Hvornår har du brug for en LEI-kode?

EU-regler kræver, at virksomheder, der køber og sælger børsnoterede værdipapir, valutaterminer og derivater, skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel.

For dig som erhvervskunde betyder det, at du skal have en LEI-kode for at kunne sælge ud af fx værdipapirer i dit nuværende depot, eller hvis du ønsker at købe yderligere værdipapirer. Du skal meddele din LEI-kode til banken.

Enkeltmandsvirksomheder skal kun have en LEI-kode hvis de handler med derivater, ellers er de fritaget for LEI-koder.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. Koden gør det muligt entydigt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?

Alle juridiske enheder skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Ved juridiske enheder forestås alle former for selskaber, hvad enter de er private eller offentligt ejede  herunder også foreninger, andelsboligforeninger, fonde m.m. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Sådan får du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Vi gør opmærksom på, at vi i Sydbank IKKE samarbejder med selskaber, som udsteder LEI-koder. Derfor henviser vi ikke til specifikke selskaber.

Hvad koster det at oprette en LEI-kode?

Det koster ca. 150 euro at få oprettet en LEI-kode. Derudover opkræver udbyderen et årligt gebyr, typisk 2/3 af etableringsgebyret, som dækker den daglige drift af LEI-systemet. 

Sådan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode

  1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge 
  2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar: Juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail
  7. Når du har modtaget din nye LEI, skal du sende den til LEI@sydbank.dk så vi kan registrere den i vores system. Når du har modtaget bekræftelse på at din LEI kode er registreret i Sydbank, kan du påbegynde din handel.

Læs mere

Du kan finde yderligere informationer på Finanstilsynets hjemmeside.