Prisændringer og renteændringer

Renteændringer pr. 4. november 2019

Med baggrund i de aktuelle markedsmæssige forhold ud fra de seneste ændringer i ind- og udland, herunder blandt andet Nationalbankens ændring af Indskudsbevisrenten den 16. september 2019, gennemføres denne renteændring af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til markedssituationen..

Erhvervskunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank den negative indlånsrente med 0,25 procentpoint. For kunder med Lokal Erhvervsaftale ændres grænsen for, hvornår der beregnes negativ indlånsrente således, at der betales negativ indlånsrente af hele indestående.

Private kunder

Med virkning fra den 4. november 2019 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser til 0% p.a. for følgende produkter:

- Børneopsparing og Børnebørnskonto
- Rasmus Klump konto, Skolekonto, StartJobkonto og Startaktionærkonto
- 18/29 Konto, 18/29 Privat, 18/29 Budget, 18/29 Opsparing og Ung Privat

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i Sydbank Netbank og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 4. november 2019.

Ændringerne sker under henvisning til bankens Almindelige forretningsbetingelser som kan ses under vilkår.

Renteændringer pr. 16. oktober 2019

Satser pr. 16. oktober 2019

Børneopsparing og Børnebørnskonto: 0,25 % p.a.
Rasmus Klump konto, Skolekonto og StartJobkonto: 0,10 % p.a.
18/29-konto, 18/29-Privat, 18/29-budgetkonto, 18/29-opsparing og Ung Privat: 0,10 % p.a.
Klassekonto: 0,00 % p.a.

Kontant indestående på: 

Ratepension, Kapitalpension, Selvpensionering, Indekskonto og Aldersopsparing: 0,00 % p.a.
Forvaltningskonto og PengePlan: 0,00 % p.a.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Intervallet hvorfra der beregnes negativ indlånsrente på Lokal Erhvervsaftaler nedsættes til 100.000 kr.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. oktober 2019

Betaling af indbetalingskort med aftale om samlebetaling ændres til 15 kr. pr. stk.
Prisen for registrering af PAL-skattefritagelse på pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning uden depot til andet pengeinstitut ændres til 600 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning med depot til andet pengeinstitut ændres til 800 kr.
Prisen for overførsel af en pensionsordning til et pensionsselskab ændres til 800 kr.
Prisen for tilbageførsel af indbetaling på en pensionsordning ændres til 600 kr.
Ny pris for opsplitning af en pensionsordning i flere konti: 800 kr. pr. gang
Ny pris for bankens aktivering af kundens betalingskort: 50 kr. pr. gang
Ny pris for bankens afvisning af en betaling via Betalingsservice på kundens foranledning: 40 kr. pr. gang
Ny pris for indhentning af godkendelse til handel med italienske obligationer: 500 kr. inkl. moms
Ny pris for indløsning af beviser i forbindelse med tvangsindløste aktier: 50 % af indløsningsprovenu, maks. 400 kr. pr. bevis.
Foreningskoncept (Foreningsservice og Foreningskonto)Oprettelse af ekstra konto ændres til 200 kr. pr. stk.
Ændringsgebyr ændres til 600 kr. pr. ekspedition, vedr. samme sag
Ny pris: Løbende gebyr på foreningspakke 150 kr. pr. påbegyndt kvartal
Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. oktober 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 16. juli 2019

Betaling af indbetalingskort uden aftale om samlebetaling ændres til 50 kr. pr. stk.

Pengeoverførsler i Danmark via filial i DKK til anden persons konto:

Standardoverførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Sammedags-overførsel ændres til 50 kr. pr. stk.
Straksoverførsel ændres til 55 kr. pr. stk.
Ny pris for oprettelse af stående ordre (fast overførsel): 50 kr. pr. stk.
For indbetalingskort og overførsler, som er oprettet i bankens system før 16. juli 2019, ændres prisen den 16. oktober 2019.

Alle nye priser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens afdelinger fra den 16. juli 2019.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Prisændringer pr. 1. maj 2017

Prisen for kontanthævning i Sydbanks pengeautomater med Sydbank MasterCard (kreditkort) ændres til 2 %, min. 50 kr.

