Aktionærkonto - bliv aktionær i Sydbank

Oprettelse

Har du mindst fem aktier i Sydbank, kan du få en Aktionærkonto. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sydbank. Hvis dine aktier ikke allerede er noteret på dit navn, kan du bede din rådgiver om at gøre det.

Indskud

Du må indsætte alt det, du vil på kontoen.

Udbetaling

Pengene er ikke bundet, og du kan frit hæve fra kontoen. Du kan dog ikke oprette Betalingsservice-aftaler eller andre automatiske betalinger i tilknytning til kontoen.

Renten

Nominel årlig indlånsrente: -0,60 % for indestående på 50.000 kr. og derover og 0,00 % for indestående under 50.000 kr. For private kunder, der ikke har NemKonto i Sydbank er indlånsrenten -0,60 % af hele indestående.

  • Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 15. juli 2020 svarer til en investering på ca. 649 kr.

Renten er variabel og bliver tilskrevet kvartårlig.

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue