 100.000 kr., uanset om kundens NemKonto er i Sydbank eller i et andet pengeinstitut
  • Indekskonti og Iværksætter- og etableringskonti er helt friholdt.

Fra den 6. januar 2021 kan ændringen ses på sydbank.dk og i Sydbanks NetBank.

Renteændringer pr. 4. maj 2020

Fra og med den 4. maj 2020 ændrer Sydbank rentesatser på indlån fra -0,75 % til -0,60 %. Samtidig ændres grænsen for, hvornår der skal betales negativ rente på private kunders Friholdelseskonto. Grænsen ændres fra 750.000 kr. til 250.000 kr.

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen med negative renter, som forventes at fortsætte flere år frem.

Ændringen omfatter almindelige indlånskonti med variabel rente samt pensionskonti.

Ændringerne betyder, at:

- Kunder, der har NemKonto i Sydbank, skal betale -0,60 % p.a. i negativ rente af beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. indlånskonto
- Kunder, der har NemKonto i Sydbank, kan derudover vælge én indlånskonto, hvor der kan stå op til 250.000 kr., før der skal betales -0,60 % p.a. i negativ rente (Friholdelseskonto)
- Kunder, der ikke har NemKonto i Sydbank, skal betale -0,60 % p.a. af hele beløbet på almindelige indlånskonti
- Kunder, der har en pensionskonto, skal betale -0,60 % p.a. af det beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. konto
- Kunder, der har en pensionskonto under udbetaling i rater, skal betale -0,60 % p.a., af det beløb, der overstiger 100.000 kr. pr. konto
- Kunder med Prioritetskonto og Prioritetskonto Private Banking skal betale -0,60 % p.a., af det beløb, der overstiger restgælden på lånet

Bankens Private Banking-kunder er ikke omfattet af krav om NemKonto.

Følgende produkter er ikke omfattet af ændringen:

- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump Konto, Skolekonto, Startjobkonto og Startaktionærkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budgetkonto og 18/29 Opsparingskonto
- Indekskonto

Fra og med den 4. maj 2020 skal kunder med Foreningsservicekonto betale -0,60 % i negativ rente af det beløb, der overstiger 50.000 kr. pr. konto.

Foreninger har fra 4. maj 2020 dermed ikke mulighed for at få en Friholdelseskonto.

Fra den 4. maj 2020 vil ændringen for privatkunder kunne ses på sydbank.dk, i Sydbanks NetBank samt på prisinformationen i bankens afdelinger.

Produktliste

Prisændringer pr. 6. januar 2020

Fra og med den 6. januar 2020 indfører Sydbank negativ indlånsrente for privatkunder.

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen med negative renter.

Rentenedsættelsen omfatter almindelige konti med variabel rente samt pensionskonti. Det betyder, at kunderne skal betale -0,75 % p.a. i negativ rente af beløb, der overstiger 50.000 kr.

- Kunder med NemKonto i Sydbank kan derudover frit vælge én konto, hvor der kan stå op til 750.000 kr., før der skal betales negativ rente.
- Kunder, der har en pensionskonto under udbetaling i rater, skal betale negativ rente af det beløb, der overstiger 100.000 kr.
- På Prioritetskonto og Prioritetskonto Private Banking skal der betales negativ rente af det beløb, der overstiger restgælden på lånet.
- For kunder med valutakonti i en valuta, hvor markedsrenterne er negative, ændres renten. Konti forrentes med Sydbanks referencerente for indlån i valuta til privatkunder, som p.t. er:
EUR: -0,50 % p.a. for indestående over 6.700 EUR
CHF: -1,50 % p.a. for indestående over 7.500 CHF
SEK: -0,55 % p.a. for indestående over 75.000 SEK

Rentesatserne er variable og bliver opdateret dagligt. Den aktuelle referencerente kan findes her.

Følgende produkter er ikke omfattet af ændringen:
- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump Konto, Skolekonto og Startjobkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budgetkonto og 18/29 Opsparingskonto
- Indekskonto

Fra den 6. januar 2020 vil de nye rentesatser for privatkunder kunne ses på sydbank.dk, i Sydbanks NetBank samt på prisinformationen i bankens afdelinger.

