I Sydbank overvåger vi alle Totalkreditlån og giver dig direkte besked via mail/sms, hvis det er fordelagtigt for dig at omlægge dit lån.
Du kan altid gå i mobilbanken og regne på dine muligheder. Klik på "Menu" og "Bolig" for at finde siden.

Vi anbefaler: 30-årigt fastforrentet lån med afdrag

Vi anbefaler generelt et fastforrentet lån til nye boligejere, og som udgangspunkt anbefaler vi at du vælger den obligation, der ligger tættest på kurs 100. For tiden ligger det 30-årige 4%-lån omkring kurs 97. Lånet giver dig en sikkerhed i hele lånets løbetid, og hvis renten stiger har du mulighed for at opnå en restgældsgevinst.

Du har også mulighed for at få et fastforrentet lån med en kortere løbetid end 30 år. Her er renten omkring 3%-4% alt efter hvor hurtigt du vil betale dit lån tilbage. Tag fat i din rådgiver og hør nærmere om dine muligheder.

Lån med variabel rente

Har du mod på høj risiko, og kan din økonomi klare rentestigninger, kan et lån med variabel rente måske være aktuelt for dig. Her kan du få et F-kort-lån, hvor du får en ny rente på dit lån hvert halve år. Renten følger markedsrenten "CITA 6-måneder" plus et rentetillæg. Lige nu er renten på F-kort-lånet omkring 4%, og du kan få lånet til en kurs omkring 100. Renten på F-Kort-lånet steg meget fra 1. januar 2023. Det tyder dog lige nu på, at renten på F-Kort-lån falder lidt, når den bliver fastsat til sommer. Du har også mulighed for en lavere rente, hvis du låser renten fast i 3 eller 5 år.

Fast rente i 3 eller 5 år?

Hvis du søger lidt mere sikkerhed de næste år, så har du mulighed for at låse renten fast i 3 eller 5 år. Det hedder et F3- eller F5-lån. Her er renten i omegnen af 3%, og det er lige nu lavere end F-Kort-lånet. Disse lån er derfor de billigste realkreditlån lige nu, og de giver en fin sikkerhed de næste 3 til 5 år. Der er allerede taget højde for at renterne falder lidt, og derfor er renten ikke højere end i omegnen af 3%. Husk at hvis renterne falder overraskende meget de næste år, så kan din gæld blive lidt større, hvis du vil ud af lånet før du er færdig med din periode med cirka 3% i rente.

Ved lån med variabel rente skal du være opmærksom på, at ydelsen kan stige meget fra den ene rentefastsættelse til den næste.

Skal du have ny rente på dit F3- eller F5-lån?

En del boligejere har i 3 eller 5 år haft et lån med en fast rente på omkring 0%. Er du blandt de boligejere, der nu skal til at have en ny rente på dit F3- eller F5-lån fra sommer, så står du overfor en større stigning i renterne. Vi giver her en hurtig gennemgang over, hvad du skal forvente at få i ny rente og hvilke muligheder du har:

Vi anbefaler du tager en snak med din rådgiver om din situation og finder den løsning, som passer dig bedst.

Har du et 6%-lån?

Har du et lån med fast rente på 6%, så kan det være en god idé at skifte ned til et lån med en fast rente på 4%. Det hedder en nedkonvertering. Ved en nedkonvertering får du en lidt højere gæld, men samtidig kommer du til at betale mindre, da din rente er lavere. Efter nogle få år har du opnået så stor en besparelse, at din stigning i gælden er blevet tjent hjem. Har du et realkreditlån med 6% i fast rente, så bør du kontakte din rådgiver for at høre om en nedkonvertering er noget for dig.

Opkonvertering

Kursfald på realkreditobligationer betyder, at mange boligejere med fast rente, har mulighed for at sænke deres hovedstol på gælden med 15%-30% ved en såkaldt opkonvertering. Har du for nogle år siden fået et ca. 30-årigt realkreditlån med en fast rente på 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, kan du nu ”købe” lånet tilbage til en lavere kurs og derved sænke gælden. I stedet vælger du et nyt 4%-lån. Hovedstolen på gælden bliver derved lavere, men du betaler samtidig mere i rente. Først efter tidligst 10 år er den lavere gæld blevet ”spist op” af den højere rente.

Tag en snak med din rådgiver om en opkonvertering er noget for dig, hvis du har et lån med en lav fast rente.

Med eller uden afdrag

Der er mulighed for afdragsfrie perioder på samtlige lån.

