Du har mulighed for at investere din pensionsopsparing i individuelle aktier og obligationer, som du selv køber i NetBanken eller gennem din rådgiver.

Kend din risikoprofil

Vælger du selv at investere din opsparing i aktier eller obligationer, skal du først og fremmest gøre dig klart, hvilken risiko du er villig til at påtage dig. Jo større risiko du påtager dig, jo større afkast kan du forvente at få – men jo mere kan kurserne også svinge relativt meget op og ned. Du kan få din rådgiver til at hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.

Sæt et mål for din investering

Inden du begynder at købe aktier og obligationer, bør du sætte dig et mål med din investering. Og du bør holde fast i det mål – også selv om kurserne måske ikke lige er med dig hele tiden. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du køber aktier i flere forskellige virksomheder og brancher, så du er mindre sårbar over for kursudsving i den enkelte virksomhed eller branche.

Hvor meget skal du investere for?

Du skal betale kurtage, hver gang du investerer. Så for at hele din investering ikke bliver spist op af omkostninger, anbefaler vi, at du køber for min. 20.000 kr. af hver aktie. Har du ikke så mange penge endnu, kan du i stedet overveje at placere pengene i Sydbanks puljer eller via en investeringsforening, hvor du kan få en større spredning for færre midler

Hvor meget kan du investere i ét værdipapir?

På de fleste værdipapirer(både danske og udenlandske aktier og obligationer) er der begrænsninger for, hvor meget du samlet må investere i værdipapirer udstedt af samme udsteder.

Når du køber et værdipapir, må den samlede værdi af værdipapirer udstedt at denne udsteder, højst udgøre 20% af din samlede pensionsværdi i banken. Uanset din samlede
pensionsværdi i banken, må du dog altid købe et værdipapir, når værdien af værdipapirer udstedt af denne udsteder, er under bagatelgrænsen på 58.100 kr.