Betalingsservice

Betalingsservice

Betalingsservice via Sydbank giver dig

 • automatisk træk på din kundes konto
 • indbetalingskort udsendt til kunder der ikke ønsker automatisk træk
 • indbetalinger direkte til din konto i Sydbank
 • mulighed for, at indbetalingerne automatisk bogføres i dit økonomisystem

Det betyder for dig, at du

 • skal bruge mindre tid på debitoropfølgning
 • får flere indbetalinger til tiden
 • får bedre likviditetsstyring
 • får længere kundelevetid
 • skal bruge mindre tid på bogføring/udligning af indbetalinger i dit økonomisystem
 • yder en ekstra service over for dine debitorer

Betalingsservice er til opkrævning af tilbagevendende betalinger fra din faste kundekreds af især privatkunder.

Du kan vælge enten selv at opkræve de kunder, som ikke ønsker at tilmelde sig Betalingsservice, eller du kan vælge også at lade Betalingsservice opkræve disse kunder via et Indbetalingskort.

Opkrævningsoplysningerne sendes elektronisk direkte til Betalingsservice. Mange økonomisystemer kan selv danne/udlæse de nødvendige opkrævningsoplysninger.

Betalingsservice web

Hvis du ikke allerede har dine kunde- eller medlemsdata i elektronisk form, kan du bruge Betalingsservice web. Betalingsservice web er et internetbaseret system, som især henvender sig til foreninger og mindre virksomheder, der ønsker et enkelt system til at opkræve sine medlemmer/kunder via Betalingsservice. Der sendes automatisk indbetalingskort til de medlemmer/kunder, der ikke ønsker at tilmelde sig Betalingsservice.

Læs mere om Betalingsservice

Læs mere om Betalingsservice web

 

Indbetalingskort

Indbetalingskort

Indbetalingskort i Sydbank giver dig

 • struktureret og ensartet opkrævning af tilgodehavender hos både privat- og erhvervskunder
 • direkte indbetaling til din konto i Sydbank
 • elektronisk advisering
 • mulighed for, at indbetalingerne automatisk kan bogføres i dit økonomisystem

Det betyder for dig, at du

 • får bedre overblik med ét opkrævningsmedie over for alle kunder
 • undgår det administrative besvær med at have en girokonto
 • sparer gebyrer og renter - du skal ikke tømme eller have noget stående på en girokonto
 • opnår administrative besparelser i håndteringen af indbetalinger

Fælles Indbetalingskort findes i 3 forskellige udgaver (kortart 71, 73 og 75):

 • kortart 73 er den "manuelle" udgave, hvor du modtager oplysninger om indbetalers navn/adresse samt evt. betalingsmeddelelse
 • kortart 71 og 75 er de "elektroniske" udgaver, idet disse indeholder en betalingsidentifikation, der giver dig mulighed for automatisk udligning af modtagne indbetalinger i dit økonomisystem

Valg af kortart afhænger således af, om du manuelt vil bogføre indbetalingerne i dit økonomisystem (kortart 73), eller om det skal ske automatisk (kortart 71 og 75).

Forskellen mellem kortart 71 og 75 er, at indbetaler ved kortart 75 har mulighed for at give en forklarende betalingstekst. Dette kan f.eks. være hensigtsmæssigt, hvis kunderne har mulighed for at fratrække rabatter.

Hvis dine debitorer derimod altid betaler det forfaldne beløb, vil en evt. betalingstekst blot være en unødvendig oplysning, som du skal bruge tid på at behandle. Her vil kortart 71 være at foretrække.

 

Indbetalingskort varianter
Fælles Indbetalingskort (FI-kort) Kortart 73 Kortart 75 Kortart 71
Du modtager oplysninger om indbetalers navn og adresse Ja Nej Nej
Du modtager evt. tekst fra feltet "Meddelelser til modtageren" Ja Ja Nej
Du modtager en betalingsident Nej Ja(16 cifre) Ja(15 cifre)

 

Kreditorreference

Kreditorreference

Når dine kunder skal betale dig penge, kan du sørge for, at overførslen bliver enkel for kunderne og let at registrere og bogføre for dig. 

En måde at gøre det på er, at du på dine fakturaer laver en kreditorreference som dit økonomisystem efterfølgende kan genkende.

Kreditorreferencen er en unik reference, som du selv kan danne, og den kan bl.a. indeholde kundenummer og/eller fakturanummer. Dit økonomisystem vil automatisk få indbetalingen bogført og kundens udestående med dig ajourført.

Din kunde kan benytte kreditorreferencen i netbanken, mobilbanken, eller når der overføres penge til bankens systemer via Bank Connect, eller andre integrationsløsninger.

Betaleren kan være et firma eller en privatperson.

Når din kunde skal betale

Det er enkelt for din kunde at indtaste sin betaling, fordi kreditorreferencen identificerer, hvem og hvad betalingen dækker. Din kunde behøver ikke indtaste lange adviseringstekster, som du ellers skulle håndtere manuelt.

Indbetalinger med kreditorreference giver dig en unik reference, der:

 • kan hjælpe med at identificere indbetaler
 • sikrer en automatisk afstemning
 • være et supplement til et indbetalingskort

Det betyder for dig, at du får:

 • bedre overblik med kun een løsning til alle kunder
 • bedre mulighed for afstemning/bogføring af indbetalinger
 • administrative besparelser ved håndteringen af indbetalinger

Lidt teknik

Der er nogle få krav til kreditorreferencen. Den skal bl.a. være modulus-korrekt. Dette betyder, at din kunde får valideret sin indtastning. Valideringen øger sikkerheden og sandsynligheden for, at rette modtager får pengene. Med andre ord bliver de fleste fejlindstastninger opdaget inden pengene overføres.

