Vi anbefaler: 30-årigt fastforrentet lån med afdrag

Vi anbefaler generelt et fastforrentet lån til nye boligejere, og som udgangspunkt anbefaler vi at låntager vælger den obligation, der ligger tættest på kurs 100. Det betyder også, at selvom man vil betale afdrag vil det nogen gange være en obligation med mulighed for afdragsfrihed vi anbefaler.

For tiden er det 30-årige 1%-lån, der er tættest på 100, da kursen ligger omkring kurs 97-99. Tag en snak med din rådgiver omkring din situation og find en fælles løsning, som passer dig bedst.

Du har også mulighed for at få et fastforrentet lån med en kortere løbetid end 30 år eller lån med afdragsfrihed - tag fat i din rådgiver og hør nærmere om dine muligheder.

Lån med variabel rente

Har du mod på høj risiko, og kan din økonomi klare rentestigninger, kan et lån med variabel rente være aktuelt for dig. Her anbefaler vi et F-kort-lån. Med F-kort får du en ny rente på dit lån hvert halve år. Renten følger markedsrenten "CITA 6-måneder" plus et rentetillæg. Hvis renten bliver negativ "får" du renten som ekstra afdrag på lånet. Lige nu er renten negativ på F-kort-lånet, og lånet kan hjemtages til en kurs omkring 100.

Ved lån med variabel rente skal man være opmærksom på, at ydelsen kan stige meget fra den ene rentefastsættelse til den næste. Da renterne generelt er meget lave for tiden, er der risiko for, at ydelsen på lånet vil stige ved de kommende års rentetilpasninger.

Desuden skal man være opmærksom på, at lån med variabel rente skal indfries til markedskurs, som kan være over kursen man har hjemtaget lånet til.

F5-lån tilbyder lav rente og lidt sikkerhed

Hvis man gerne vil udnytte den lave variable rente, men ønsker sig lidt mere sikkerhed, anbefaler vi et F5-lån. Renten er fast i ca. 5 år, og giver derfor lidt bedre sikkerhed i budgettet end et F-Kort-lån, hvor renten skifter hvert halve år. F5-lån har desuden en lavere bidragssats og kursfradrag end F1-lån og F3-lån, hvilket ofte gør F5-lånet billigere.

F5-lån vinder over RenteMax-lån

Et RenteMax-lån tilbyder en variabel rente med et loft over, hvor meget renten kan stige. Renteloftet kan enten være ca. 5 eller ca. 10 år. Renteloftet betaler du for gennem et ekstra tillæg til den variable rente. Det ekstra rentetillæg betyder, at den variable rente bliver højere end på et F-Kort lån. Du skal kun vælge et RenteMax-lån, hvis du gerne vil nyde godt af den lave variable rente, men samtidig gerne vil have en smule ekstra sikkerhed, hvis den variable rente skulle stige meget.

Nedkonvertering

Mulighederne for nedkonvertering kan være relevant hvis man har et lån med en rente på 2% eller højere rente.

Vi anbefaler du kontakter din rådgiver, hvis du overvejer en nedkonvertering.

Med eller uden afdrag

Der er mulighed for afdragsfrie perioder på samtlige lån.

Sydbanks cheføkonom tager temperaturen på boligrenterne

Filmen er uploaded den 26. marts 2021.

Fakta om omlægning af lån

Omlægning af dit lån betyder ganske enkelt, at du ”bytter” dit eksisterende lån ud med et nyt lån, der har en anden rentesats, evt. en længere løbetid og måske afdragsfrihed. På den måde kan du skabe luft i din økonomi eller måske udnytte renteændringer til at skære noget af din gæld i boligen.

Omlægning fra et fastforrentet til et andet fastforrentet

Har du et fastforrentet realkreditlån, kan du udnytte renteudsving. Lægger du om på det rigtige tidspunkt, kan du få en lavere husleje eller en lavere restgæld. Normalt skal renten stige eller falde med min. 2 procentpoint (eksempelvis falde fra 6 % til 4 %), før det kan betale sig at lave en låneomlægning.

Omlægning fra fastforrentet til variabelt

Det kan også nogle gange være en fordel at omlægge et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Med et variabelt forrentet lån vil den rente, du skal betale ofte være lavere end på et fastforrentet lån, og du får lidt luft i økonomien. Ulempen er selvfølgelig, at du ikke kender den fremtidige ydelse på dit lån, da den vil stige, hvis renten stiger.

Omlægning fra variabelt til fastforrentet

Er du blevet træt af den usikkerhed, der er forbundet med et lån med variabel rente, kan du med fordel omlægge til et lån med fast rente. Et fastforrentet lån er lidt dyrere end lånet med variabel rente. Til gengæld kender du renten på lånet i lånets løbetid, og du kan med et fastforrentet lån fremover drage fordel af evt. ændringer i renten ved at omlægge til et andet lån.

Omlægning til Sydbank Prioritet Plus

Med Sydbank Prioritet Plus kan du få op til 10 års afdragsfrihed. Det giver dig fleksibilitet til fx at afdrage på dyr gæld, investere i boligen eller spare op. Sammen med prioritetslånet får du en indlånskonto, hvor du får samme rente, som du betaler på lånet. Du kan til enhver tid hæve det, du har stående på din indlånskonto.

Gå til konverteringsovervågning

Kurssikring

Når du optager et realkreditlån, kan du vælge at fastlåse kursen for at sikre dig mod kursfald. På den måde er du sikker på, at dit lån – og dermed din terminsydelse – ikke bliver dyrere, hvis kursen falder, inden banken tager lånet hjem. Du kan også sikre dig mod kursstigninger, når du indfrier et eksisterende realkreditlån.

Når du kurssikrer, tegner du altså en form for forsikring i banken, hvor du og banken aftaler den kurs, som du kan hjemtage lånet med på udbetalingsdagen. Prisen for kurssikringen afhænger, dels af hvilket realkreditlån du optager, dels af hvor længe der er, til lånet skal udbetales.

Kurssikringen er bindende, så hvis kursudviklingen medfører en kursgevinst, får banken gevinsten, på samme måde som banken dækker et evt. tab. Du kan nemlig ikke spekulere i renteudviklingen, når du samtidig har tegnet en kurskontrakt.

Skal du kurssikre et realkreditlån?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du kurssikrer et nyt fastforrentet realkreditlån eller en indfrielse af et bestående lån.

Den gevinst, du opnår, hvis kursen stiger frem mod hjemtagelsestidspunktet, er minimal, i forhold til den risiko du løber, hvis kursen falder.

Kursfradrag/kurstillæg

Kursfradrag og kurstillæg er en handelsomkostning, som opkræves, når du handler obligationer i forbindelse med optagelse eller indfrielse af et realkreditlån.Handelsomkostningen betales via et fradrag i afregningskursen på realkreditlånet ved udbetaling og ved refinansiering af lånet og som et tillæg til afregningskursen ved indfrielse af realkreditlånet.

Ved lån som rentetilpasses sker der kursfradrag ved hver rentetilpasning, og omkostningerne til kursfradrag er derfor ved rentetilpasningslån afhængig af, hvor ofte lånet rentetilpasses.

Handelsomkostningen i form af kursfradrag eller kurstillæg fremgår af din handelsnota i forbindelse med salg eller køb af obligationer, når du optager eller indfrier et realkreditlån. I øvrigt fremgår af gældende handelsomkostninger af bankens prisblad, som kan findes her

Sydbank Prioritetslån

Et fleksibelt boliglån, der kan bruges til lidt af hvert, fx til ombygning eller køb af sommerhus.

Læs mere her