Din pension er også en forsikring

Forsikring og pension går hånd i hånd. For begge dele handler om at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig og din familie, når lønnen ikke automatisk kommer ind på kontoen.

Som yngre er det en god idé at have fokus på, om du er dækket godt nok, hvis du mod forventning går hen og mister dit arbejde på grund af sygdom, går ned med stress i en periode eller i værste fald dør tidligt.

Til gengæld kan du i højere grad slække på forsikringerne, når du bliver ældre – og i stedet koncentrere dig om pensionsopsparingen.

… Og uanset hvilken situation du står i, og hvor du i livet du er, skal du vide, at vi i Sydbank står klar til at hjælpe og rådgive dig.

Kritisk Sygdom

Med forsikringen Kritisk Sygdom får du meget hurtigt udbetalt et større beløb som en engangssum, hvis du fx får kræft, Parkinsons eller en anden alvorlig sygdom. Det betyder, at du fx har råd til at søge ekspertbehandling i udlandet, eller at din ægtefælle eller kæreste kan søge orlov fra jobbet.

Letsikring af barn ved død

Med forsikringen Letsikring af barn ved død får dit barn en årlig udbetaling på p.t. omkring 35.000 kr., hvis du dør inden du fylder 60 år. Udbetalingen sker, helt op til at dit barn fylder 21 år. Det betyder fx, at dit barn selv kan købe en ny cykel eller en pc eller kan bruge pengene som hjælp til efterskole.

Letsikring ved død

Med forsikringen Letsikring ved død får dine efterladte et engangsbeløb udbetalt hvis du dør. Du kan tegne forsikringen på den sum der gør at dine efterladte kan komme økonomisk godt videre. Det betyder fx, at din ægtefælle eller partner kan blive boende i hjemmet, hvis du dør, og at børnene kan blive i samme skole eller børneinstitution.

Letsikring ved Sygdom

Med forsikringen Letsikring ved Sygdom får du en løbende udbetaling, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde. Det betyder fx, at du og din familie kan blive boende i jeres hjem, og at børnene kan blive i samme skole eller institution. Dækningen gælder allerede ved 50 %'s tab af arbejdsevne.

Få et samlet overblik

- over din pension og dine forsikringer i Letportalen

Se mere her