Målsætning på området

Vi vil gennem ordentlighed og systematiske arbejdsgange sikre en velfungerende og solid bank, der arbejder ansvarligt med finansiering og långivning til bankens kunder.

Opnået i 2021

• Vi sikrer stadig et stærkt finansielt fundament ved at fastholde vores forsigtige tilgang til kreditrisici.
• Vi udbyder en grøn boligpakke i form af Energiberegneren, professionelle energitjek fra Totalkredit og Sydbank Energilån.
• Vi opretholder muligheden for finansiering til erhvervskunder gennem EU-midler.
• Vi har udvidet bankens brancheanalyse til at inkludere ESG-risici på brancheniveau.
• Vi har uddannet vores erhvervsrådgivere i at forholde sig til ESG-risici i forbindelse med kreditvurderingen.
• Vi rapporterer for første gang på CO₂-aftrykket af Sydbanks udlånsportefølje.

Mål for 2022

• Vi vil fortsat have en fornuftig og forsigtig tilgang til kredit samt en høj kreditkvalitet.
• Kreditværdighedsvurderingen af bankens kunder skal fortsat sikre, at kunderne har råd til at optage de ønskede lån, så kunderne ikke sættes i en uacceptabel økonomisk situation på grund af gæld til Sydbank.
• Vi vil fortsætte arbejdet med at integrere ESG-risici i kredit-risikostyringen og kapitalplanlægningen.
• Vi vil i kreditvurderingen forholde os til ESG-risici, forbundet med de enkelte erhvervskunder.
• Vi vil foretage en relevant og struktureret dataindsamling af kreditrisici, forbundet med ESG. • Vi vil arbejde med at udbygge datagrundlaget og CO₂-beregningerne af bankens udlån.
• Vi vil påbegynde arbejdet med at udvide vores eksisterende obligationsprogram med grønne obligationer.
• Vi vil øge den bæredygtige udlånsvolumen.

Relevante politikker og standarder

  • Sydbanks kreditpolitik