Vil du vide, hvad din virksomhed er værd?

Hvis du har brug for at vide, hvad din virksomhed er værd, kan du få hjælp af Sydbank til at få lavet en værdisætning. Værdiansættelsen bygger både på en analyse af din virksomhed og Sydbanks erfaringer med virksomhedshandler, så du får et neutralt og grundigt bud på, hvad din virksomhed er værd. Efterfølgende kan du også få input til, hvilke muligheder du har for at øge værdien af din virksomhed.

Med en værdisætning fra Sydbank ved du, hvor du står. Hvad enten du helt enkelt har brug for at kende din virksomheds værdi, vil have det bedste udgangspunkt til at sælge din virksomhed, eller vil bruge værdisætningen som udgangspunkt for at forbedre din virksomheds værdi.

 

Kontakt Sydbank

  • Hvis du overvejer at sælge din virksomhed
  • Hvis du har brug for en værdiansættelse af virksomhed

Book møde

Især 4 faktorer afgør, hvad din virksomhed er værd

Fire ‘value drivers’ er afgørende for, hvad din virksomhed er værd: 

Omsætning

Hvad er omsætningen, og hvordan udvikler den sig?

Overskudsgrad

Hvad er dine marginaler/din overskudsgrad? Det vil sige, hvad har du i overskud for hver krone, du omsætter?

Arbejdskapital

Hvor stor en arbejdskapital behøver du for at finansiere driften af virksomheden? Det vil sige, hvor mange penge har du bundet i dit varelager, hvor mange penge skylder dine kunder dig, og hvor meget kredit kan du til gengæld få hos dine leverandører? 

Investeringsbehov

Hvor mange penge skal du fremadrettet investere i maskiner, bygninger og inventarer, for at vedligeholde eller måske udbygge den indtjening du har? Det kaldes også anlægsinvesteringer. 

Værdisætning af virksomhed: Sådan foregår det

Når Sydbank vurderer din virksomheds værdi, ser vi på en række forskellige parametre og bruger flere forskellige metoder.

Bemærk, at små ændringer i forudsætningerne kan give store udsving, og der er stor forskel fra branche til branche. Derfor bruger vi vores erfaringer fra lignende virksomheder.

 

Cash-flow-metoden

Vi ser på virksomhedens forventede frie cash-flow de næste 5-10 år. Det frie cash-flow er den pengestrøm, virksomheden skaber efter, at investeringer i faste aktiver (fx maskiner og bygninger) er trukket fra. Det frie cash flow er de penge, som er til rådighed for selskabet – både til ejere og långivere. Med udgangspunkt i den fremtidige forventede pengestrøm beregnes værdien af virksomheden.

Den multiple metode

Her ser vi på forholdet mellem pris og indtjening for lignende virksomheder i samme branche og benytter forholdet til at beregne værdien af din virksomhed. Hvad lignende virksomheder bliver solgt til, kan man ikke slå op i et register, men som erhvervsbank har vi et unikt kendskab til aktuelle handelspriser.

Substansmetoden

I substansmetoden ser vi på, hvad værdien af dine aktiver er, hvis man skulle sælge dem i dag (fratrukket virksomhedens gæld). Aktiver er for eksempel bygninger, maskiner og varelager. 

Særlige forhold
Ligesom de enkelte metoder nævnt ovenfor ikke bør stå alene, er der en række særlige forhold, man også bør tage med i beregningerne fx:

  • Hvor afhængig er virksomheden af et produkt, eller en stor kunde?
  • Hvor afhængig er virksomheden af dig som ejer – har du ansat en administrerende direktør, er processer og arbejdsgange strukturerede og nedskrevne?
  • Konjunkturer og konkurrence – hvordan ser fremtidsudsigterne ud for netop din branche?

Hvad kan du bruge en værdiansættelse til

En værdisætning af din virksomhed kan bruges, hvis du gerne vil vide, hvad en fair pris er for virksomheden, som den ser ud i dag. Det kan være nyttigt i flere situationer:

Hvis du skal sælge din virksomhed, er det vigtigt, at du har en realistisk pris – det øger dine muligheder for et succesrigt salg. Hvis din virksomhed fungerer som din pensionsopsparing, kan det være rart med en aktuel vurdering af din formue, når du planlægger dit otium.

Du kan bruge en værdiansættelse af din virksomhed som et udgangspunkt til at forbedre virksomhedens værdi.
Hvis du vil købe en virksomhed, kan det også være relevant, at du får udarbejdet en vurdering af virksomhedens værdi. 

Med en værdisætning fra Sydbank ved du, hvor du står. Hvad enten du helt enkelt har brug for at kende din virksomheds værdi, vil have det bedste udgangspunkt til at sælge din virksomhed, eller vil bruge værdisætningen som udgangspunkt for at forbedre din virksomheds værdi. 

Sådan øger du virksomhedens værdi inden et salg

Hvis du overvejer at sælge din virksomhed, er der meget, du kan gøre for at øge værdien af den inden salget. Sydbank kan hjælpe dig.

Læs mere her