Tillægget på referencekursen ved brug af Visa/Dankort i udlandet ændres til 1,5 % på europæiske valutaer og 2 % på øvrige valutaer.

MasterCards kurstillæg lægges oveni, når du betaler med MasterCard i udenlandsk valuta.

Kurstillægget udgør 0,17 % for europæiske valutaer og 0,90 % for øvrige valutaer.

Tillægget er indeholdt i omregningskursen. Sydbanks tillæg er uændret.

Prisændringer pr. 01. marts 2017

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 800 kr.

Prisændringer pr. 26. september 2016

Gebyret for konvertering af Kapitalpension til Aldersopsparing ændres til 800 kr. pr. konto. Gebyr for hævning af kontanter i udenlandske pengeautomater ændres til 1,5 %, min. 40 kr. pr. hævning. Gebyr for køb og salg af kontantvaluta ændres til 45 kr. pr. ekspedition. Minimumsgebyret for indsætning og hævning på valutakonto ændres tilsvarende til 45 kr.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Alle nye satser kan ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 26. september 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 25. juli 2016

Nye priser pr. 25. juli 2016

Med virkning fra den 25. juli 2016 nedsætter Sydbank rentesatser på udvalgte indlånskonti til privat- og erhvervskunder.

Rentesatsen på Børneopsparing og Børnebørnskonto samt indestående på 10.000 kr. og derunder på 18/29 Konto nedsættes til 0,7 procent p.a. Kontant indestående på pensionskonti nedsættes til 0,02 procent p.a. Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med op til 1 procentpoint.

Prisændringerne sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbetingelser og gennemføres af forretningsmæssige årsager for at tilpasse priserne til de aktuelle markedsvilkår.

Nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken fra 25. juli 2016. Alle nye satser kan desuden ses på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 25. juli 2016.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 01. maj 2016

Nye priser pr. 01. maj 2016

Prisen for kontoudskrifter på papir ændres til 15 kr. pr. udskrift
Pr. 1. maj 2016 opsiges desuden alle individuelle særaftaler om pris for kontoudskrifter.
Prisen for udskrivning af budgetskema ændres til 600 kr
Prisen for kort med eget design ændres til 100 kr
Ny pris for ændring i fast overførsel til tredjemand: 50 kr. pr. ændring
Prisen for returnering af uanbringelig overførsel ændres til 50 kr.
Prisen for hævning i andre pengeinstitutter og på posthuse ændres til 8 kr. pr. hævning
Prisen for en proformaopgørelse af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for deludbetaling af pensionsordning ændres til 800 kr.
Prisen for helophævelse i utide af pensionsordning ændres til 800 kr.

Overførsel til udlandet via NetBanken:

Manuel efterbehandling ændres til 150 kr.
Manglende eller forkert IBAN-nr. ændres til 150 kr.

Prisændringer pr. 01. marts 2016

Årsudskrifter 2016

Årsudskrifter på papir koster fremover 15 kr. pr. udskrift. Årsudskrifter, der modtages i Sydbanks NetBank eller Sydbanks NetBoks, er fortsat gratis.

Dette omfatter bl.a.:
Årsudskrifter Konti
Årsudskrifter Depot
Årsudskrifter Serviceydelser
Pensionsoversigter

Du kan tilmelde dig NetBanken på sydbank.dk eller via din Sydbank-filial. Har du brug for hjælp til NetBoks, kan du kontakte din Sydbank-filial eller Hotline på 74 37 25 90.

Nye priser pr. 01. marts 2016

Prisen for rulning af rentetilpasningslån og valutalån ændres til 300 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt ændres til 350 kr.

Prisen for en periodiseret engagementsoversigt inkl. fuldmagtsoversigt ændres til 700 kr.

Prisændringer pr. 01. august 2015

Årligt kortgebyr på Visa/Dankort ændres til 195 kr.

Renteændringer pr. 20. februar 2015

Med virkning fra den 20. februar 2015 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser på udvalgte produkter til privat- og erhvervskunder med op til 0,7 procentpoint.

