Hvad dækker forsikringen?

I Sydbank kan du få en rigtig god rejseforsikring på flere forskellige niveauer sammen med vores Mastercard. Afhængigt af hvilken korttype du vælger, dækker forsikringen bl.a. sygdom og lægeudgifter, hjemkaldelse, hjemtransport, afbestilling og erstatningsrejse.

På rejser sammen med dig som kortholder er din ægtefælle eller partner og dine hjemmeboende børn under 24 år dækket af forsikringen.

På rejser uden dig som kortholder skal din ægtefælle eller partner have et familiekort, og børn mellem 13 og 24 år skal have deres eget Mastercard Ung Debit med forsikring (dog ikke hvis de er hjemmeboende og rejser med familiekortholder).

I Sydbanks Mobilbank kan du se dækning, anmelde skade og få svar på de ofte stillede spørgsmål.

 

Hvis uheldet er ude ...

Hvis uheldet skulle være ude, og du har brug for akut hjælp, skal du straks kontakte Rejsehjælp på +45 38 48 91 81. Her kan du 24 timer i døgnet få personlig assistance af kompetente medarbejdere, der hjælper dig godt igennem processen.

  • Fås på flere forskellige niveauer
  • Adgang til personlig assistance døgnet rundt
  • Rejseforsikringen dækker også på skirejser

Har du brug for hjælp før eller efter rejsen, kan du kontakte Alm. Brand Forsikring på +45 35 47 49 40 (hverdage kl. 9-15).

I samarbejde med Alm. Brand Forsikring A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, tilbyder Sydbank rejseforsikringsdækninger i tilknytning til Sydbank Mastercard.
Rejseforsikringen er omfattet af Statens Garantifond Ordning.

Ny pandemidækning på din rejseforsikring

Rejseforsikringen i tilknytning til Sydbanks Mastercard er nu blevet udvidet med en ny pandemidækning. Fremover er du derfor sikret dækning til bl.a. behandlingsudgifter, afbestilling eller udgifter til førtidig hjemrejse ved rejser til et land, der er ramt af en pandemi – også selvom Udenrigsministeriet fraråder indrejse i landet. Den nye dækning får ingen betydning for prisen på din forsikring.

Udvidelsen er allerede trådt i kraft, så du er dækket på både nuværende og fremtidige rejser.

Se dækningen her

Pandemic extension

Ny pandemidækning omfatter bl.a.:

  • Behandlingsudgifter under rejse til et pandemiland, selvom Udenrigsministeriet fraråder indrejse.
  • Erstatning ved ødelagt ferie, hvis betingelserne for førtidig hjemrejse pga. pandemi er opfyldt.
  • Afbestilling pga. indrejsekarantæne eller pludselig indført vaccinationskrav
  • Afbestilling, hvis rejsedestinationslandet ikke tillader indrejse for ikke-statsborgere.
Forsikringsbetingelser

Her kan du se forsikringsbetingelserne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank Mastercard på hhv. dansk, engelsk og tysk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Vilkår og betingelser
Epidemi tillæg

Terms and conditions
Pandemic extension

Allgemeine Geschäftsbedingungen

 

Hvis du vil læse mere om rejseforsikringen på Mastercard Ung Debit, som dækker kortholder mellem 13 og 29 år

Læs mere om Mastercard Ung Debit

Dækningsoversigter

Her kan du se dækningsoversigterne for rejseforsikringerne, der er tilknyttet de forskellige typer Sydbank Mastercard på dansk:

Sydbank Mastercard (kreditkort og debitkort)

Dækningsoversigt for Sydbank Mastercard

Schedule of benefits

Umfang des Versicherungsschutzes

Tillægspakker

Tillægspakker er kun mulige, såfremt man har et Mastercard med tilknyttet rejseforsikring

Tillægsforsikring

Skal du væk i mere end de dækkede dage, eller er der tale om en meget dyr rejse, kan det være en fordel at købe en tillægsforsikring.

På Mastercard Gold er du dækket på rejser i Europa i op til 30 dage. På Mastercard Gold Plus og Platinum er du dækket på rejser i hele verden i op til 60 dage.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på afbestillingsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her.

Læs mere om tillægsforsikring

Har du brug for højere forsikringssum på erstatningsrejse?

Har du brug for at forhøje din forsikringssum på din afbestillingsforsikring, kan du købe en højere forsikringssum her. 

Læs mere om tillægsforsikring

Hvornår træder rejseforsikringen i kraft?

Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, du forlader din bopæl for at foretage en privat rejse udenfor bopælslandet. Rejseforsikringen dækker i kortets gyldighedsperiode – dog tidligst fra det tidspunkt, bestillingen af dit Sydbank Mastercard er registreret.

Bagageproblemer

Tyveri af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en politirapport og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Beskadigelse af bagage:

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Bagageforsinkelse - erstatningskøb

Bemærk! Erstatningskøb skal altid ses i relation til den tid bagagen var forsinket og kan kun vedrøre livsnødvendig medicin, rimelige og nødvendige beklædningsgenstande, toiletartikler og lignende.

Få skaden dokumenteret ved en PIR (Property Irregularity Report) fra luftfartsselskabet eller transportøren og indsend denne til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Sygdom på ferien

Du skal altid kontakte Rejsehjælp ved indlæggelse over 3 dage og ved transport eller sygeledsagelse og tilkald. Undlader du dette, er erstatningen begrænset til det beløb, det ville have kostet hvis Rejsehjælp havde været involveret

Hvis du er kommet hjem, og har regninger som du ønsker refunderet, skal du sende disse til Alm. Brand Forsikring sammen med en udfyldt skadeanmeldelse.

