Hvad dækker forsikringen?

I Sydbank kan du få en rigtig god rejseforsikring på flere forskellige niveauer sammen med vores Mastercard. Afhængigt af hvilken korttype du vælger, dækker forsikringen bl.a. sygdom og lægeudgifter, hjemkaldelse, hjemtransport, afbestilling og erstatningsrejse.

På rejser sammen med dig som kortholder er din ægtefælle eller partner og dine hjemmeboende børn under 24 år dækket af forsikringen.

På rejser uden dig som kortholder skal din ægtefælle eller partner have et familiekort, og børn mellem 13 og 24 år skal have deres eget Mastercard Ung Debit med forsikring (dog ikke hvis de er hjemmeboende og rejser med familiekortholder).

Hvis uheldet er ude ...

Hvis uheldet skulle være ude, og du har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte Rejsehjælp på +45 38 48 91 81. Her kan du 24 timer i døgnet få personlig assistance af kompetente medarbejdere, der hjælper dig godt igennem processen.

  • Fås på flere forskellige niveauer
  • Adgang til personlig assistance døgnet rundt
  • Rejseforsikringen dækker også på skirejser

Har du brug for hjælp før eller efter rejsen, kan du kontakte Alm. Brand Forsikring på +45 35 47 49 40 (hverdage kl. 9-15).

Ny pandemidækning på din rejseforsikring

Rejseforsikringen i tilknytning til Sydbanks Mastercard er nu blevet udvidet med en ny pandemidækning. Fremover er du derfor sikret dækning til bl.a. behandlingsudgifter, afbestilling eller udgifter til førtidig hjemrejse ved rejser til et land, der er ramt af en pandemi – også selvom Udenrigsministeriet fraråder indrejse i landet. Den nye dækning får ingen betydning for prisen på din forsikring.

Udvidelsen er allerede trådt i kraft, så du er dækket på både nuværende og fremtidige rejser.

Se dækningen her

Pandemic extension

Ny pandemidækning omfatter bl.a.:

  • Behandlingsudgifter under rejse til et pandemiland, selvom Udenrigsministeriet fraråder indrejse.
  • Erstatning ved ødelagt ferie, hvis betingelserne for førtidig hjemrejse pga. pandemi er opfyldt.
  • Afbestilling pga. indrejsekarantæne eller pludselig indført vaccinationskrav
  • Afbestilling, hvis rejsedestinationslandet ikke tillader indrejse for ikke-statsborgere.
Forsikringsbetingelser

Her kan du se forsikringsbetingelserne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank Mastercard på hhv. dansk, engelsk og tysk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Vilkår og betingelser
Epidemi tillæg

Terms and conditions
Pandemic extension

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Hvis du vil læse mere om rejseforsikringen på Mastercard Ung Debit, som dækker kortholder mellem 13 og 29 år

Læs mere om Mastercard Ung Debit

Dækningsoversigter

Her kan du se dækningsoversigterne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank Mastercard på dansk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Dækningsoversigt for Sydbank Mastercard

Schedule of benefits

Umfang des Versicherungsschutzes

Tillægspakker

Tillægspakker er kun mulige, såfremt man har et Mastercard med tilknyttet rejseforsikring

Tillægsforsikring

Skal du væk i mere end de dækkede dage, eller er der tale om en meget dyr rejse, kan det være en fordel at købe en tillægsforsikring.

På Mastercard Gold er du dækket på rejser i Europa i op til 30 dage. På Mastercard Gold Plus og Platinum er du dækket på rejser i hele verden i op til 60 dage.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på afbestillingsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på erstatningsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her. 

Læs mere om tillægsforsikring

Hvornår træder rejseforsikringen i kraft?

Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl for at foretage en privat rejse udenfor bopælslandet. Rejseforsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode – dog tidligst fra det tidspunkt, bestillingen af dit Sydbank Mastercard er registreret.

Bagageproblemer

Tyveri af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en politirapport og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Beskadigelse af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Bagageforsinkelse - erstatningskøb

Bemærk! Erstatningskøb skal altid ses i relation til den tid bagagen var forsinket og kan kun vedrøre livsnødvendig medicin, rimelige og nødvendige beklædningsgenstande, toiletartikler og lignende.

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Sygdom på ferien

Du skal altid kontakte Rejsehjælp ved indlæggelse over 3 dage og ved transport eller sygeledsagelse og tilkald. Undlader du dette, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis Rejsehjælp havde været involveret

Hvis du er kommet hjem, og har regninger som du ønsker refunderet, skal du sende disse til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Skader sket i 2022 skal anmeldes til Topdanmark Skadeanmeldelse her

Medicinsk forhåndsvurdering

Hvis du er kronisk eller alvorligt syg, skal du i nogle tilfælde have en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser. Kontakt Alm. Brand Forsikring via sos.eu og vælg ”Medicinsk forhåndsvurdering”.

Rejsecertifikat

I nogle lande, fx Rusland og Cuba, kræves det ved indrejse, at du kan forevise et certifikat, som bekræfter, at du har en rejseforsikring. Du skal også i forbindelse med skirejser til Italien kunne forevise et ansvars certifikat.

Du skal kontakte Alm. Brand Forsikring på tlf. 35 47 49 40 .

De kan hjælpe med udstedelsen af et certifikat.

Det blå EU-kort

Du er ikke længere dækket af det gule sundhedskort, når du rejser i udlandet. I stedet skal du sørge for at have det blå EU-kort med, som dækker dig på lige vilkår med borgerne i de enkelte lande. Det blå EU-kort dækker dog kun lægebehandling på ferierejser i EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Derfor er det vigtigt med en rejseforsikring, især hvis du rejser uden for EU.

Læs mere her

Forsikringskort til rejsen

Udfyld kortet med dit fulde navn.

Print siden, klip kortet ud og læg det f.eks. i din pung. Så har du altid de nyttige kontaktoplysninger lige ved hånden.

Hent forsikringskort til rejsen her

Print en pinkode­husker

Har du svært ved at huske din pinkode, kan du udfylde og printe din egen pinkodehusker.

Gå til pinkodehuskeren