Renteændringen gennemføres med baggrund i Nationalbankens nedsættelse af Indskudsbevisrenten pr. 20., pr. 23. og pr. 30. januar samt pr. 6. februar 2015 og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i NetBanken og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 20. februar 2015.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændringer pr. 16. december 2014

Med virkning fra 16. december 2014 nedsætter Sydbank indlånsrentesatser på udvalgte produkter til privat- og erhvervskunder med op til 0,25 procentpoint.

Herunder nedsættes rentesatserne på pensionsopsparing til: 

Saldo på 250.000 kr. og derover: 0,75 pct. p.a. af hele saldoen
Saldo på 100.000 til 249.999 kr.: 0,40 pct. p.a. af hele saldoen
Saldo under 100.000 kr.: 0,25 pct. p.a.

Renteændringen gennemføres med baggrund i Nationalbankens nedsættelse af Indskudsbevisrenten pr. 5. september 2014 samt af forretningsmæssige årsager og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i Sydbanks NetBank og på sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra 16. december 2014.

Prisændringer pr. 1. oktober 2014

Overførsler fra udlandet
SEPA-betalinger ændres til 20 kr.
Øvrige overførsler ændres til 50 kr.

Overførsel i DKK via NetBank
Check i DKK (sendt direkte til modtageren) ændres til 15 kr.
Standardoverførsel i EUR til konto i Sydbank ændres til 20 kr.

Overførsel til udlandet via NetBank
SEPA-overførsel ændres til 20 kr.
Standardoverførsel til udlandet ændres til 50 kr.

Prisændringer pr. 1. april 2014 

Kontoudskrift på papir, der er tilvalgt af kunden ændres til 15 kr. pr. udskrift.

Budgetskema udskrevet af banken forhøjes til 400 kr. pr. udskrift.

Indløsning af checks ændres til 10 kr. pr. check (ingen gratis pr. kvartal).

Udlevering af checkhæfte ved skranken forhøjes til 50 kr. pr. checkhæfte.

Flytning af pensionsordning til et andet pengeinstitut eller forsikringsselskab forhøjes til:

400 kr. pr. ordning uden depot
600 kr. pr. ordning med depot.

Prisændringer pr. 1. december 2013

Gebyr for betaling af indbetalingskort og girokort - uden aftale om samlebetaling forhøjes til 40 kr. pr. stk.
Prisen er uændret ved samlebetaling og i Netbank

Gebyrer for overførsler er ligeledes justeret - nye priser kan ses under Priser på serviceydelser.

Prisændringer pr. 6. november 2013

Swipp Sms-kvittering til modtager er gratis.

Renteændring pr. 26. august 2013

Renteændring


Med virkning fra den 26. august 2013 forhøjer Sydbank rentesatsen på Børneopsparing og Børnebørnskonto til 1,85 pct. p.a.

Rentesatserne på pensionsopsparing ændres til: 

Saldo på 250.000 kr. og derover: 1,00 pct. p.a. af hele saldoen
Saldo på 100.000 til 249.999 kr.: 0,50 pct. p.a. af hele saldoen
Saldo under 100.000 kr.: 0,25 pct. p.a.

Herudover nedsættes indlånsrentesatserne på Privatkonto, Budgetkonto og Anfordringskonto samt Kassekredit med op til 0,125 procentpoint.

Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker under henvisning til bankens almindelige forretningsbestemmelser.

De nye rentesatser for privatkunder kan ses i Netbanken og på Sydbank.dk samt på prisinformationen i bankens filialer fra den 26. august 2013.

Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændring pr. 10. august 2012

Renteændring

Med virkning fra den 10. august 2012 nedsætter Sydbank rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlånsprodukter med op til 0,35 procentpoint.

Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af indskudsbevisrenten den 25. maj, 1. juni og 6. juli 2012 med henholdsvis 0,10, 0,15 og 0,25 procentpoint.

