Målsætning på området

Vi vil tilbyde et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til vores medarbejdere, der giver plads til faglig udvikling og dygtiggørelse.

Opnået i 2021

• Vi har indført rekrutteringsevents, der sikrer lige muligheder blandt ansøgerne til praktikpladser med hensyn til deres køn.
• Vi har hævet uddannelsesniveauet for ansvarlig boligrådgivning fra dokumentationsniveau til kompetenceniveau.
• Vi har udviklet og tilbudt uddannelsesmoduler omhandlende bæredygtighed og samfundsansvar til bankens medarbejdere.

Mål for 2022

• Vi vil fastholde det høje medarbejderengagement.
• Vi vil fortsat sikre ligestilling, herunder lige muligheder uanset køn til lederstillinger.
• Vi vil fortsat sikre diversitet blandt bankens medarbejdere.
• Vi vil gennemføre en undersøgelse vedrørende digitale krænkelser.
• Vi vil have et sygefravær, der ligger under sektorgennemsnittet.
• Vi vil fortsat have fokus på dygtighed og læring for vores medarbejdere.

Relevante politikker og standarder