Fakta om omlægning af lån

Omlægning af dit lån betyder ganske enkelt, at du ”bytter” dit eksisterende lån ud med et nyt lån, der har en anden rentesats, evt. en længere løbetid og måske afdragsfrihed. På den måde kan du skabe luft i din økonomi eller måske udnytte renteændringer til at skære noget af din gæld i boligen.

Omlægning fra et fastforrentet til et andet fastforrentet

Har du et fastforrentet realkreditlån, kan du udnytte renteudsving. Lægger du om på det rigtige tidspunkt, kan du få en lavere husleje eller en lavere restgæld. Normalt skal renten stige eller falde med min. 2 procentpoint (eksempelvis falde fra 6 % til 4 %), før det kan betale sig at lave en låneomlægning.

Omlægning fra fastforrentet til variabelt

Det kan også nogle gange være en fordel at omlægge et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Med et variabelt forrentet lån vil den rente, du skal betale ofte være lavere end på et fastforrentet lån, og du får lidt luft i økonomien. Ulempen er selvfølgelig, at du ikke kender den fremtidige ydelse på dit lån, da den vil stige, hvis renten stiger.

Omlægning fra variabelt til fastforrentet

Er du blevet træt af den usikkerhed, der er forbundet med et lån med variabel rente, kan du med fordel omlægge til et lån med fast rente. Et fastforrentet lån er lidt dyrere end lånet med variabel rente. Til gengæld kender du renten på lånet i lånets løbetid, og du kan med et fastforrentet lån fremover drage fordel af evt. ændringer i renten ved at omlægge til et andet lån.

Omlægning til Sydbank Prioritet Plus

Med Sydbank Prioritet Plus kan du få op til 10 års afdragsfrihed. Det giver dig fleksibilitet til fx at afdrage på dyr gæld, investere i boligen eller spare op. Sammen med prioritetslånet får du en indlånskonto med en attraktiv rente*. Du kan til enhver tid hæve det, du har stående på din indlånskonto.

*) Gælder kun for indestående op til restgælden på prioritetslånet. Det vil sige, at hvis du skylder 300.000 kr. på lånet, får du den attraktive rente op til 300.000 kr. på indlånskontoen. Hvis du har mere stående på indlånskontoen, forrentes indestående med indlånssatsen for højeste interval på en Privatkonto i Sydbank.

Gå til konverteringsovervågning

Kurssikring

Når du optager et realkreditlån, kan du vælge at fastlåse kursen for at sikre dig mod kursfald. På den måde er du sikker på, at dit lån – og dermed din terminsydelse – ikke bliver dyrere, hvis kursen falder, inden banken tager lånet hjem. Du kan også sikre dig mod kursstigninger, når du indfrier et eksisterende realkreditlån.

Når du kurssikrer, tegner du altså en form for forsikring i banken, hvor du og banken aftaler den kurs, som du kan hjemtage lånet med på udbetalingsdagen. Prisen for kurssikringen afhænger, dels af hvilket realkreditlån du optager, dels af hvor længe der er, til lånet skal udbetales.

Kurssikringen er bindende, så hvis kursudviklingen medfører en kursgevinst, får banken gevinsten, på samme måde som banken dækker et evt. tab. Du kan nemlig ikke spekulere i renteudviklingen, når du samtidig har tegnet en kurskontrakt.

Skal du kurssikre et realkreditlån?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du kurssikrer et nyt fastforrentet realkreditlån eller en indfrielse af et bestående lån.

Den gevinst, du opnår, hvis kursen stiger frem mod hjemtagelsestidspunktet, er minimal, i forhold til den risiko du løber, hvis kursen falder.

Kursfradrag/kurstillæg

Kursfradrag og kurstillæg er en handelsomkostning, som opkræves, når du handler obligationer i forbindelse med optagelse eller indfrielse af et realkreditlån.Handelsomkostningen betales via et fradrag i afregningskursen på realkreditlånet ved udbetaling og ved refinansiering af lånet og som et tillæg til afregningskursen ved indfrielse af realkreditlånet.

Ved lån som rentetilpasses sker der kursfradrag ved hver rentetilpasning, og omkostningerne til kursfradrag er derfor ved rentetilpasningslån afhængig af, hvor ofte lånet rentetilpasses.

Handelsomkostningen i form af kursfradrag eller kurstillæg fremgår af din handelsnota i forbindelse med salg eller køb af obligationer, når du optager eller indfrier et realkreditlån. I øvrigt fremgår af gældende handelsomkostninger af bankens prisbog.

Prisbog