Sydbank vil gennem ordentlighed og systematiske arbejdsgange sikre en velfungerende og solid bank, der arbejder ansvarligt med finansiering og långivning til bankens kunder. Med en fornuftig og forsigtig tilgang til kredit vil banken sikre en høj kreditkvalitet. Vores kreditværdighedsvurdering sikrer, at kunden har råd til at optage det ønskede lån, så kunden ikke sættes i en uholdbar økonomisk situation på grund af gæld til Sydbank.

Målsætning: 10 mia. kr. til grøn finansiering i 2027.

Sydbank vil være med til at finansiere en mere bæredygtig fremtid. Derfor har Sydbank fastsat en målsætning om, at banken i 2027 skal have lånt 10 mia. kr. ud til økonomiske aktiviteter eller virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling – såkaldt grøn finansiering.

Sydbanks definition af grøn finansiering fastsættes i bankens Green Bond Framework. Frameworket oplister fem hovedkategorier for grøn finansiering: vedvarende energi, grønt byggeri, bæredygtig transport, bæredygtig brug af naturressourcer samt genbrug og bæredygtig produktion. Målsætningen afgrænses og opgøres i forhold til de økonomiske aktiviteter, som er beskrevet i bankens Green Bond Framework.

Den fælles definition af grøn finansiering gør det muligt at identificere de grønne udlån på tværs af forretningen – og hermed at arbejde hen mod målet om de 10 mia. kr. til grøn finansiering i 2027. Vi har nye finansieringsløsninger på vej for både vores erhvervs- og privatkunder, som kan kategoriseres som grønne udlån i overensstemmelse med bankens Green Bond Framework. Af eksisterende løsninger kan nævnes Sydbanks Energilån.

Identificering af grønne udlån kræver oplysninger om låneformålet. Datatilgængelighed og dokumentation udgør udfordringer i arbejdet med grøn finansiering, og vi har fokus på at finde løsninger på udfordringerne for at sikre et solidt fundament for vores målsætning. En øget mængde data skal gøre det muligt at identificere og dokumentere et låneformål som grøn finansiering. 

Du kan læse mere om Sydbanks arbejde med ansvarlig finansiering i kapitlet om ”ESG i kerneforretningen” i årsrapporten