De nye priser for privatkunder kan ses på Sydbank.dk og prisinformationstavlen i bankens filialer fra den 10. august 2012. Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Renteændring pr. 24. august 2012

Renteændring

Med virkning fra den 24. august 2012 forhøjer Sydbank rentesatserne på variabelt forrentede lån og kreditter med op til 0,50 procentpoint svarende til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,54 procentpoint.

Baggrunden for renteforhøjelsen er udsigten til afmatning i dansk økonomi samt nye EUreguleringer af banksektoren, der medfører øgede finansierings- og kapitalomkostninger for pengeinstitutterne, herunder også for Sydbank.

De nye priser for privatkunder kan ses på sydbank.dk og prisinformationstavlen i bankens filialer fra 24. august 2012. Berørte privatkunder vil inden renteændringen modtage oplysninger om, hvad ændringen betyder for de enkelte lån og kreditter. Yderligere oplysninger kan fås i bankens filialer.

Prisændringer pr. 1. april 2012

Prisændringer pr. 1. april 2012

Betaling af giro- og indbetalingskort med aftale om samlebetaling ændres til 10. kr. pr. stk.
SEPA-betalinger fra udlandet ændres til 15 kr. pr. overførsel

Prisændringer pr. 1. januar 2012

Prisændringer pr. 1. januar 2012

Betaling af giro- og indbetalingskort uden aftale om samlebetaling ændres til 30. kr. pr. stk.
For giro- og indbetalingskort indleveret før 1. januar 2012 ændres prisen den 1. april 2012
Køb og salg af kontantvaluta ændre til 35 kr. pr. ekspedition

Renteændring pr. 17. februar 2012

Renteændring

Med virkning fra den 17. februar 2012 forhøjer Sydbank rentesatserne på variabelt forrentede lån og kreditter med op til 0,50 procentpoint svarende til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,54 procentpoint.

Baggrunden for renteforhøjelsen er stigende finansierings- og kapitalomkostninger for den finansielle sektor, herunder også for Sydbank, samt et forværret risikobillede for dansk og europæisk økonomi.

I forbindelse med Nationalbankens nedsættelse af renten den 9. og 16. december 2011 med henholdsvis 0,25 og 0,10 procentpoint, nedsætter Sydbank ikke rentesatserne på variabelt forrentet indlån.

De nye priser for privatkunder kan ses på sydbank.dk og prisinformationstavlen i bankens afdelinger fra den 17. februar 2012. Yderligere oplysninger kan fås i bankens afdelinger.

Renteændring pr. 22. november 2011

Sydbank nedsætter pr. 22. november 2011 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlånsprodukter samt Prioritetslån.

Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af renten den 4. november 2011.

Indlån
Rentesatser på udvalgte indlånsprodukter med variabel rente nedsættes med op til 0,25 procentpoint. Præmien på Etableringskonti nedsættes med 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatser på Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,20 procentpoint, svarende til en nedsættelse af debitorrenten med ca. 0,21 procentpoint. Øvrige rentesatser på udlån ændres ikke.

Renteændring pr. 14. oktober 2011 

Med baggrund i den vedvarende uro i den finansielle sektor, som medfører stigende finansieringsudgifter for pengeinstitutterne, forhøjer Sydbank pr. 14. oktober 2011 rentesatserne på variabelt forrentede udlån med op til 0,5 procentpoint svarende til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,54 procentpoint.

For lån og kreditter, hvor rentesatsen er relateret til en markedssats, forhøjes tillægget pr. 14. oktober 2011.

Forhøjelsen sker i henhold til bankens dokumenter og almindelige forretningsbestemmelser.

Renteændring pr. 19. august 2011 

Sydbank forhøjer pr. 19. august 2011 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter.

Renteændringen har baggrund i Nationalbankens forhøjelse af renten den 8. juli 2011.

Indlån
Rentesatser på udvalgte indlånsprodukter med variabel rente forhøjes med op til 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på udvalgte lån og kreditter til private med variabel rente forhøjes med 0,25 procentpoint svarende til en forhøjelse af den nominelle rente med ca. 0,26 procentpoint.

På lån og kreditter til erhverv forhøjes rentesatsen med 0,25 procentpoint.

