Omfattende forsikringsmuligheder fra Alm. Brand

Forsikring skal være nemt og sikre rammerne om din hverdag. I Alm. Brand kan du vælge mellem en lang række forsikringsløsninger, så du kan skræddersy en pakke, der passer til familiens behov, og som samtidig giver dig ro i maven.

Få rabat, hvis du samler dine forsikringer

Hvis du samler dine forsikringer hos Alm- Brand, kan du få du op til 15 % rabat på dine forsikringer. For at få rabatten skal du have en Indboforsikring og én eller flere af følgende forsikringer: Ulykkesforsikring, Bilforsikring, Husforsikring/Sommerhusforsikring.

Bilforsikring med ”Udvidet førerulykke”

Tegner du en bilforsikring i Alm. Brand, får du som Sydbank-kunde en ekstra dækning i form af tillægspakken ”Udvidet Førerulykke”. Det eneste, du skal gøre, er at få en henvisning fra Sydbank.

En ”Udvidet Førerulykke”:

  • Sørger for, at du – som fører af bilen – er dækket fra ”A til Z”, hvis du selv kommer til skade.
  • Sikrer dig erstatning, hvis du som fører får varigt mén i forbindelse med en eneulykke, uanset om du kører i din egen bil eller i en bil, du har lånt.

Husforsikring med ekstra hjælp til ”Skade forvoldt af dyr”

Tegner du en husforsikring i Alm. Brand, får du som Sydbank-kunde en ekstra dækning i form af tillægspakken ”Skade forvoldt af dyr”. Det eneste, du skal gøre, er at få en henvisning fra Sydbank.

Med tillægsdækningen ”Skade forvoldt af dyr”

  • Får du hjælp til at udbedre skaden, hvis du får uanmeldt besøg af fx rotter, mus eller væggelus.
  • Får du dækket halvdelen af udgiften til en rottespærre i forbindelse med en dækningsberettiget skade.

Ulykkesforsikring med ”Ekstra hjælp”

Tegner du en ulykkesforsikring i Alm. Brand, får du som Sydbank-kunde en ekstra dækning gennem tillægspakken ”Ekstra hjælp”. Det eneste, du skal gøre, er at få en henvisning fra Sydbank.

Med tillægsdækningen ”Ekstra hjælp”:

  • Er du sikret ekstra assistance, hvis du bliver indlagt på et hospital, til fx medicin, transport eller rengøring.
  • Kan du få hjælp til transportudgifterne, hvis du pga. ulykken er forhindret i selv at køre til kontroller, behandling eller genoptræning.
  • Får du dine medicinudgifter i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Spørgsmål og svar til din rejseforsikring via Sydbank Mastercard

 

Forsinkelse og Aflysning

Dækker min rejseforsikring, hvis mit fly bliver aflyst eller forsinket pga. mangel på flyveledere? 

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb, hvis aflysningen eller forsinkelsen varer mere end 3 timer. Hvis aflysningen eller forsinkelsen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til forsikringsbetingelserne på sydbank.dk.

Du kan anmelde en skade via sydbank.dk til endelig vurdering. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS International på telefon 3848 9181.

Dækker rejseforsikringen mine nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet aflyser flyvningen?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke nye flybilletter.

Dækker rejseforsikringen mine udgifter til planlagt ophold, hvis flyet er forsinket eller aflyst?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke mistede udgifter til planlagt ophold eller andre forudbetalte udgifter.

Dækker min afbestillingsforsikring ved flyaflysning?

Nej, afbestillingsforsikringen dækker ikke flybilletter eller andre mistede udgifter i forbindelse med aflysning af fly.

Dækker rejseforsikringen mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis jeg ikke kan komme hjem pga. flyaflysning?

Ja, forsikringen dækker merudgifter til nødindkøb, hvis aflysningen varer mere end 3 timer. Hvis aflysningen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til forsikringsbetingelserne på sydbank.dk.

Du kan anmelde en skade via sydbank.dk til endelig vurdering. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS International på telefon 3848 9181.

Dækker rejseforsikringen mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis jeg ikke kan komme hjem pga. flyforsinkelse?

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb, hvis forsinkelsen varer mere end 3 timer. Hvis forsinkelse kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til dine forsikringsbetingelser på sydbank.dk.

Du kan anmelde en evt.  skade via sydbank.dk. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS International på telefon 3848 9181.

Dækker rejseforsikringen mine ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er aflyst?

