Driftskredit

Driftskredit

 • En driftskredit i Sydbank giver dig handlefrihed, fleksibel finansiering og en likviditetsreserve
 • Driftskreditten finansierer virksomhedens daglige drift, fx varekøb
 • Kontakt din rådgiver for at høre mere om driftskredit

Driftskreditten finansierer virksomhedens daglige drift, dvs. dit varekøb, dine løbende omkostninger og tilgodehavender hos dine kunder. Skal du derimod købe maskiner eller biler, er et anlægslån eller leasing typisk den rigtige løsning.

Hvilket beløb?

På basis af dine planer og likviditetsbudgetter, finder vi sammen ud af, hvilke kreditfaciliteter du har brug for. Og selvfølgelig ser vi løbende på, om rammerne passer til dine planer og markedssituationen.

Hvilken valuta?

Om din kredit skal være i danske kroner eller i en eller flere udenlandske valutaer, afhænger af din virksomheds handelsmønstre. Handler du fx med USA og England og får betalinger i dollars og pund, vil det måske være en god ide at have en del af din driftskredit i de samme valutaer, for at reducere din valutarisiko.

Hvad med rente og sikkerhed for banken?

Begge dele afhænger af din virksomheds indtjening og kapitalforhold.

Generelle pengemarkedssatser

Anlægslån

Anlægslån

 • Du får optimal sammensætning af virksomhedens finansiering
 • Mulighed for op til 100 % finansiering af virksomhedens investeringer
 • En fleksibel afviklingsperiode, der matcher levetiden for den konkrete investering
 • Kontakt din rådgiver for at høre mere om anlægslån

Et anlægslån bruges til at finansiere din virksomheds investering i produktionsanlæg, fx driftsmidler, maskiner eller bygninger. Anlægslånet finansierer ikke den daglige drift, men en investering.

Finansiering og sikkerhed

Du kan få finansieret dine investeringer med op til 100 %, sikkerheden afhænger af din virksomheds indtjening og kapitalforhold.

Rentevilkår, løbetid og valuta

Du kan vælge fast eller variabel rente på lånet, løbetiden afhænger af den konkrete investering. Du kan finansiere dine investeringer i både danske kroner og i udenlandsk valuta - vi giver dig professionel rådgivning, så din eventuelle kursrisiko klarlægges og begrænses.

Generelle pengemarkedssatser

 

Garantier

Garantier

 • En garanti er et enkelt, praktisk og nyttigt redskab
 • Garantien sikrer køber eller sælger mod ubehagelige overraskelser
 • Der findes en række forskellige former for bankgarantier til forskellige formål
 • Kontakt din rådgiver for at få mere information om de forskellige typer af garantier og for at få rådgivning til at vælge den helt rigtige løsning for din virksomhed.

Sydbank tilbyder en række forskellige former for garantier, der passer til forskellige situationer.

Arbejdsgarantier

Arbejdsgarantier stilles af håndværker eller entreprenør overfor bygherren – som sikkerhed for udførelsen af et stykke arbejde. Specielt ved byggearbejder i Danmark er det sædvanligt, at en bank udsteder garanti for udførelsen af arbejdet.

Betalingsgarantier

Betalingsgarantier bruges som alternativ til kontant betaling, fx som garanti for betaling af vare, husleje mv. Garantier kan også bruges ved større investeringer, hvor forudbetaling ellers ville være nødvendig, fx ved maskinkøb.

Udenlandske garantier

Garantier, der sikrer din samhandel med udlandet, fx ved import af et parti varer.
 

Realkreditlån

Realkreditlån

 • Realkreditlån tilpasset din virksomhedens risikoprofil
 • Løbende sparring om din virksomheds realkreditlån
 • Kontakt din rådgiver for at få mere information

Sydbank har en række samarbejdspartner indenfor realkreditfinansiering, hvilket betyder, at vi altid er klar til at give dig løbende sparring og vejledning om dit valg af realkreditlån.

Hvordan plejer Sydbank realkreditlån?

Det gør vi fx ved nedkonvertering, hvor man opnår en lavere ydelse ved rentefald. Hvis renten derimod stiger, nedbringer vi restgælden, hvilket kaldes en opkonvertering.

Andre omlægningsmuligheder er fx at minimere renteudgifter ved omlægning til rentetilpasningslån.