Online Banking

Online Banking Basis i Sydbank giver dig

 • online-adgang til banken fra din pc

 • et effektivt system til håndtering af betalinger
 • mulighed for selv at gennemføre betalinger - både indenlandske og udenlandske
 • mulighed for at overføre ind- og udbetalinger til og fra dit økonomisystem
 • et banksystem, som løbende kan tilpasses dit behov

Det betyder for dig, at du

 • kan gå i banken, når det passer dig
 • får godt overblik over betalinger og indestående på konti i ind- og udland
 • sparer tid og ressourcer
 • får billigere betalinger

Fakta om Online Banking

Online Banking er Sydbanks officebanking-system og findes i to versioner:

 • Online Banking Basis
 • Online Banking Light

Light systemet er til mindre og/eller mellemstore virksomheder, der har brug for lidt flere muligheder og løsninger. Basis-systemet anbefaler vi som regel til virksomheder med lidt mere komplekse betalingsrutiner, eller som foretager mange betalinger evt. via integration med økonomisystemet.

Generelt for systemerne

Du kan bruge Online Banking til bl.a. at

- lave kontooverførsler
- betale indbetalingskort
- lave SEPA-betalinger/EU-betalinger
- handle værdipapirer alene
- lave lønoverførsler
- se rammeudnyttelse
- se depotoplysninger
- se valutapositioner
- se valuta- og fondskurser
- se valuta- og fondsinformationer
- se afregninger fra udlandet
- se elektronisk post fra Sydbank i NetBoks
- se posteringer og lave overførsler fra egne konti i Sydbank Tyskland.
- Se samarbejdspartnere, der tilbyder løsninger til din virksomhed
- se likviditetsoverblik
- se hvilke brugere, der har adgang til Online Banking

Særligt for Online Banking Basis

Foruden de almindelige bankforretninger kan du bruge Online Banking Basis til at

- overføre filer til og fra dit økonomisystem
- godkende betalinger, som en anden bruger har oprettet
- lave informationsoverførsler.

Ekstra moduler til Online Banking Basis

Efter behov kan du ydermere få adgang til følgende moduler:

Bank Connect

Bank Connect er en standardløsning for 60-70 banker i Danmark til udveksling af betalinger og kontobevægelser mellem dit økonomisystem og banken. Med denne 24/7-løsning kan du udveksle data med banken, Du kan med Bank Connect opnå fuldautomatiske processer fx afstemning af dine konti. Bank Connect baserer sig på XML-ISO20022-formaterne

Du kan på bankconnect.dk se, om netop dit økonomisystem understøtter Bank Connect.

EDI-modul

Med EDI kommunikerer dit system direkte med bankens centrale systemer, så du opnår den mest direkte udveksling af kreditorbetalinger, indbetalingsoplysninger fra debitorer og elektroniske kontoudskrifter. EDI-modulet kan blandt andet håndtere følgende formater: EDIFACT, PBS og bankens egne formater.

ICM-modul

Med ICM opnår du adgang til dine konti i udlandet. Du kan afstemme jeres konti, tømme eller fylde konti op så du har likviditet til den daglige betalingsformidling og foretage betalinger.

Trade Finance Online

Trade Finance Online tilbyder løsninger, der kan hjælpe dig som både eksportør og importør med at reducere risikoen forbundet med international handel. Især tre Trade Finance-løsninger bliver ofte brugt, når der handles med udlandet:

 • Bankgarantier, som er en fast forpligtelse fra en bank om at betale modparten
 • Remburs, som er en forpligtelse fra en bank om at betale modparten, når aftalte betingelser er opfyldt
 • Inkasso, hvor dokumenter (som giver rådighed over varer) overdrages til køber, når sælgers instruktioner er opfyldt
Sikkerheden i Online Banking Basis

Når der udveksles data mellem dig og Sydbank, sker det med høj sikkerhed. Systemet gør dels brug af en elektronisk underskrift, som sendes sammen med filerne, dels af kryptering af filernes indhold.

Det betyder, at

- data er ulæselige for andre end dig og os
- vi opdager, hvis der skulle ske ændringer i dataene under transmissionen
- du har en høj sikkerhed for, at du sender dataene til os, ligesom vi har -  en høj sikkerhed for, at dataene kommer fra dig.

Hotline

Har du spørgsmål eller problemer vedrørende Sydbanks online erhvervssystemer, er du velkommen til at kontakte Hotline.

Sydbanks Hotline har åbent:

Hverdage fra kl. 8 til kl. 18.
Hotline holder dog lukket på helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Telefonnumre til Hotline:

 • Online Banking, Trade Finance Online og Sydbankfx.com: 74 37 25 10

Du kan også kontakte Sydbanks Hotline på hotline@sydbank.dk