Velkommen

Velkommen

 • 16 erhvervscentre rundt om i landet, der håndterer bankens største erhvervskunder
 • Mulighed for rådgivning af specialister fra fx Cash Management, Markets og Merchant Bank
 • Særligt uddannede seniorerhvervsrådgivere med stor og bred indsigt i finansielle løsninger til større erhvervskunder

Til rådgivning af større koncerner og virksomheder har Sydbank særligt uddannede seniorerhvervsrådgivere samt key account managers i afdelingen Corporate/Storkunder.

Som større erhvervskunde i Sydbank har du ubegrænset adgang til rådgivning fra bankens rådgivere og specialister, og du vil typisk få tilknyttet en række faste rådgivere.

På de følgende menupunkter kan du læse mere om, hvad Sydbank kan gøre for dig og din virksomhed.

Corporate

Corporate

 • Drifts-, anlægs- og projektfinansiering
 • Garantistillelse
 • Analyse af og rådgivning om finansieringsstruktur
 • Rammefaciliteter til handel med valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter

Corporate/Storkunder beskæftiger sig med alle bankrelaterede opgaver for nogle af bankens største erhvervs- og investeringskunder. Vi yder professionel rådgivning, sparring og skaber målrettede konkurrencedygtige storkundeløsninger i samarbejde med virksomheden og Sydbanks specialafdelinger.

Finansiering

Finansiering

 • Driftskredit, realkreditlån og anlægslån
 • Garantier
 • Støttemuligheder
 • Leasing

Sydbank tilbyder en række forskellige finansieringsformer, der skræddersyes til virksomhedens behov og ønsker. Eksempelvis en driftskredit til at finansiere dine daglige varekøb eller et anlægslån til køb af maskiner.

Et alternativ kan være at lease frem for at købe, så belaster du ikke virksomhedens driftskredit. På baggrund af din virksomheds behov, kan Sydbank rådgive om de mest optimale løsninger.

Cash Management

Cash Management

Styring af virksomhedens pengestrømme - Cash Management - er en stadig vigtigere del af virksomhedens daglige drift. Selv en kortvarig mangel på likviditet kan for mange virksomheder have store følger. 

Derfor er det af stor betydning at have fokus på virksomhedens pengestrømme for dels at sikre tilstrækkelig likviditet, dels for at mindske virksomhedens pengebindinger. I Sydbank kan vi tilbyde dig værktøjer og produkter, der kan sikre optimering af din virksomheds pengestrømme.

Risk Management

Risk Management

 • Gældspleje
 • Valuta
 • Obligationsportefølje
 • Forsikring

I Sydbank kan vi hjælpe dig med at synliggøre og nedbringe din virksomheds risici. Dette kan fx ske i form af gældspleje eller valuta- og renterisikostyring.

Desuden kan vi rådgive om forskellige typer af forsikringer, der kan være med til at minimere din virksomheds risici, fx debitorforsikring eller nøglepersonsforsikring.

Trade Finance

Trade Finance

 • International Cash Management
 • Eksportfinansiering
 • Valuta
 • Remburs

Hvis du handler med udlandet, kan du få specialistrådgivning og kompetent sparring i Sydbank. Vi har specialister ansat, der har særlig kompetence indenfor International Cash Management, rådgivning og afvikling i forbindelse med remburs-, inkasso- og garantiforretninger samt eksportfinansiering.

MasterCard

MasterCard

 • MasterCard
 • MasterCard Debit

Med et Sydbank MasterCard Business kan din virksomheds medarbejdere hæve og betale verden over og klare små og store indkøb på nettet, og din virksomhed sparer tid på administrative ressourcer.

Investering

Investering

 • Investeringsrådgivning
 • Kapitalforvaltningsydelser
 • Porteføljemanagement

Har din virksomhed et investeringsbehov tilbydes direkte tilknytning til en kompetent rådgiver, der har ekspertise indenfor investeringsrådgivning og kapitalforvaltningsydelser.

Vores investeringsrådgivning tager udgangspunkt i din virksomheds investeringsprofil, som fastlægges via dialog. Forvaltning af virksomhedens investeringer sker ud fra individuelt fastlagte investeringsrammer.

Merchant Bank

Merchant Bank

 • Generationsskifte
 • Virksomhedshandel
 • Virksomhedsanalyse

Sydbank Merchant Bank er en specialistfunktion, der bl.a. rådgiver om generationsskifte, køb/salg af virksomheder og værdiansættelser.