Din pension er også en forsikring

Forsikring og pension går hånd i hånd. For begge dele handler om at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig og din familie, når lønnen ikke automatisk kommer ind på kontoen.

Som yngre er det en god idé at have fokus på, om du er dækket godt nok, hvis du mod forventning går hen og mister dit arbejde på grund af sygdom, går ned med stress i en periode eller i værste fald går tidligt bort. Til gengæld kan du i højere grad slække på forsikringerne, når du bliver ældre – og i stedet koncentrere dig om pensionsopsparingen.

… Og uanset hvilken situation du står i, og hvor du i livet du er, skal du vide, at vi i Sydbank står klar til at hjælpe og rådgive dig.

Kritisk Sygdom

Med forsikringen Kritisk Sygdom får du meget hurtigt udbetalt et større beløb som en engangssum, hvis du fx får kræft, Parkinsons eller en anden alvorlig sygdom. Det betyder, at du fx har råd til at søge ekspertbehandling i udlandet, eller at din ægtefælle eller kæreste kan søge orlov fra jobbet.

Læs mere og se priser og vilkår

Letsikring af barn ved død

Med forsikringen Letsikring af barn ved død får dit barn en årlig udbetaling på p.t. omkring 30.000 kr., hvis du går bort. Udbetalingen sker, helt op til at dit barn fylder 21 år. Det betyder fx, at dit barn selv kan købe en ny cykel eller en pc eller kan bruge pengene som hjælp til lejrskole.

Læs mere og se priser og vilkår

Letsikring ved død

Med forsikringen Letsikring ved død får dine efterladte et engangsbeløb på p.t. 1.434.000 kr., hvis du går bort. Det betyder fx, at din ægtefælle eller partner kan blive boende i hjemmet, hvis du dør, og at børnene kan blive i samme skole eller børneinstitution.

Læs mere og se priser og vilkår

Letsikring ved Sygdom

Med forsikringen Letsikring ved Sygdom får du en årlig udbetaling, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke kan arbejde. Det betyder fx, at du og din familie kan blive boende i jeres hjem, og at børnene kan blive i samme skole eller børneinstitution. Dækningen gælder allerede ved 50 %'s tab af arbejdsevne.

Læs mere og se priser og vilkår

Få et samlet overblik

- over din pension og dine forsikringer i Letportalen

Se mere her