Målsætning på området

Vi vil tilbyde et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til vores medarbejdere, der giver plads til faglig udvikling og dygtiggørelse.

Opnået i 2020

  • Et fortsat højt medarbejderengagement – nu højere end i 2019.
  • Justering af måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen – tallet er øget fra 25 pct. til 30 pct.
  • Kvote på talentprogrammet ”Talent for ledelse”. Fra 2020 skal der være en ligelig kønsfordeling blandt deltagerne.

Mål for 2021

  • Vi skal fastholde det høje medarbejderengagement.
  • Vi skal fortsat sikre ligestilling, herunder lige muligheder for lederposter.
  • Vi skal fortsat sikre diversitet.

Relevante politikker og standarder