Skadeanmeldelse

Medicinsk forhåndsvurdering

Hvis du er kronisk eller alvorligt syg, skal du i nogle tilfælde have en medicinsk forhåndsvurdering, før du rejser. Kontakt Alm. Brand Forsikring via sos.eu og vælg ”Medicinsk forhåndsvurdering”.

Rejsecertifikat

I nogle lande, fx Rusland og Cuba, kræves det ved indrejse, at du kan forevise et certifikat, som bekræfter, at du har en rejseforsikring. Du skal også i forbindelse med skirejser til Italien kunne forevise et ansvars certifikat.

Du skal kontakte Alm. Brand Forsikring på tlf. 35 47 49 40 .

De kan hjælpe med udstedelsen af et certifikat.

Det blå EU-kort

Du er ikke længere dækket af det gule sundhedskort, når du rejser i udlandet. I stedet skal du sørge for at have det blå EU-kort med, som dækker dig på lige vilkår med borgerne i de enkelte lande. Det blå EU-kort dækker dog kun lægebehandling på ferierejser i EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Derfor er det vigtigt med en rejseforsikring, især hvis du rejser uden for EU.

Læs mere her

Forsikringskort til rejsen

Udfyld kortet med dit fulde navn.

Print siden, klip kortet ud og læg det f.eks. i din pung. Så har du altid de nyttige kontaktoplysninger lige ved hånden.

Hent forsikringskort til rejsen her

FAQ

Forsinkelse og Aflysning

Dækker min rejseforsikring, hvis mit fly bliver aflyst eller forsinket pga. mangel på flyveledere?

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb, hvis aflysningen eller forsinkelsen varer mere end tre timer. Hvis aflysningen eller forsinkelsen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Dækker rejseforsikringen mine nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet aflyser flyvning?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke nye flybilletter.

Dækker rejseforsikringen mine udgifter til planlagt ophold, hvis flyet er forsinket eller aflyst?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke mistede udgifter til planlagt ophold eller andre forudbetalte udgifter.

Dækker min afbestillingsforsikring ved flyaflysning?

Nej, afbestillingsforsikringen dækker ikke flybilletter eller andre mistede udgifter i forbindelse med flyaflysning.

Dækker rejseforsikringen mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis jeg ikke kan komme hjem pga. flyaflysning?

Ja, forsikringen dækker merudgifter til nødindkøb, hvis aflysningen varer mere end tre timer. Hvis aflysningen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Dækker rejseforsikringen mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis jeg ikke kan komme hjem pga. flyforsinkelse?

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb, hvis forsinkelsen varer mere end 3 timer. Hvis forsinkelse kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Dækker rejseforsikring mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er aflyst?

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb hvis aflysningen varer mere end 3 timer. Hvis aflysningen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Dækker rejseforsikringen tabt arbejdsfortjeneste ved forsinket hjemkomst pga. strejke/flyforsinkelse/ flyaflysning?

Nej, tabt arbejdsfortjeneste er ikke omfattet af rejseforsikringen.

Forsinket Bagage

Hvordan er jeg dækket, hvis min bagage bliver forsinket?

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige erstatningskøb af tøj, medicin og toiletartikler. Husk at gemme PIR-rapporten og alle kvitteringer for dine køb.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen.

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med pga. strejke?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke bagageforsinkelse pga. strejke.

Dækker min rejseforsikring bagageforsinkelse på hjemrejsen?

Ja, hvis din bagage er forsikret i mere end 24 timer og du skal påbegynde ny rejse indenfor 72 timer, dækker forsikringen med 1.000 kr. pr. person.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)

Konkurs og Strejke

Dækker min rejseforsikring, hvis flyselskabet strejker?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med pga. strejke?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke bagageforsinkelse pga. strejke.

Dækker min rejseforsikring nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet strejker eller går konkurs?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning. Ved konkurs dækker forsikringen nye flybilletter.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)

Dækker min rejseforsikring ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er aflyst pga. strejke?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)

Dækker min rejseforsikring mine udgifter til planlagt ophold, hvis flyselskabet strejker?

Nej, strejke er en generel undtagelse i rejseforsikringen.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis jeg ikke kan komme afsted pga. strejke?

Nej, strejke er en generel undtagelse i rejseforsikringen. Dog kan der være dækning, hvis du som arbejdende er omfatte af strejke.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)

Hvis du misser flyet i lufthavnen

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg ikke når mit fly, fordi der er lange køer i lufthavnen?

I nogle tilfælde kan der være dækning for dette, det kræver dog, at der er indlagt god tid til at kommen igennem lufthavnens security tjek.

Vi gør dog opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Læs mere eller anmeld skaden på og få en endelig vurdering på
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Hvordan er jeg stillet, hvis forsinkelsen medfører at jeg ikke kan nå mit næste fly?

Hvis dit fly er forsinket, og du dermed ikke når dit næste fly, dækker forsikring ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport. Hvis flyselskabet ikke har ombooket dig til nyt fly, dækker forsikringen også nye flybilletter til indhentning af rejserute, det er dog et krav, at der er indlagt minimum to timer mellem dine planlagte flyvninger.

For endeligt dækningstilsagn henviser vi til anmeldelse via vores
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Dækker min rejseforsikring hvis jeg kommer for sent frem til mit fly?

I nogle tilfælde kan der være dækning for dette, det kræver dog at der er indlagt god tid til at komme til lufthavnen.

Vi henviser til anmeldelse via vores
Anmeld skade - rejse | Alm. Brand (almbrand.dk)
for endelig vurdering eller kontakt SOS international på telefon 38 48 91 81.

Print en pinkode­husker

Har du svært ved at huske din pinkode, kan du udfylde og printe din egen pinkodehusker.

Gå til pinkodehuskeren