Sydbanks referencerente for udlån i valuta

Her kan du se Sydbanks referencerenter på udvalgte valutaer. Disse satser fastsættes dagligt og er grundlag for den variable kontorente.

Sydbanks referencerenter på valutakonti
Valuta Referencerente (udlån*) Opdateret

*) Valutakonti forrentes med ovenstående referencerenter i form af SY-bor (udlån) med henholdsvis et fradrag/tillæg.