En livsvarig livrente er en opsparing, der giver dig en livsvarig indkomst fra du går på pension og lige så længe du lever. Indbetaling til livrente kan du foretage som en engangsindbetaling og/eller som en løbende indbetaling. Du kan indbetale privat elle via din arbejdsgiver. Din opsparing kan sikres, så dine efterladte modtager opsparingen, hvis du dør før udbetaling er startet.

Indbetaling

Du har fradrag for indbetaling til din livrente. Der er forskellige fradragsmuligheder afhængigt af indbetaling, så tal derfor med din rådgiver om, hvordan fradraget vil være for dig.

Udbetaling

Når du starter udbetaling fra din livrente, betaler du almindelig indkomstskat. Udbetaling fra din pension kan have indflydelse på eventuelle offentlige ydelser.

Når du starter udbetaling, kan du vælge at knytte en garantiperiode til din livrente. Det betyder, at der er garanti for, at pengene kommer til udbetaling i en periode, også selvom du dør, mens du får penge udbetalt fra livrenten. Du kan også vælge, at din ægtefælle/samlever skal overtage udbetaling fra livrente, hvis du dør, mens du får penge udbetalt fra livrenten. Det betyder, at livrenten først udbetales til dig, og dør du, så vil udbetaling fortsætte livsvarigt til din ægtefælle/samlever.

Investering af din livrente

Opsparingen på din livrente investeres i markedsrente. Du kan læse mere om dine investeringsmulighederne og årlig omkostning her. 

Er du i tvivl om, hvilke pensionsopsparinger du har, kan du logge på pensionsinfo.dk og få et samlet overblik.