Renteændring pr. 5. juli 2011

Med baggrund i den vedvarende uro i den finansielle sektor, som medfører stigende finansieringsudgifter for pengeinstitutterne, forhøjer Sydbank pr. 5. juli 2011 rentesatserne på variabelt forrentede udlån med 0,25 procentpoint svarende til en forhøjelse af debitorrenten med ca. 0,27 procentpoint.

For lån og kreditter, hvor rentesatsen er relateret til en markedssats, forhøjes tillægget pr. 5. juli 2011.

Forhøjelsen sker i henhold til bankens dokumenter og almindelige forretningsbestemmelser.

Renteændring pr. 18. maj 2011

Sydbank forhøjer pr. 18. maj 2011 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens forhøjelse af renten den 8. april 2011.

Indlån
Rentesatser på indlån med variabel rente forhøjes med op til 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på lån og kreditter med variabel rente forhøjes med 0,25 procentpoint svarende til en forhøjelse af den nominelle rente med ca. 0,26 procentpoint.

Gebyrændring pr. 1. januar 2011

Gebyrændring pr. 1. januar 2011

Prisen for betaling af indbetalings- og girokort via konto i Sydbank forhøjes til 25 kr. pr. stk.

Renteændring pr. 22. juni 2010

Sydbank nedsætter pr. 22. juni 2010 rentesatserne på udvalgte variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelser af renten den 26. marts 2010 samt den 20. og 27. maj 2010.

Indlån
Rentesatser på indlån med variabel rente nedsættes med op til 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på U-lån, U-kredit og Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,25 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den nominelle rente med ca. 0,26 procentpoint.

Renteændring pr. 8. februar 2010

Sydbank nedsætter pr. 8. februar 2010 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelser af renten siden den 25. september 2009.

Indlån
Produkter til private med indlånsrentesatser på 0,25 % p.a. og derunder ændres ikke.

Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med op til 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,35 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den nominelle rente med ca. 0,36 procentpoint.

Udlånsrentesatser på U-lån, U-kredit, Andelsboliglån, Bilkredit®, Billån, Bådlån og Boliglån med variabel rente til private nedsættes med 0,25 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den nominelle rente med ca. 0,26 procentpoint.

Udlånsrentesatser på øvrige lån og kreditter til private nedsættes ikke.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,25 procentpoint.

Prisændringer pr. 1. april 2010

Prisændringer pr. 1. april 2010

Automatisk fremsendelse af checkhæfte ændres til 30 kr. pr. checkhæfte.
Indløsning af check ændres til 10 kr. pr. check.
Tillægget til omregningskursen ved brug af Visa Electron i udlandet ændres til 1,5 % ved europæiske valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser og til 2 % ved andre valutaer offentliggjort på www.pbs.dk/valutakurser.
SEPA-betalinger fra udlandet ændres til 10 kr. pr. overførsel, og øvrige overførsler fra udlandet til 40 kr. pr. overførsel.
Overførsel fra egen konto til konto i andet pengeinstitut via Nationalbanken ændres til 250 kr. pr. overførsel.

Prisændringer pr. 1. januar 2010 

Prisændringer pr. 1. januar 2010

Årligt kortgebyr for Visa Electron uden forsikring er nu gratis.
Årligt kortgebyr for Visa Electron med forsikring nedsættes til 245 kr.

Renteændring pr. 18. september 2009

Sydbank nedsætter pr. 18. september 2009 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelser af renten den 8. juni, 14. august og 28. august 2009.

Indlån
Produkter til private med rentesatser på 0,25 % p.a. og derunder ændres ikke.

På private transaktionskonti, hvor rentesatsen er 0 % p.a. for de første 10.000 kr., ændres rentesatsen til 0 % p.a. for de første 25.000 kr.

Rentesatsen på Klassekonto, Rasmus Klump Konto, Skolekonto, Startjobkonto og Ung Privat samt Pensionskonti med kontant indestående nedsættes med 0,25 procentpoint.

Rentesatsen på Startaktionærkonto med saldo på 25.000 kr. og derover nedsættes med 0,25 procentpoint.

Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med op til 0,4 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,3 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den nominelle rente med ca. 0,31 procentpoint.

Rentesatsen pr. måned på MasterCard Private med afvikling nedsættes med 0,05 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med 0,67 procentpoint.

Udlånsrentesatsen på øvrige lån og kreditter med variabel rente til private nedsættes med 0,25 procentpoint, svarende til en nedsættelse af den nominelle rente med ca. 0,27 procentpoint.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,4 procentpoint.

Renteændring pr. 4. juni 2009

Sydbank nedsætter pr. 4. juni 2009 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelser af renten den 3. april 2009 og den 11. maj 2009.

Indlån
Produkter med rentesatser på 0,25 % p.a. og derunder ændres ikke.

Rentesatsen på Klassekonto, Skolekonto, Rasmus Klump Konto og Startjobkonto, Børnebørnskonto, Børneopsparing og pensionskonti med kontant indestående samt S-opsparing med saldo under 15.000 kr. og Startaktionærkonto med saldo under 25.000 kr. nedsættes med 0,25 procentpoint.

Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med 0,5 procentpoint.

Præmien på Etableringskonto nedsættes med 0,25 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på Andelsboliglån, Byggelån, Bilkredit og Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,5 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,53 procentpoint.

Rentesatsen på Bådlån ændres ikke.

Rentesatser på øvrige lån og kreditter med variabel rente til privatkunder nedsættes med 0,25 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,27 procentpoint.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,25 procentpoint.

For lån og kreditter, hvor rentesatsen er relateret til en markedssats, herunder SY-BOR, forhøjes tillægget pr. 26. juni 2009.

Gebyrændringer pr. 1. april 2009 - Opdateret 19.03.2009

Gebyrændringer pr. 1. april 2009

Papirkvittering på betaling via Netbank og Online Banking Light ændres til 10 kr. pr. stk.
Betaling af indbetalingskort med aftale om samlebetaling ændres til 7 kr. pr. betaling.
Checkhæfte, automatisk fremsendt, ændres til 25 kr. pr. stk. 
Returnering af uanbringelig overførsel, inkl. meddelelse, ændres til 35 kr.

Prisen for betaling af indbetalings- og girokort via konto i Sydbank forhøjes til 20 kr. pr. stk. For indbetalings- og girokort indleveret før 1. april 2009 ændres prisen den 1. juli 2009.

Renteændring pr. 18. marts 2009

Sydbank nedsætter pr. 18. marts 2009 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af renten den 6. marts 2009.

Indlån
Indlånsrentesatsen på Halvårskonto samt indlånsrentesatser på 0-0,125 % p.a. ændres ikke.

Indlånsrentesatser på 0,25 % p.a. nedsættes med 0,125 procentpoint.

Indlånsrentesatser på Startaktionærkonto, Aktionærkonto (for indestående over 25.000 kr.), Privat Indskud med variabel rente, Etableringskonto samt Bolig- og Uddannelsesopsparing (med indestående under 15.000 kr.) nedsættes med 0,5 procentpoint.

Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med 0,75 procentpoint.

Præmien på Etableringskonto nedsættes med 0,5 procentpoint.

Udlån
Rentesatsen på Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,75 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,78 procentpoint.

Rentesatsen på Boliglån, Andelsboliglån, Billån og Bilkredit med variabel rente nedsættes med 0,5 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,54 procentpoint.

Rentesatser på øvrige lån og kreditter med variabel rente til privatkunder nedsættes med 0,25 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,27 procentpoint.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,25 procentpoint.

For lån og kreditter, hvor rentesatsen er relateret til en markedssats, herunder SY-BOR, forhøjes tillægget.

Forhøjelsen har baggrund i ændrede vilkår på de finansielle markeder, som medfører fortsat høje finansieringsomkostninger for pengeinstitutterne.

Renteændring pr. 29. januar 2009

Sydbank nedsætter pr. 29. januar 2009 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af renten den 16. januar 2009.

Indlån
Indlånsrentesatser på 0,25 % p.a. nedsættes med 0,125 procentpoint.

