Valutakonti i Sydbank

Valutakonti i Sydbank

 Valutakonti i Sydbank giver dig

 • færre omvekslinger – og dermed færre vekselomkostninger
 • mindre valutakursrisiko
 • en billig håndtering af din valutaomsætning
 • overblik over din valutalikviditet

Det betyder for dig, at du

 • får bedre økonomi i din samhandel med udlandet
 • er mindre følsom over for valutakursudsving
 • får en - i forhold til at føre konto i udlandet - billig håndtering af din valutaomsætning, fordi rente, gebyrer og provisioner tilsammen typisk vil være billigere i Danmark end i udlandet
 • undgår usikkerheden ved at have penge stående i udlandet, hvor kontoen er underkastet det pågældende lands valutabestemmelser, skatteregler mv.
 • selv vælger, hvornår og hvor meget du vil veksle

Hvordan fastsættes renten på en valutakonto?

Renten fastsættes ud fra renteniveauet for den valuta, kontoen lyder på. Renten fastsættes for en uge ad gangen.

Kan man hæve kontanter på kontoen, f.eks. i forbindelse med forretningsrejser?

Saldoen på en valutakonto er såkaldte elektroniske penge, som ikke er fysisk til stede i banken, og man kan derfor ikke umiddelbart hæve kontanter på kontoen.

Kan der knyttes kreditfaciliteter til kontoen?

Ja, helt på tilsvarende måde som med en driftskonto i danske kroner.

Kan valutakonti håndteres i Online Banking?

Ja, valutakonti håndteres i Online Banking Basis på lige fod med konti i danske kroner. Du kan desuden benytte Sydbanks internetbaserede valutahandelssystem www.sydbankfx.com, til at handle valuta til og fra din valutakonto.

Sydbanks internetbaserede valutahandelssystem kræver certifikat for at kunne benyttes.

Kan ydelser på realkreditlån i euro hæves på en valutakonto i euro?

Ja, kontoen kan bruges til alle former for indenlandske betalinger i EUR.

Valutakonti i Sydbank Tyskland

Valutakonti i Sydbank Tyskland

Valutakonti i Sydbank Tyskland giver dig

 • et tilbud til dine tyske kunder om indenlandsk betaling
 • gratis overførsler til din driftskonto i Sydbank i Danmark
 • let administration via ICM modulet i Online Banking Basis

Det betyder for dig, at du

 • letter administrationen for dine kunder og opleves som professionel
 • får dine tilgodehavender hurtigere hjem og dermed sparer rentedage og gebyrer
 • sparer omkostninger til administration

En valutakonto i Sydbank Tyskland er en løbende konto i euro, dvs. efter tyske forhold en indenlandsk konto.

Hvad kan du bruge kontoen til?

Til opsamling af indbetalinger fra dine tyske kunder. Og du kan overføre penge fra kontoen - enten til en konto i Danmark eller til en konto i hvilken som helst bank i Euroland.

Hvordan styrer du ind- og udbetalinger?

Du kan få indbetalingsbilag, overførselsbilag, checks mv. til kontoen. Og kontoen kan kobles til Sydbanks tyske og danske eBanking-systemer og TeleCash-terminaler.

Øvrige valutakonti - herunder Connector

Øvrige valutakonti - herunder Connector

Konti i udlandet via Sydbank giver dig

 • fordelen af at være en lokal aktør
 • forbedret konkurrenceevne
 • hurtig information om kontobevægelser

Det betyder for dig, at du

 • giver dine kunder adgang til at anvende velkendte og billige muligheder for indbetalinger via det nationale betalingssystem i det land, du fører kontoen i.
 • måske kan øge dit marked, da nogle kunder kan have opfattet det at handle med og betale til en virksomhed i udlandet som en hindring for samhandel
 • får mulighed for at afvikle virksomhedens egne betalinger til det pågældende land via kontoen
 • viser, at din virksomhed er fleksibel og samarbejdsvillig
 • opnår en hurtigere og bedre debitoropfølgning

Hvilke services er knyttet til en konto i udlandet?

Det afhænger af din virksomheds behov. Udgangspunktet kan være en opsamlingskonto evt. med mulighed for at lave lokale udbetalinger. Alternativet er en fuld service konto, hvis du har et datteselskab/lokal repræsentation (salg og/eller produktion) i det enkelte land. Lokal officebanking kan benyttes af datterselskaber eller Sydbanks ICM modul. Der er altid mulighed for at oprette konti, der dækker lige nøjagtigt dit behov.

Hvor oprettes kontoen?

I Tyskland oprettes kontoen i Sydbanks afdeling i Flensborg, Kiel eller Hamborg. Se yderligere på www.sydbank.deI Norden og England har Sydbank bilaterate Cash Management samarbejdsaftaler der gør, at vi kan oprette konti i disse lande på samme betingelser, som hvis Sydbank selv var repræsenteret der. I resten af Europa, USA og Brasilien benytter vi Connector (www.connectorbanks.com), der er et Cash Management samarbejde mellem 13 internationale banker i Europa, Nordamerika og Sydamerika.

Hvorledes forrentes kontoen?

Kontoen forrentes normalt ikke eller med en meget lav sats, og vi anbefaler derfor, at man jævnligt tømmer kontoen og overfører overskydende likviditet til Danmark.

Hvad med gebyrer og provisioner?

Niveauet for gebyrer og provisioner afhænger af niveauet i det pågældende land, og der er indenfor Europa store forskelle i gebyr- og provisionsstrukturer. Som regel skal man regne med, at niveauet er lidt højere end i Danmark, specielt for grænseoverskridende betalinger, hvilket gør det ekstra attraktivt for din kunde at kunne betale til en lokal konto.

