Hvornår har du brug for en LEI-kode?

Nye EU-regler kræver, at virksomheder, der handler værdipapirer, valutaterminer og derivater, pr. 1. januar 2018 skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel.

For dig som erhvervskunde betyder det, at du skal have en LEI-kode for at kunne sælge ud af fx værdipapirer i dit nuværende depot, eller hvis du ønsker at købe yderligere værdipapirer. Du skal meddele din LEI-kode til banken.

Enkeltmandsvirksomheder skal kun have en LEI-kode hvis de handler med derivater, ellers er de fritaget for LEI-koder.

Hvad er en LEI-kode?

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode på 20 karakterer, der består af både tal og bogstaver. Koden gør det muligt entydigt at identificere en juridisk enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?

Alle juridiske enheder kan få en LEI-kode. Filialer eller forretningsenheder, som er en del af en større virksomhed, og dermed ikke selvstændige juridiske enheder, skal som udgangspunkt anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Sådan får du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Vi gør opmærksom på, at vi i Sydbank IKKE samarbejder med selskaber, som udsteder LEI-koder. Derfor henviser vi ikke til specifikke selskaber.

Hvad koster det at oprette en LEI-kode?

Det koster ca. 150 euro at få oprettet en LEI-kode. Derudover opkræver udbyderen et årligt gebyr, typisk 2/3 af etableringsgebyret, som dækker den daglige drift af LEI-systemet. 

Sådan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode

  1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge 
  2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar: Juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. e-mail
  7. Når du har modtaget din nye LEI, skal du sende den til LEI@sydbank.dk så vi kan registrere den i vores system. Når du har modtaget bekræftelse på at din LEI kode er registreret i Sydbank, kan du påbegynde din handel.

Læs mere

Du kan finde yderligere informationer på Finanstilsynets hjemmeside.