Aktionærkonto - bliv aktionær i Sydbank

Oprettelse

Har du mindst fem aktier i Sydbank, kan du få en Aktionærkonto. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sydbank. Hvis dine aktier ikke allerede er noteret på dit navn, kan du bede din rådgiver om at gøre det.

Indskud

Du må indsætte alt det, du vil på kontoen.

Udbetaling

Pengene er ikke bundet, og du kan frit hæve fra kontoen. Du kan dog ikke oprette Betalingsservice-aftaler eller andre automatiske betalinger i tilknytning til kontoen.

Via din Netbank og Mobilbank kan du frit overføre penge fra aktionærkontoen til dine andre konti i Sydbank. Du kan også betale regninger fra kontoen.

Renten

Kan oprettes af alle privatkunder med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 14. juli 2023 svarer til en investering på ca. 1.588 kr.

Du kan se rentesatser her

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue