Når renterne stiger eller falder, er det fornuftigt at tage en snak med din rådgiver, om du har det rigtige realkreditlån eller om det kan betale sig at omlægge til et nyt.
Renterne ændrer sig over tid, og det samme gør lånemulighederne. Det kan også være, at dine ønsker og prioriteringer har ændret sig.

I Sydbank overvåger vi alle Totalkreditlån og giver dig direkte besked via mail/sms, hvis det er fordelagtigt for dig, at omlægge dit lån.
Du kan også altid gå i mobilbanken og regne på dine muligheder. Klik på "Menu" og "Bolig" for at finde siden.

Hvad får jeg ud af at omlægge mit lån?

Der kan være mange årsager til at omlægge sit lån. Det kan være, at du ønsker at reducere din restgæld, få en lavere husleje eller mere fleksibilitet. Omlægning af dit lån betyder ganske enkelt, at du ”bytter” dit eksisterende lån ud med et nyt lån, der har en anden rentesats, evt. en anden løbetid og måske afdragsfrihed.

Er der nogle ting i dit liv, der skal tages højde for og indgå i dine overvejelser, før du omlægger dit lån?

 • Er du blevet gift eller skilt?
 • Er familien blevet større eller er tidspunktet nået, hvor de unge flytter hjemmefra?
 • Har du mistet dit job, fået nyt job eller gået på pension?
 • Er din løn steget eller har du arvet nogle penge?
 • Skal bilen udskiftes eller ønsker du at igangsætte en ombygning?
 • Drømmer du om friheden til selv at kunne råde over friværdien til eksempelvis en længere rejse?

Kan det betale sig for mig at omlægge mit lån?

 Der er mange årsager til at omlægge sit lån. Hvis du ønsker at omlægge dit lån for at opnå en økonomisk gevinst, så anbefaler vi, at du læser afsnittet om opkonvertering, nedkonvertering eller skrå konvertering.

Se vores aktuelle låneanbefalinger

 • En opkonvertering kan være interessant, hvis renterne er steget
 • En nedkonvertering kan være interessant, hvis renterne er faldet
 • En skrå konvertering kan være interessant, hvis der er stor forskel mellem variabel og fast rente

Vi følger renterne på realkreditlån, og du kan læse i vores låneanbefaling, hvad der kan være interessant lige nu. Det kan være svært at forudsige det rigtige tidspunkt for at omlægge sit lån, og hvilke lån du skal vælge.

Kontakt din rådgiver i Sydbank, der hjælper dig med at regne på, hvad det aktuelt betyder for dig og dit lån.

Realkreditlån med fast rente

Hvordan kan du sænke din gæld med en omlægning (opkonvertering)? 

Har du et lån med fast rente, har du mulighed for at sænke din gæld, hvis renterne stiger. Det kaldes en opkonvertering af dit lån eller en lodret konvertering. På et fastforrentet lån falder kursen, når renten stiger. Det vil sige, at du kan indfri dit lån for færre penge, end du egentlig skylder. Det kalder vi en restgældsgevinst. I stedet tager du et nyt lån, hvor du så har en lavere gæld, men samtidig betaler en højere rente for lånet. Den højere rente gør det nye lån dyrere, dvs. at du skal betale mere hvert kvartal. Restgældsgevinsten vil derfor stille og roligt blive ’spist op’ pga. den højere rente, du nu betaler for det nye lån. Vi anbefaler derfor, at du først overvejer en opkonvertering, hvis restgældsgevinsten først er ’spist op’ efter 10 år eller mere.

Hvordan kan du sænke din rentebetaling med en omlægning (nedkonverting)? 

Har du et lån med fast rente, har du mulighed for at sænke din kvartårlige betaling, hvis renterne falder til et lavere niveau end renten på dit nuværende realkreditlån. Her kan du bytte dit nuværende realkreditlån ud med et lån med en lavere fast rente, men med en lidt højere restgæld. Denne omlægning af lån kaldes en nedkonvertering.

Hvad er en skrå konvertering? 

Har du et lån med fast rente, har du mulighed for at sænke din gæld, hvis renterne stiger. Ønsker du at omlægge dit lån til et lån med variabel rente, vil din husleje stadig være lav. Men din risiko og usikkerhed vil være stor fra den ene rentefastsættelse til den næste, da renten både kan stige og falde. Du mister også muligheden for at kunne sænke din gæld yderligere, hvis renten stiger igen. Denne omlægning af lån kaldes en skrå konvertering.

 

Realkreditlån med variabel rente

Måske du allerede har et lån med variabel rente og er blevet træt af den usikkerhed, der er forbundet med at renten kan stige? Så kan du omlægge dit lån til et lån med fast rente, der typisk giver dig en højere husleje end lånet med variabel rente. Til gengæld kender du renten på lånet i hele lånets løbetid. Derudover får du et lån, der er konverteringsegnet. Desuden skal du være opmærksom på, at lån med variabel rente skal indfries til markedskursen. Det vil sige, at kursen kan være højere på det tidspunkt, hvor du skal indfri lånet, end den var, da du optog lånet.

Du kan læse mere om realkreditlån her

Hvad betyder det, at mit lån bliver refinansieret (ændring af lån)?

Når du har lån med variabel rente, bliver renten tilpasset undervejs i lånets løbetid. Det betyder, at dit lån bliver refinansieret. Hvornår lånet skal refinansieres, afhænger af, hvilken tidsramme du har valgt mellem lånets refinansieringer. Du har derfor ikke en kendt rente og husleje over hele lånets løbetid.

Læs mere om de forskellige lånetyper her

Med et tilpasningslån bliver renten automatisk tilpasset efter en aftalt periode. Det kan eksempelvis være hvert 3. eller 5 år. Det sker, når de obligationer, der ligger bag dit lån, udløber og skal erstattes af nogle nye. Derefter er renten nødvendigvis ikke den samme. Den kan både stige og falde.

Da du har mange muligheder for selv at påvirke dit lån, kan det være svært at vide hvilket lån du skal vælge. Vi anbefaler derfor, at du bruger anledningen til at tage en snak med din rådgiver om, hvilken løsning der er den rigtige for dig og din økonomi. Måske du ønsker at:

 • Forkorte/forlænge perioden, hvis du har planer om at sælge din bolig
 • Ændre på lånets løbetid, der kan give dig en anden fleksibilitet
 • Ændre på afdrag i en periode, hvis økonomien tillader det
 • Låse renten fast, hvis du tror renten vil stige frem mod tidspunktet for rentetilpasningen
 • Et helt andet lån, der kræver en omlægning af dit lån

Lad os tage en snak, så vi sammen kan finde ud af, hvad der passer dig.

Book et møde og få hjælp til dit lån

Hvilket lån skal jeg vælge?

Hvilket lån der er det rigtige lån for dig, og hvilket du skal vælge, afhænger af mange forhold f.eks.:

 • Hvor risikovillig er du?
 • Hvor højt vægter du økonomisk tryghed?
 • Hvad tillader din økonomi?
 • Hvor længe ønsker du at blive boende i huset?
 • Hvad er dine forventninger til markedets renteudvikling?

For nogle er det vigtigt med tryghed og sikre sig mod rentestigninger, mens andre hellere vil have en variabel rente, hvor renten typisk er lavere. Nogle vil gerne afdrage på deres lån, mens andre gerne vil holde en pause med afdrag og ønsker afdragsfrihed i en periode.