Målsætning på området

Vi vil gennem ordentlighed og systematiske arbejdsgange sikre en velfungerende og solid bank, der arbejder ansvarligt med finansiering og långivning til bankens kunder.

Opnået i 2020

  • Vi sikrer stadig et stærkt finansielt fundament ved at fastholde vores forsigtige tilgang til kreditrisici.
  • Vi udbyder en grøn boligpakke i form af Energiberegneren, professionel energirådgivning fra BetterHome og Sydbank Energilån.
  • Vi opretholder muligheden for finansiering til erhvervskunder gennem EU-midler.
  • Vi har inkorporeret miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) i Sydbanks kreditpolitik.

Mål for 2021

  • Vi vil fortsat have en fornuftig og forsigtig tilgang til kredit og en høj kreditkvalitet
  • Vi vil fortsætte arbejdet med at integrere ESG-risici i risikostyringen og kapitalplanlægningen
  • Vi vil påbegynde en relevant og struktureret dataindsamling til ESG-kreditrisikostyringen

Relevante politikker og standarder

  • Sydbanks kreditpolitik