Tilskrivningen af rente ændrer sig
Fremover vil renten blive tilskrevet fire gange om året. Næste gang, vi tilskriver rente, er den 20.3.2020 eller den 31.3.2020 – afhængigt af den enkelte kundes aftale med banken.

Sydbank ændrer kortgebyr for betalingskort til privatkunder
Pr. 3. marts 2020 justerer vi det årlige kortgebyr for betalingskort til privatkunder.

Priserne er herefter:
Mastercard Private Classic 195 kr.
Mastercard Private Gold 795 kr.
Mastercard Private Gold Plus 1.195 kr.
Mastercard Private Platinum 2.195 kr.

Priserne gælder for både Credit- og Debit-udgaverne af de nævnte kort.
For Favorit-kunder er der mulighed for at opnå rabat på betalingskort.
Se mere her

Se alle priser her samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 3. marts 2020.

Produktliste

Renteændringer pr. 4. november 2019

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold ud fra de seneste ændringer i ind- og udland, herunder blandt andet Nationalbankens ændring af Indskudsbevisrenten den 16. september 2019, gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen..

Erhvervskunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank den negative indlånsrente med 0,25 procentpoint. For kunder med Lokal Erhvervsaftale ændres grænsen for, hvornår der beregnes negativ indlånsrente således, at der betales negativ indlånsrente af hele indestående.

Private kunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser til 0% p.a. for følgende produkter:

- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump konto, Skolekonto, StartJobkonto og Startaktionærkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budget, 18/29 Opsparing og Ung Privat

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i Sydbank Netbank og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 4. november 2019.

Ændringerne sker under henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser som kan ses under vilkår.

Renteændringer pr. 16. oktober 2019

Satser pr. 16. oktober 2019

Børneopsparing og Børnebørnskonto: 0,25 % p.a.
Rasmus Klump konto, Skolekonto og StartJobkonto: 0,10 % p.a.
18/29-konto, 18/29-Privat, 18/29-budgetkonto, 18/29-opsparing og Ung Privat: 0,10 % p.a.
Klassekonto: 0,00 % p.a.

Kontant indestående på: 

Ratepension, Kapitalpension, Selvpensionering, Indekskonto og Aldersopsparing: 0,00 % p.a.
Forvaltningskonto og PengePlan: 0,00 % p.a.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Intervallet hvorfra der beregnes negativ indlånsrente på Lokal Erhvervsaftaler nedsættes til 100.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. oktober 2019

Betaling af indbetalingskort med aftale om samlebetaling ændres til 15 kr. pr. stk.
Prisen for registrering af PAL-skattefritagelse på pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning uden depot til andet pengeinstitut ændres til 600 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning med depot til andet pengeinstitut ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning til et pensionsselskab ændres til 800 kr.
Prisen for tilbageførsel af indbetaling på en pensionsordning ændres til 600 kr.
Ny pris for opsplitning af en pensionsordning i flere konti: 800 kr. pr. gang
Ny pris for bankens aktivering af kundens betalingskort: 50 kr. pr. gang
Ny pris for bankens afvisning af en betaling via Betalingsservice på kundens foranledning: 40 kr. pr. gang
Ny pris for indhentning af godkendelse til handel med italienske obligationer: 500 kr. inkl. moms
Ny pris for indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløste aktier: 50 % af indløsningsprovenu, maks. 400 kr. pr. bevis.
Foreningskoncept (Foreningsservice og Foreningskonto)Oprettelse af ekstra konto ændres til 200 kr. pr. stk.
Ændringsgebyr ændres til 600 kr. pr. ekspedition, vedr. samme sag
Ny pris: Løbende gebyr på foreningspakke 150 kr. pr. påbegyndt kvartal
Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. juli 2019

Betaling af indbetalingskort uden aftale om samlebetaling ændres til 50 kr. pr. stk.

Pengeoverførsler i Danmark via filial i DKK til anden persons konto:

Standardoverførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Sammedags-overførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Straksoverførsel ændres til 55 kr. pr. stk.
Ny pris for oprettelse af stående ordre (fast overførsel): 50 kr. pr. stk.
For indbetalingskort og overførsler, som er oprettet i bankens system før 16. juli 2019, ændres prisen den 16. oktober 2019.

Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. juli 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 1. maj 2017

Prisen for kontanthævning i Sydbanks pengeautomater med Sydbank MasterCard (kreditkort) ændres til 2 %, min. 50 kr.

Tillægget på referencekursen ved brug af Visa/Dankort i udlandet ændres til 1,5 % på europæiske valutaer og 2 % på øvrige valutaer.

MasterCards kurstillæg lægges oveni, når du betaler med MasterCard i udenlandsk valuta.

Kurstillægget udgør 0,17 % for europæiske valutaer og 0,90 % for øvrige valutaer.

Tillægget er indeholdt i omregningskursen. Sydbanks tillæg er uændret.

Prisændringer pr. 1. marts 2017

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 800 kr.

Prisændringer pr. 26. september 2016

Gebyret for konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing ændres til 800 kr. pr. konto. Gebyr for hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater ændres til 1,5 %, min. 40 kr. pr. hævning. Gebyr for køb og salg af kontantvaluta ændres til 45 kr. pr. ekspedition. Minimumsgebyret for indsætning og hævning på valutakonto ændres tilsvarende til 45 kr.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Alle nye satser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 26. september 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 25. juli 2016

Nye priser pr. 25. juli 2016

Med virkning fra den 25. juli 2016 nedsætter Sydbank rentesatser på udvalgte indlånskonti til privat- og erhvervskunder.

Rentesatsen på Børneopsparing og Børnebørnskonto samt indestående på 10.000 kr. og derunder på 18/29 Konto nedsættes til 0,7 procent p.a. Kontant indestående på pensionskonti nedsættes til 0,02 procent p.a. Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med op til 1 procentpoint.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken fra 25. juli 2016. Alle nye satser kan desuden ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 25. juli 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 1. maj 2016

Nye priser pr. 1. maj 2016

Prisen for kontoudskrifter på papir ændres til 15 kr. pr. udskrift
Pr. 1. maj 2016 opsiges desuden alle individuelle særaftaler om pris for kontoudskrifter.
Prisen for udskrivning af budgetskema ændres til 600 kr
Prisen for kort med eget design ændres til 100 kr
Ny pris for ændring i fast overførsel til tredjemand: 50 kr. pr. ændring
Prisen for returnering af uanbringelig overførsel ændres til 50 kr.
Prisen for hævning i andre pengeinstitutter og på posthuse ændres til 8 kr. pr. hævning
Prisen for en proformaopgørelse af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for deludbetaling af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for helophævelse i utide af pensionsordning ændres til 800 kr.

Overførsel til udlandet via NetBanken:

Manuel efterbehandling ændres til 150 kr.
Manglende eller forkert IBAN-nr. ændres til 150 kr.

Prisændringer pr. 1. marts 2016

Årsudskrifter 2016

Årsudskrifter på papir koster fremover 15 kr. pr. udskrift. Årsudskrifter, der modtages i Sydbanks NetBank eller Sydbanks NetBoks, er fortsat gratis.

Dette omfatter bl.a.:
Årsudskrifter Konti
Årsudskrifter Depot
Årsudskrifter Serviceydelser
Pensionsoversigter

Du kan tilmelde dig NetBanken på sydbank.dk eller via din Sydbank-filial. Har du brug for hjælp til NetBoks, kan du kontakte din Sydbank-filial eller Hotline på 74 37 25 90.

Nye priser pr. 01. marts 2016

Prisen for rulning af rentetilpasningslån og valutalån ændres til 300 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt ændres til 350 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 700 kr.

Prisændringer pr. 1. august 2015

Årligt kortgebyr på Visa/Dankort ændres til 195 kr.

Renteændringer pr. 20. februar 2015

Med virkning fra den 20. februar 2015 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser på udvalgte produkter til privat- og erhvervskunder med op til 0,7 procentpoint.

Renteændringen gennemføres med baggrund i Nationalbankens nedsættelse af Indskudsbevisrenten pr. 20., pr. 23. og pr. 30. januar samt pr. 6. februar 2015 og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 20. februar 2015.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.