Bank Connect

Det er muligt at optimere håndteringen af udbetalinger og afstemning af indbetalinger i din virksomhed. Den nye løsning, Bank Connect, som mere end 70 pengeinstitutter har udarbejdet, letter nemlig arbejdet for din virksomhed. Du får med Bank Connect en nem og mere effektiv integration mellem dit eget økonomisystem og bankens.

Det kræver, at du benytter Ø90/InterCount*– hvor det er muligt at koble Bank Connect på. På den måde kan du udveksle data direkte mellem de to systemer:

• Betalinger modtages og godkendes i Ø90/InterCount og sendes automatisk og direkte til banken. Herefter ligger betalingen i din Online Banking.
• Bogføringsposter returneres automatisk og direkte fra banken til Ø90/InterCount. Og du kan dermed følge status på betalinger i Ø90/InterCount.

Udveksling af data mellem dit økonomisystemer og bankens betyder en række fordele for dig. Med Bank Connect skal du ikke længere taste betalingsoplysninger manuelt i Online Banking – da oplysninger i stedet afkodes via e-faktura i Ø90/InterCount og sendes direkte til banken. Betalingen sker herpå automatisk, ligesom det bogføres automatisk i dit økonomisystem. Du skal dermed bruge mindre tid på at håndtere betalinger, og risikoen for fejl i indtastninger mindskes samtidig.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Bank Connect, kan du kontakte din rådgiver, ligesom din ERP-leverandør kan hjælpe dig med at få Bank Connect.

*Det er ikke kun Ø90/InterCount, som du kan koble Bank Connect på. Er din ERP-leverandør klar til Bank Connect, kan det også kobles på lige netop dit økonomisystem.

  • Du kan optimere håndteringen af udbetalinger og afstemning af indbetalinger i din virksomhed
  • Det kræver, at du benytter Ø90/InterCount
  • Hvis du er interesseret i at høre mere om Bank Connect, kan du kontakte din rådgiver