Indlånsrentesatser på 0,125 % p.a. og derunder ændres ikke.

Indlånsrentesatser på Privat Indskud med variabel rente samt pensionskonti med kontant indestående under 100.000 kr. nedsættes med 0,5 procentpoint.

Øvrige indlånsrentesatser nedsættes med 0,75 procentpoint.

Udlån
Rentesatser på U-lån, U-kredit og ST One nedsættes med 0,75 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,8 procentpoint.

Rentesatsen på Prioritetslån med variabel rente nedsættes med 0,65 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,68 procentpoint.

Rentesatsen pr. måned på MasterCard Private med afvikling nedsættes med 0,05 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med 0,67 procentpoint.

Rentesatser på øvrige lån og kreditter med variabel rente til privatkunder nedsættes med 0,5 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,54 procentpoint.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,5 procentpoint.

For lån og kreditter, hvor rentesatsen er relateret til en markedssats, herunder SY-BOR, forhøjes tillægget med op til 0,25 procentpoint. Forhøjelsen af tillægget foretages med baggrund i situationen på de finansielle markeder, som medfører fortsat høje finansieringsomkostninger for pengeinstitutterne.

De nye priser for privatkunder kan ses på sydbank.dk eller prisinformationstavlerne i bankens afdelinger fra den 29. januar 2009.

Renteændring pr. 21. januar 2009

Sydbank nedsætter pr. 21. januar 2009 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af renten den 19. december 2008.

Indlån
Rentesatsen på Privatkonto og Budgetkonto for indestående under 25.000 kr. nedsættes med 0,125 procentpoint.

Rentesatsen på Anfordringskonto nedsættes med 0,125 procentpoint.

Rentesatsen på Opsparingskonto og Aktionærkonto med indestående under 25.000 kr. nedsættes med 0,25 procentpoint.

Øvrige rentesatser på produkter til privatkunder med kontant indestående nedsættes med 0,5 procentpoint.

Indlånsrentesatser på produkter til erhvervskunder nedsættes med op til 0,5 procentpoint.

Udlån
Rentesatser til privatkunder på Prioritetslån med variabel rente, boliglån, Andelsboliglån, byggelån, billån, Bilkredit, U-lån og U-kredit til privatkunder nedsættes med 0,5 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,54 procentpoint.

Rentesatsen på MasterCard Private med afvikling ændres ikke.

På øvrige lån og kreditter til privatkunder nedsættes rentesatsen med 0,25 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,27 procentpoint.

Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til erhvervskunder nedsættes med op til 0,5 procentpoint.

De nye priser for privatkunder kan ses på sydbank.dk eller prisinformationstavlerne i bankens afdelinger fra den 21. januar 2009.

Renteændring pr. 18. december 2008

Sydbank nedsætter pr. 18. december 2008 rentesatserne på en række variabelt forrentede indlåns- og udlånsprodukter. Renteændringen har baggrund i Nationalbankens nedsættelse af renten den 5. december 2008.

Indlån
Indlånsrentesatser på Børneopsparing, Børnebørnskonto, Ungdomsprodukter og Privat Indskud med variabel rente samt pensionskonti med kontant indestående over 250.000 kr. nedsættes med 0,5 procentpoint.

Øvrige indlånsrentesatser til privat- og erhvervskunder nedsættes med 0,75 procentpoint.

Indlånsrentesatser på 0,125 procent p.a. ændres ikke.

Udlån
Udlånsrentesatser på lån og kreditter med variabel rente til privat- og erhvervskunder nedsættes med 0,25 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,27 procentpoint.

Udlånsrentesatsen på Prioritetslån med variabel rente til privatkunder nedsættes med 0,5 procentpoint svarende til en nedsættelse af den årlige nominelle rente med ca. 0,53 procentpoint.

De nye priser for privatkunder kan ses på sydbank.dk eller prisinformationstavlerne i bankens afdelinger fra den 18. december 2008.

De nye priser for privatkunder kan ses her på sydbank.dk eller prisinformationstavlerne i bankens afdelinger.