Kreditorreferencen i dit økonomisystem

Du skal sikre dig, at dit økonomisystem understøtter kreditorreferencer, og at du kan oprette referencen på dine fakturaer.

Syntaksen

Referencen skal opbygges, så den maksimalt er på 21 tegn, og at den overholder modulus 97-standarden (ISO 11649). Syntaksen for kreditorreferencen er RFNNKKKKFFFF, hvor:

 • RF angiver, at der er tale om en ISO-standard
 • NN er modulus-kontrolcifferet
 • KKK kan være kundenummeret
 • FFFF kan være fakturanummeret

Leverandørservice

Leverandørservice

LeverandørService via Sydbank giver dig

 • automatisk træk på din kundes konto
 • indbetalinger direkte til din konto i Sydbank
 • mulighed for udbetaling ved kreditnota
 • mulighed for automatisk bogføring
 • færre manuelle ind-/udbetalinger
 • mulighed for at opkræve dagligt

Det betyder for dig, at du

 • bruger mindre administration på debitoropfølgning
 • har færre restancer
 • får bedre likviditetsstyring
 • bruger mindre tid på bogføring/udligning af indbetalinger i dit økonomisystem
 • får lettere administration
 • får bedre kundeovervågning og færre rykkerskrivelser

LeverandørService er til opkrævning af betalinger overfor din faste kreds af erhvervskunder.

LeverandørService udbydes af Nets, hvortil opkrævningsoplysningerne skal sendes. Mange økonomisystemer kan selv danne/udlæse de nødvendige opkrævningsoplysninger til Nets. Kontakt evt. din systemleverandør, hvis du vil høre nærmere om muligheden.

LeverandørService kan også anvendes som betalingsmedie f.eks. i forbindelse med kreditnotaer o.lign.

Betalingstjek

Betalingstjek

Et betalingstjek i Sydbank giver dig

 • overblik over dine ind- og udbetalinger
 • kompetent sparring om dine bestående procedurer for fakturering, debitoropfølgning, likviditetsstyring, lønbehandling og lignende
 • overblik over dine muligheder for udveksling af data mellem dit økonomisystem og Online Banking
 • informationer om andre virksomheders måde at håndtere bl.a. ind- og udbetalinger på
 • orientering om de seneste nyheder og tiltag på Cash Management området.

Det betyder for dig, at du kan

 • opnå kontante besparelser
 • opnå administrative besparelser
 • lære af de erfaringer, som andre virksomheder har gjort sig
 • blive ajourført med de seneste nyheder på området.

Et betalingstjek er en gennemgang af din virksomheds behov og muligheder inden for Cash Management, hvor vi med baggrund i ind- og udbetalinger, arbejdsrutiner, brug af it-systemer mv. afdækker områder, hvor du med fordel kan hente økonomiske og/eller administrative besparelser.

Administrative lettelser

I fællesskab ser vi på, om bankens systemer bruges optimalt i den daglige drift. Og det tager som regel ikke lang tid, før vi har fundet de første kilder til besparelser, eksempelvis tekniske ting som at indbetalinger fra kunder bogføres direkte i virksomhedens økonomisystem. Er det deciderede forretningsgange, der bør ændres, kan det selvfølgelig tage lidt længere tid.

Større frihed

Når betalingstjekket er gennemført, kan regnestykket gøres op. Hvad skal ændres, og hvad kan du spare – her og nu og på længere sigt? Og somme tider er der fordele og ulemper, som skal opvejes, før du vælger mellem de mulige ændringer og konkrete besparelser. Alt i alt kan betalingstjekket betyde, at du skal låne færre penge, får større likviditet og dermed større frihed. Og ofte er resultatet faktisk også færre gebyrer til banken.

Hvor ofte bør virksomheden få et betalingstjek

Hvor tit et eftersyn er nødvendigt, afhænger af virksomhedens størrelse og type, men for mellemstore virksomheder og opefter vil et betalingstjek en gang om året være en god idé.

Hvem og hvor

Et betalingstjek tager ca. 2-3 timer og foregår typisk hos dig i virksomheden, hvor din personlige rådgiver og en konsulent fra bankens Cash Management-afdeling deltager.

Da konsulenterne fra bankens Cash Management-afdeling hvert år besøger rigtig mange erhvervskunder og dermed får et dybt indblik i virksomhedernes forskellige måder at håndtere deres ind- og udbetalinger, vil du ofte kunne lære af de erfaringer, som andre lignende virksomheder har gjort på området.

 

Betalingsløsninger

Betalingsløsninger

 • Betalingsterminaler, der kan håndtere alle typer kort og MobilePay
 • Konkurrencedygtige priser ved transaktioner
 • Du får udbetalt dine penge indenfor 2 bankdage
 • En høj grad af gennemsigtighed, med fuldt overblik, indsigt og rapportering for dine transaktioner

Som forretningsdrivende kan du vælge mellem en række forskellige udbydere af betalingsløsninger, fx Nets, Teller, Clearhouse og Worldline. Du vælger selvfølgelig selv, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed, og vi rådgiver dig naturligvis gerne om valg af betalingsløsning. 

Sydbank samarbejder med Worldline

I Sydbank har vi valgt at samarbejde med Worldline om betalingsløsninger, fordi de kan tilbyde en samlet, sikker betalingsløsning til en meget konkurrencedygtig pris.