Hvad kan vi gøre for dig

  Priser for indlån

 

Rentesatsen viser den nominelle årlige indlånsrente. Renten er variabel.

Priser
Vil du have information om Garantiformuen (den danske garantiordning for indskydere og investorer), se Finansrådets hjemmeside.
Sydbank yder rabat eller særlige fordele til bestemte persongrupper.
Løn og budget
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover. Saldo på 50.000 kr. og derover 0,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo under 50.000 kr. 0,00 %
Kan oprettes af alle med en samlet økonomi i Sydbank på 50.000 kr. og derover. Saldo på 50.000 kr. og derover 0,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo under 50.000 kr. 0,00 %
Basiskonto
Der kan hæves 5 gange om måneden i bankens kasser. For hævning derudover betales 40 kr. pr. hævning. Kontogebyr, 45 kr. pr. kvartal
  0,00 % 20.12
Basiskonto Plus
Der kan hæves 5 gange om måneden i bankens kasser. For hævning derudover betales 40 kr. pr. hævning. Kontogebyr, 45 kr. pr. kvartal
  0,00 % 20.12
Opsparing
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 15. april 2019 svarer til en investering på ca. 725 kr. Saldo på 100.000 kr. og derover 0,00 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo på 25.000 kr. - 99.999 kr. 0,00 % af denne del af saldoen.
Saldo under 25.000 kr 0,00 %
  0,00 % 31.12
Der kan hæves 1 gang pr. kalenderhalvår. For hævninger derudover betales 25 kr. pr. hævning. Gebyrtilskrivningen foretages ultimo juni og december Saldo på 50.000 og derover 0,00 % af hele saldoen. 31.12
Saldo under 50.000 0,00 %
  0,00 %+ præmie på 0,00 % p.a 31.12
Iværksætterkonto
  0,00 % 31.12
Pensionsopsparing
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan ikke oprettes. Saldo på 250.000 kr. og derover 0,00 % af hele saldoen. 30.06 og 31.12.
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,00 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,00 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,02 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,02 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,02 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,02 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,02 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,02 %
Indekskonti under udbetaling forrentes som minimum med sats svarende til Statens variable Grundrente. Saldo på 250.000 kr. og derover 0,02 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,02 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,02 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,02 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,02 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,02 %
Saldo på 250.000 kr. og derover 0,02 % af hele saldoen. 31.12
Saldo på 100.000 kr. - 249.999 kr. 0,02 % af hele saldoen.
Saldo under 100.000 kr. 0,02 %
Børn og unge
Produkt Krav Rentesats Tilskrivning
Kan oprettes af alle under 7 år.   0,25 % 31.12
Kan oprettes af alle mellem 7 og 13 år.   0,25 % 31.12
Kan oprettes af alle mellem 13 og 18 år.   0,25 % 20.12
Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank. Der kan kun oprettes én konto pr. kunde. Saldo på 10.000 kr. og derunder 0,70 % af denne del af saldoen. 20.12
Saldo over 10.000 kr. 0,25 % af denne del af saldoen.
Kan oprettes af alle mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,25 % 20.12
Kan oprettes af alle, der har en 18/29 Konto, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,25 % 20.12
Kan oprettes af alle, der har en 18/29 Konto, er mellem 18 og 29 år. Forudsætter tilslutning til NetBank.   0,25 % 20.12
  0,70 % 31.12
  0,70 % 31.12


Genvejstaster