Lønsystemer

Lønsystemer

Et lønsystem giver dig

 • automatisk beregning og overførsel af løn
 • administration af pensions- og ferieordninger
 • automatisk indberetning og overførsel til ToldSkat, ATP, FerieKonto og andre myndigheder
 • mulighed for print og kuvertering af lønsedler
 • mulighed for integration med andre administrative systemer
 • mulighed for outsourcing af din lønadministration.

Det betyder for dig, at du

 • får bedre overblik over din lønbehandling
 • får øget kvalitet i din lønbehandling
 • ikke selv skal bruge tid på at holde dig ajour med alle lovmæssige ændringer
 • får sikkerhed for, at dine lønafregninger altid er lovmæssigt korrekte
 • får mulighed for at koncentrere dig om andre opgaver.

Optimering af virksomhedens lønbehandling handler ikke kun om udbetaling af løn, men også om alle arbejdsprocesserne omkring lønudbetalingen. I Sydbank hjælper vi dig gerne med at finde en løsning, som passer til netop din virksomhed.

Lønsystemer

Valg af lønsystem afhænger bl.a. af, om du:

 • har få eller mange lønmodtagere
 • selv vil stå for lønadministrationen eller ej
 • ønsker en standardløsning eller en fleksibel løsning, der kan tilpasses dit aktuelle behov.

Visma Dataløn finder du bl.a. en løsningsguide, som kan hjælpe dig med at finde det rette lønsystem.

Outsourcing

For at få mere tid, til at koncentrere sig om virksomhedens kernekompetence vælger flere og flere virksomheder at outsource virksomhedens lønadministration.

Overlad de administrative rutineopgaver til kompetente specialuddannede medarbejdere i Visma Dataløn's Lønadministration og sæt fokus på mere interessante opgaver.

OverførselsService

OverførselsService

OverførselsService i Sydbank giver dig

 • sikkerhed for at løn og pensioner overføres til tiden
 • en præcis og billig løsning

Det betyder for dig, at du

 • får forbedret likviditetsstyring
 • lettere administration

Med OverførselsService håndteres effektivt overførslen af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.

Hver gang en virksomhed foretager en lønkørsel, skal der sendes en lang række informationer til SKAT, ATP, pensionsselskaber, fagforeninger mv.

Med InformationsOverførsler kan du indberette alle informationer nemt og sikkert til modtagerne.

InformationsOverførsler kan med fordel kombineres med OverførselsService, som kan håndtere selve betalingerne som f.eks:

 • Stor effektivisering i forbindelse med udarbejdelsen og forsendelsen af informationsdata
 • Besparerelser på eventuelle strafgebyrer ved for sene indberetninger


Læs mere om OverførselsService

 

Betalingsservice plus

Betalingsservice plus

Betalingsservice plus via Sydbank giver dig

 • betaling på sidste rettidige betalingsdag
 • mulighed for elektronisk betalingsadvisering
 • en hensigtsmæssig gruppering af dine betalinger.

Det betyder for dig, at du

 • får forbedret likviditet
 • får mindre manuel administration af dine faste betalinger
 • får en fyldestgørende advisering (via dine egne hjælpetekster)
 • opnår mulighed for, at betalingerne automatisk kan bogføres i dit økonomisystem
 • har mulighed for at afvise betalinger til og med den 7. i måneden.

Betalingsservice med struktureret advisering er et PBS-system, som du kan bruge til at oprette/slette/afvise/gruppere og knytte tekst til dine betalinger via Betalingsservice.

Gruppering af betalinger

Betalingerne kan f.eks. grupperes efter afdeling, personer, forbrugstyper eller selskaber, så du modtager særskilte betalingsoversigter på de enkelte grupper.

Valgfrie adviseringstekster

Den tekst, du vælger at knytte til den enkelte betaling, vil fremgå af betalingsoversigten, hver gang betalingen gennemføres. Det kunne f.eks. være navnet på den medarbejder, der skal attestere/godkende betalingen.

 

LeverandørService

LeverandørService

LeverandørService via Sydbank giver dig

 • automatisk betaling på sidste rettidige betalingsdag
 • gratis betaling af kreditorer, der opkræver via LeverandørService
 • advisering fra kreditor senest 3 dage før betalingen
 • ret til at afvise betalinger i op til 2 dage efter betalingen

Det betyder for dig, at du

 • undgår gebyrer for at gennemføre udbetalinger
 • ikke skal bruge tid og kræfter på at betale dine leverandører
 • undgår rykkergebyrer
 • kan samarbejde med leverandører, der kræver betalinger via LeverandørService

LeverandørService er et opkrævningsmedie til tilbagevendende opkrævninger over for din faste kreds af erhvervskunder.

LeverandørService udbydes af Nets, hvortil opkrævningsoplysningerne skal sendes. Mange økonomisystemer kan selv danne/udlæse de nødvendige opkrævningsoplysninger til PBS. Kontakt evt. din systemleverandør, hvis du vil høre nærmere om muligheden. Alternativt kan du anvende et separat pc-program fra PBS.

LeverandørService kan også anvendes som betalingsmedie f.eks. i forbindelse med kreditnotaer o.lign.

 

 

Betalingstjek

Betalingstjek

Et betalingstjek i Sydbank giver dig

 • overblik over dine ind- og udbetalinger
 • kompetent sparring om dine bestående procedurer for fakturering, debitoropfølgning, likviditetsstyring, lønbehandling og lignende
 • overblik over dine muligheder for udveksling af data mellem dit økonomisystem og Online Banking
 • informationer om andre virksomheders måde at håndtere bl.a. ind- og udbetalinger på
 • orientering om de seneste nyheder og tiltag på Cash Management området.

Det betyder for dig, at du kan

 • opnå kontante besparelser
 • opnå administrative besparelser
 • lære af de erfaringer, som andre virksomheder har gjort sig
 • blive ajourført med de seneste nyheder på området.

Et betalingstjek er en gennemgang af din virksomheds behov og muligheder inden for Cash Management, hvor vi med baggrund i ind- og udbetalinger, arbejdsrutiner, brug af it-systemer mv. afdækker områder, hvor du med fordel kan hente økonomiske og/eller administrative besparelser.

Administrative lettelser

I fællesskab ser vi på, om bankens systemer bruges optimalt i den daglige drift. Og det tager som regel ikke lang tid, før vi har fundet de første kilder til besparelser, eksempelvis tekniske ting som at indbetalinger fra kunder bogføres direkte i virksomhedens økonomisystem. Er det deciderede forretningsgange, der bør ændres, kan det selvfølgelig tage lidt længere tid.

Større frihed

Når betalingstjekket er gennemført, kan regnestykket gøres op. Hvad skal ændres, og hvad kan du spare – her og nu og på længere sigt? Og somme tider er der fordele og ulemper, som skal opvejes, før du vælger mellem de mulige ændringer og konkrete besparelser. Alt i alt kan betalingstjekket betyde, at du skal låne færre penge, får større likviditet og dermed større frihed. Og ofte er resultatet faktisk også færre gebyrer til banken.

Hvor ofte bør virksomheden få et betalingstjek

Hvor tit et eftersyn er nødvendigt, afhænger af virksomhedens størrelse og type, men for mellemstore virksomheder og opefter vil et betalingstjek en gang om året være en god idé.

Hvem og hvor

Et betalingstjek tager ca. 2-3 timer og foregår typisk hos dig i virksomheden, hvor din personlige rådgiver og en konsulent fra bankens Cash Management-afdeling deltager.

Da konsulenterne fra bankens Cash Management-afdeling hvert år besøger rigtig mange erhvervskunder og dermed får et dybt indblik i virksomhedernes forskellige måder at håndtere deres ind- og udbetalinger, vil du ofte kunne lære af de erfaringer, som andre lignende virksomheder har gjort på området.