Aktionærkonto - bliv aktionær i Sydbank

Oprettelse

Har du mindst fem aktier i Sydbank, kan du få en Aktionærkonto. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sydbank. Hvis dine aktier ikke allerede er noteret på dit navn, kan du bede din rådgiver om at gøre det.

Indskud

Du må indsætte alt det, du vil på kontoen.

Udbetaling

Pengene er ikke bundet, og du kan frit hæve fra kontoen. Du kan dog ikke oprette Betalingsservice-aftaler eller andre automatiske betalinger i tilknytning til kontoen.

Renten

Nominel årlig indlånsrente: -0,60 %. Privatkunder på 18 år eller derover med NemKonto i Sydbank eller Private Banking-kunder kan vælge en Friholdelseskonto, hvor beløb op til 100.000 kr. er friholdt for negativ rente.

  • Kan oprettes af alle med mindst 5 aktier i Sydbank, hvilket pr. 12. juli 2022 svarer til en investering på ca. 1.046 kr.

Renten er variabel og bliver tilskrevet kvartårlig.

Oplysning om garantiformue

Oplysning om garantiformue