Sydbank Mastercard med rejseforsikring

Hvad dækker forsikringen?

I Sydbank kan du få en rigtig god rejseforsikring på flere forskellige niveauer sammen med vores Mastercard. Afhængigt af hvilken korttype du vælger, dækker forsikringen bl.a. sygdom og lægeudgifter, hjemkaldelse, hjemtransport, afbestilling og erstatningsrejse.

På rejser sammen med dig som kortholder er din ægtefælle eller partner og dine hjemmeboende børn under 24 år dækket af forsikringen.

På rejser uden dig som kortholder skal din ægtefælle eller partner have et familiekort, og børn mellem 13 og 24 år skal have deres eget Mastercard Ung Debit med forsikring (dog ikke hvis de er hjemmeboende og rejser med familiekortholder).

Hvis uheldet er ude ...

Hvis uheldet skulle være ude, og du har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte SOS International på +45 44 74 50 00. Her kan du 24 timer i døgnet få personlig assistance af kompetente medarbejdere, der hjælper dig godt igennem processen.

  • Fås på flere forskellige niveauer
  • Adgang til personlig assistance døgnet rundt
  • Rejseforsikringen dækker også på skirejser

Har du brug for hjælp før eller efter rejsen, kan du kontakte Topdanmark på tlf. 44 74 70 61 (hverdage 8-16).
I tilfælde af akut skade på rejsen skal du kontakte Rejsehjælp på tlf. 44 74 50 00.

Hvordan dækker din forsikring, hvis dit fly bliver aflyst pga. strejke?

Hvis dit fly bliver aflyst på grund af strejke, dækker rejseforsikringen på dit Sydbank Mastercard desværre ikke, hverken ekstraudgifter eller tabte udgifter. Her må vi i stedet henvise til flyselskabet eller rejseselskabet.

Flyselskabet eller rejseselskabet er forpligtet til at hjælpe dig med ekstraudgifter. Og her er du som flypassager heldigvis ret godt beskyttet af europæisk lovgivning. Ifølge lovgivningen skal flyselskaberne hjælpe kunderne med både en ny flybillet samt kost og logi, indtil de kan komme videre på deres rejse.

Muligheden for indsigelse

Hvis din flyafgang aflyses, og flyselskabet ikke kan give dog en ny flyafgang, vil det være muligt at lave indsigelse på hhv. Visa og Mastercard, da ”varen ej er modtaget”.

Læs mere om indsigelser

Forsikringsbetingelser

Her kan du se forsikringsbetingelserne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank Mastercard på hhv. dansk, engelsk og tysk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Mastercard forsikringsbetingelser
Insurance Terms and Conditions - Sydbank Mastercard
Versicherungsbedingungen - Sydbank Mastercard

Hvis du vil læse mere om rejseforsikringen på Mastercard Ung Debit, som dækker kortholder mellem 13 og 29 år

Læs mere om Mastercard Ung Debit

Dækningsoversigter

Her kan du se dækningsoversigterne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank MasterCard på dansk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Dækningsoversigt for Sydbank Mastercard

Tillægspakker

Tillægspakker er kun mulige, såfremt man har et Mastercard med tilknyttet rejseforsikring

Tillægsforsikring

Skal du væk i mere end de dækkede dage, eller er der tale om en meget dyr rejse, kan det være en fordel at købe en tillægsforsikring.

På Mastercard Gold er du dækket på rejser i Europa i op til 30 dage. På Mastercard Gold Plus og Platinum er du dækket på rejser i hele verden i op til 60 dage.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på afbestillingsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på erstatningsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her. 

Læs mere om tillægsforsikring

Hvornår træder rejseforsikringen i kraft?

Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl for at foretage en privat rejse udenfor bopælslandet. Rejseforsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode – dog tidligst fra det tidspunkt, bestillingen af dit Sydbank Mastercard er registreret.

Bagageproblemer

Tyveri af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en politirapport og indsend denne til Topdanmark sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Beskadigelse af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Topdanmark sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Bagageforsinkelse - erstatningskøb

Bemærk! Erstatningskøb skal altid ses i relation til den tid bagagen var forsinket og kan kun vedrøre livsnødvendig medicin, rimelige og nødvendige beklædningsgenstande, toiletartikler og lignende.

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Topdanmark sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Sygdom på ferien

Du skal altid kontakte Rejsehjælp ved indlæggelse over 3 dage og ved transport eller sygeledsagelse og tilkald. Undlader du dette, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis Rejsehjælp havde været involveret

Hvis du er kommet hjem, og har regninger som du ønsker refunderet, skal du sende disse til Topdanmark sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Medicinsk forhåndsvurdering

Hvis du er kronisk eller alvorligt syg, skal du i nogle tilfælde have en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser. Ring til Topdanmark på 44 74 70 95.

Rejsecertifikat

I nogle lande, fx Rusland, kræves det ved indrejsen, at du kan forevise et certifikat, som bekræfter, at du har en rejseforsikring.

Bestil rejsecertifikat

Det blå EU-kort

Du er ikke længere dækket af det gule sundhedskort, når du rejser i udlandet. I stedet skal du sørge for at have det blå EU-kort med, som dækker dig på lige vilkår med borgerne i de enkelte lande. Det blå EU-kort dækker dog kun lægebehandling på ferierejser i EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Derfor er det vigtigt med en rejseforsikring, især hvis du rejser uden for EU.

Læs mere her

Forsikringskort

Udfyld og print kortet.

Så har du altid kontaktoplysningerne lige ved hånden, hvis uheldet skulle være ude.

Forsikringskort

Print en pinkode­husker

Har du svært ved at huske din pinkode, kan du udfylde og printe din egen pinkodehusker.

Gå til pinkodehuskeren