Arbejdsmiljø

Sydbank vil tilbyde vores medarbejdere et sundt og attraktivt arbejdsmiljø, som giver plads til faglig udvikling og dygtiggørelse .

Opnået i 2019

  • Et større medarbejderengagement end i 2018

Mål for 2020

  • Implementering af tiltag til udligning af lønforskel mellem mænd og kvinder i ens funktioner
  • Sydbank skal have en diversitetspolitik
  • Fastholde det høje medarbejderengagement

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

  • Sydbank har mange funktioner, som besiddes primært eller udelukkende af mænd eller kvinder. Banken har også en overvægt af kvinder i sagsbehandlende stillinger, mens der er en overvægt af mænd i ledelsen
  • Vi har fokus på mobning, chikane og diskrimination i Sydbank, og personalepolitikken beskriver, hvilke forhold der ikke er acceptable, og hvordan de bør håndteres. Disse forhold kan dog alligevel forekomme
  • Stress kan ramme alle, og Sydbank har derfor en procedure for håndtering af stress, som har til formål at hjælpe den påvirkede medarbejder bedst muligt med at komme tilbage på jobbet. I nogle tilfælde lykkes det ikke

Relevante politikker og standarder