Hvordan håndteres kontoen i praksis?

Med et ekstra modul til OnlineBanking Basis - ICM modulet (International Cash Management modul) kan du håndtere kontoen elektronisk. Du får adgang til daglige elektroniske kontoudtog og mulighed for at disponere kontoen via OnlineBanking. Ved hjemtagelser af beløb til kontoen i Danmark sker betalingerne uden tab af rentedage.

 

Flere fakta om konti i udlandet via Sydbank

Før du opretter konto i udlandet...

Uanset i hvilket land din virksomhed ønsker at oprette konto, så tag Sydbank med på råd. Enten har vi allerede en fast aftale med en eller flere banker i det pågældende land (f.eks. via Connector), eller vi kan undersøge mulighederne via vores mange samarbejdspartnere.

Sydbank hjælper også gerne med selve oprettelsen - men du kan naturligvis også selv gå i gang. I så fald formidler Sydbank gerne kontakten.

Før du opretter en opsamlingskonto i udlandet, skal du under alle omstændigheder overveje følgende:

 • Er den udenlandske bank sikker nok at have penge stående i?
 • Hvilket land er der tale om - er der risiko for politisk indgriben i f.eks. muligheden for at hjemtage virksomhedens penge?
 • Håndtering - bl.a. afstemning - af en konto i udlandet kræver mere administration end modtagelse af internationale overførsler direkte til virksomhedens danske konto
 • Din virksomhed skal bære omkostningerne ved at overføre penge fra opsamlingskontoen til den løbende konto i Danmark. Og typisk er indestående på den udenlandske konto lavt forrentet (i nogle lande forrentes opsamlingskonti slet ikke). Og endelig opkræver mange udenlandske banker kontoførings- og posteringsgebyr eller stiller krav om en bestemt minimumsaldo på kontoen.
 • Du skal sætte tal på den forventede omsætning på den udenlandske konto - såvel antal transaktioner som det samlede beløb. Ofte bruger den udenlandske bank nemlig disse tal til at rådgive dig ud fra - f.eks. med hensyn til hvilket indenlandsk betalingssystem, der vil passe bedst til din virksomhed.
 • Selve oprettelsen af kontoen er ofte en større proces end herhjemme - alt afhængigt af landet, du ønsker kontoen oprettet i.

Altså forhold, der skal holdes op mod fordelene ved at have kontoen.

 

Connector

Connector er navnet på et internationalt Cash Management-samarbejde mellem banker i Vesteuropa og Brasilien. Connector blev oprettet i 1996 – Sydbank har været en del af Connector siden 1999.

Connector består af 15 banker, 53.000 filialer, fordelt på 43 lande.

Konto i en Connector-bank giver dig følgende fordele:

 • Billig og hurtig overførsel mellem Connector-kontoen og din konto i Sydbank
 • Kendte, lave gebyrer.
 • Adgang til en række ydelser – f.eks. lokale betalingssystemer.
 • Mulighed for opkobling via Sydbank Online Banking, så du kan se kontoudtog og disponere over kontoen i Online Banking.
Her finder du Connector
Belgien Belfius
Brasilien Bradesco
Danmark Sydbank
England Lloyds Banking Group
Frankrig BPCE Group (Natixis og Banque Populaire)
Grækenland EFG
Italien Banco BPM Group
Norge DNB
Portugal Caixa Geral de Depositos
Spanien Banco Popular Espanol
Tyrkiet AKBank
Tyskland Commerzbank (eller Sydbank Tyskland)
Østrig Raiffeisen Bank International
Polen mBank
- samt i flere lande i Østeuropa. Forhør dig i Sydbank om mulighederne.

 

 

ICM-modulet

ICM-modulet

Online Banking ICM i Sydbank giver dig

 • elektronisk adgang til din virksomheds udenlandske bankkonti
 • mulighed for foretage betalinger fra virksomhedens konti i udlandet
 • mulighed for at få daglig information om posteringer og saldi
 • mulighed for at hjemtage beløb uden tab af rentedage
 • mulighed for hurtigt at kunne registrere kundeindbetalinger.

Det betyder for dig, at du

 • kan overvåge og håndtere dine konti i udlandet
 • opnår effektiv styring af virksomhedens internationale betalingsstrømme
 • kan spare penge ved at benytte lokale betalinger i udlandet.

Online Banking ICM?

Online Banking ICM er et tillægsmodul til Online Banking Basis, der giver dig mulighed for at overvåge og håndtere din virksomheds konti i udlandet.

Hvor hurtigt kan man se indbetalinger med Online Banking ICM?

Med Online Banking ICM kan du se dine indbetalinger dagen efter, at de er gået ind på din udenlandske konto.

Hvor hurtigt kan man trække penge hjem fra kontoen i udlandet?

Du kan som regel trække penge hjem inden for samme dag og uden tab af rentedage, hvis du overholder de tidsfrister, der gælder i den pågældende bank og i det pågældende land. Du får selvfølgelig de gældende tidsfrister oplyst, når du opretter kontoen.

Kan man bestille betalinger til leverandører i det land, hvor kontoen føres?

Ja, via Online Banking ICM kan du bestille både hjemtagelser, koncernoverførsler og andre betalinger til modtagere i det land, hvor kontoen føres. Du kan i øvrigt oprette faste beløbsmodtagere som skabeloner, så du – når du vil betale et konkret beløb – blot skal indtaste de oplysninger, der varierer fra gang til gang, f.eks. beløb og betalingsformål.