Ja, forsikringen dækker ekstra udgifter til nødindkøb, hvis aflysningen varer mere end 3 timer. Hvis aflysningen kræver overnatning, dækker forsikringen ekstra udgifter til ophold, mad, nødindkøb og lokaltransport. Du skal være opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til dine forsikringsbetingelser på sydbank.dk.

Du kan anmelde en evt. skade via sydbank.dk. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS international på telefon 3848 9181.

Dækker rejseforsikringen tabt arbejdsfortjeneste ved forsinket hjemkomst pga. strejke/flyforsinkelse/flyaflysning?

Nej, tabt arbejdsfortjeneste er ikke omfattet af rejseforsikringen.

 

Forsinket Bagage

Hvordan er jeg dækket, hvis min bagage bliver forsinket?

Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige erstatningskøb af tøj, medicin og toiletartikler. Husk at gemme PIR-rapporten samt alle kvitteringer for dine køb. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen.

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med pga. strejke?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke bagageforsinkelse pga. strejke.

Dækker min rejseforsikring bagageforsinkelse på hjemrejsen? 

Ja, hvis din bagage er forsinket i mere end 24 timer, og du skal påbegynde ny rejse indenfor 72 timer, dækker forsikringen med 1.000 kr. pr. person. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til sydbank.dk for anmeldelse af skade til endelig vurdering.

 

Konkurs og Strejke

Dækker min rejseforsikring, hvis flyselskabet strejker?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til sydbank.dk for anmeldelse.

Dækker min rejseforsikring, hvis min bagage ikke kommer med pga. strejke?

Nej, rejseforsikringen dækker ikke bagageforsinkelse pga. strejke

Dækker min rejseforsikring nye flybilletter ud og/eller hjem, hvis flyselskabet strejker eller går konkurs?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning. Ved konkurs dækker forsikringen nye flybilletter. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til sydbank.dk for anmeldelse af skade.

Dækker min rejseforsikring ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport, hvis flyet er aflyst pga. strejke?

Hvis strejken/arbejdsnedlæggelsen var varslet forud for den dato, hvor man rejser, og rejsen påvirkes af dette, så er der ingen dækning. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til anmeldelse via sydbank.dk.

Dækker min rejseforsikring mine udgifter til planlagt ophold, hvis flyselskabet strejker?

Nej, strejke er en generel undtagelse i rejseforsikringen.

Dækker afbestillingsforsikringen, hvis jeg ikke kan komme afsted pga. strejke?

Nej, strejke er en generel undtagelse i rejseforsikringen. Dog kan der være dækning, hvis du som arbejdende er omfattet af strejken. Vi gør opmærksom på, at ikke alle kort har denne dækning, og at der er max summer på dækningen. Vi henviser til anmeldelse via sydbank.dk.

 

Hvis du misser flyet i lufthavnen

Dækker min rejseforsikring, hvis jeg ikke når mit fly, fordi der er lange køer i lufthavnen?

I nogle tilfælde kan der være dækning for dette. Det kræver dog, at der er indlagt god tid til at komme igennem lufthavnens security tjek. Vi henviser til dine forsikringsbetingelser, som du finder på sydbank.dk.

Anmeldelse skal ske via sydbank.dk. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS International på telefon 3848 9181

Hvordan er jeg stillet, hvis forsinkelsen medfører, at jeg ikke kan nå mit næste fly?

Hvis dit fly er forsinket, og du dermed ikke når dit næste fly, dækker forsikring ekstra udgifter til ophold, mad og lokaltransport. Hvis flyselskabet ikke har om-booket dig til nyt fly, dækker forsikringen også nye flybilletter til indhentning af rejserute. Det er dog et krav, at der er indlagt minimum to timer mellem dine planlagte flyvninger.

 Anmeldelse af skade skal ske via sydbank.dk. Udenfor åbningstiden kan du kontakte

SOS International på telefon 3848 9181.

Dækker min rejseforsikring hvis jeg kommer for sent frem til mit fly

I nogle tilfælde kan der være dækning for dette. Det kræver dog, at der er indlagt god tid til at komme til lufthavnen. Vi henviser til dine forsikringsbetingelser, som du finder på sydbank.dk.

Anmeldelse af skade skal ske via vores hjemmeside. Udenfor åbningstiden kan du kontakte SOS International på telefon 3848 9181

Læs mere om de forskellige forsikringsmuligheder:

Privat Erhverv Landbrug