Aktionærkonto - bliv aktionær i Sydbank

Er du aktionær, bliver du hvert år inviteret med til generalforsamlingen. Endvidere holdes der i en række af bankens lokalområder aktionærmøder, som du har mulighed for at deltage i.

Oprettelse

Har du mindst fem aktier i Sydbank, kan du få en Aktionærkonto. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sydbank. Hvis dine aktier ikke allerede er noteret på dit navn, kan du bede din rådgiver om at gøre det.

Indskud

Du må indsætte alt det, du vil på kontoen.

Udbetaling

Pengene er ikke bundet, og du kan frit hæve fra kontoen. Du kan dog ikke oprette Betalingsservice-aftaler eller andre automatiske betalinger i tilknytning til kontoen.

Renten

Den nominelle årlige indlånsrente på Aktionærkonto er afhængig af kontoens saldo:

  • Saldo på 100.000 kr. og derover: 0,00 % af denne del af saldoen.
  • Saldo på 25.000 kr. - 99.999 kr.: 0,00 % af denne del af saldoen.
  • Saldo under 25.000 kr: 0,00 %

Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 14. oktober 2019 svarer til en investering på ca. 604 kr.

Renten er variabel og bliver hvert år tilskrevet den 20.12.

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue

Hvis du har mindst fem Sydbank-aktier, kan du få en Aktionærkonto, der giver dig:

  • invitation til generalforsamling og aktionærmøder