Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

En forening er det, man kalder en ’selvstændig juridisk person’. Det betyder, at en forening i juridisk forstand kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på samme måde som personer eller virksomheder. 

Det skal der til, for at starte jeres forening:

  • Et sæt vedtægter med et fælles formål
  • Et CVR-nr.
  • En ledelse
  • En formulering om hvem der kan være medlemmer
  • En afgrænset økonomi, særskilt fra ledelse, medlemmer og stiftere
  • En stiftende generalforsamling
Foreningsstiftelse

Et formål, et sæt vedtægter og en stiftende generalforsamling - det er i princippet alt, hvad I behøver for at starte en forening.

I skal starte med at indkalde til en stiftende generalforsamling, hvor foreningens vedtægter vedtages, og foreningens bestyrelsesmedlemmer findes.

I skal kunne dokumentere, at jeres forening formelt er stiftet. Derfor er det vigtigt at få udarbejdet et referat fra den stiftende generalforsamling, da dette fungerer som foreningens ”fødselsattest”.

Forslag til dagsorden på den stiftende generalforsamling:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Præsentation af baggrunden for foreningens stiftelse
• Præsentation og godkendelse af vedtægter
• Forslag til budget og kontingent
• Valg af bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt

Vedtægter

Vedtægter er foreningens egne regler, som fastlægger, hvad I samles om, og hvordan I træffer beslutninger.

Typisk indeholder en forenings vedtægter bl.a.:

• Foreningens navn og formål
• Hvem, der kan være medlemmer af foreningen
• Hvem, der leder foreningen
• Hvem, der tegner foreningen
• Hvordan foreningen opløses
• Hvad formuen skal gå til, hvis foreningen opløses

 Eksempel paa vedtaegter

Tegningsregler

Foreningens tegningsregler fastslår hvem der juridisk set kan handle og dermed underskrive på foreningens vegne - fx når I skal oprette en konto, Online Banking eller MobilePay.

Hvem der er tegningsberettiget, og altså underskriftsberettiget i forhold til en 3. part, som fx banken, skal fremgå i foreningens vedtægter.

Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, som første gang bliver valgt på den stiftende generalforsamling.

Bestyrelsens opgaver er bl.a. at:

• Lede foreningen efter de rammer og mål, der er lagt fast på generalforsamlingen, og gennemføre de beslutninger, der er truffet
• Sørge for, at vedtægterne bliver overholdt
• Føre regnskab
• Indkalde til generalforsamling

Der er ingen bestemmelser for, hvordan I sætter bestyrelsen sammen, men der er traditioner for eksempelvis at have en formand, en næstformand og en kasserer.

Det er en god ide at vælge et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, så det er nemt at træffe beslutninger, når I stemmer om noget i bestyrelsen.

CVR-nummer

CVR-nummeret kan sammenlignes med et CPR-nummer.
For at få et CVR-nummer skal den, der underskriver være tegningsberettiget ifølge jeres vedtægter eller have fuldmagt fra tegningsberettigede.

I får et CVR-nummer via Erhvervsstyrelsen på www.virk.dk.

Jeres registrering i CVR-registret skal fornyes en gang hvert tredje år. Her bekræfter I, at foreningen stadig er aktiv. I får automatisk besked om, når registreringen skal fornys til de mailadresser, I opgiver ved registreringen.

I har brug for et CVR nummer til fx at:

• Identificere jer selv som en selvstændig forening
• Få en NemKonto til foreningen
• Få MobilePay til foreningen
• Få adgang til digital post til foreningen (e-Boks)

Banken som sparringspartner

Som forening er det en stor fordel at bruge banken som sparringspartner til den økonomiske drift og udvikling.

Banken kan bl.a. rådgive dig om:

• Kort, betalinger og overførsler
• NetBank
• MobilePay
• Lån og investeringer

Legitimering

Inden I kan oprette jeres forening i banken, skal banken bruge en række oplysninger og dokumenter fra jer. Informationsindsamlingen er et krav fra myndighederne, da banken skal kunne dokumentere, at de ved, hvem deres kunder er, og hvordan de bruger banken. Det er bl.a., fordi bankerne spiller en vigtig rolle i at forhindre hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Selvom det kan virke en smule omfattende at få samlet og sendt alle oplysningerne, så er det samtidig en rigtig god måde for banken at lære jeres forening bedre at kende, så I kan få den bedst mulige rådgivning.

Som eksempel vil I som ny foreningskunde i Sydbank bl.a. blive spurgt om:

• Hvordan foreningen vil bruge os som bank 
• Om foreningen skal overføre penge til udlandet
• Om foreningen har mange kontante betalinger
• Om foreningen vil indsamle penge

Derudover vil I også skulle sende følgende: 

• Foreningens vedtægter
• Referatet fra den stiftende generalforsamling 
• Legitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer 

Alle oplysninger, jeres forening giver os, bliver naturligvis behandlet fortroligt.