Vi anbefaler: 30-årigt fastforrentet lån med afdrag

Vi anbefaler generelt et fastforrentet lån til nye boligejere, og som udgangspunkt anbefaler vi at låntager vælger den obligation, der ligger tættest på kurs 100.

For tiden kan 30-årige 5%-lån nu hjemtages under kurs 100. Tag en snak med din rådgiver omkring din situation og find en fælles løsning, som passer dig bedst.

Du har også mulighed for at få et fastforrentet lån med en kortere løbetid end 30 år. Her er renten typisk lavere rente. Tag fat i din rådgiver og hør nærmere om dine muligheder.

Lån med variabel rente

Har du mod på høj risiko, og kan din økonomi klare rentestigninger, kan et lån med variabel rente være aktuelt for dig. Her anbefaler vi et F-kort-lån. Med F-kort får du en ny rente på dit lån hvert halve år. Renten følger markedsrenten "CITA 6-måneder" plus et rentetillæg. Lige nu er renten positiv på F-kort-lånet, og lånet kan du få til en kurs omkring 100. Renten på F-Kort-lånet steg meget fra 1. januar, og der er udsigt til stigninger igen til sommer.

Ved lån med variabel rente skal man være opmærksom på, at ydelsen kan stige meget fra den ene rentefastsættelse til den næste.

F3-F5-lån stiger i rente

F3- eller F5-lån er til dig, der gerne vil have et lån med fast rente i 3 eller 5 år, men ikke ønsker at låse renten fast i 20 eller 30 år.


Renten på F3- og F5-lån er også på vej op. Har du sådan et lån, hvor du snart skal have fastsat en ny rente vil du sandsynligvis opleve en stor rentestigning. Du kan vælge at blive i lånet, og så får du en højere rente de næste 3 eller 5 år. Du kan i stedet overveje at skifte til et lån, hvor renten fastsættes oftere, hvis du tror renten skal falde - det kunne være et F1-lån eller et F-Kort-lån. Her nyder du hurtigere godt af et fald i renterne, men usikkerheden i din økonomi er også større. Alternativt kan du skifte til lån med fast rente i hele lånets løbetid. Her er renten lidt højere, men til gengæld ved du, hvad du skal betale resten af lånets løbetid. Samtidig har dette lån gode egenskaber – både når renten stiger og falder. Hvis renterne falder kan du nemt komme ned i et lån med en lavere rente. Det hedder en nedkonvertering. Hvis renterne stiger har du måske mulighed for at lave en opkonvertering (se afsnittet om opkonvertering)

Hvis du er blandt de mange, der snart skal have ny rente på dit F5-lån, kan du her høre om dine muligheder:

 

Opkonvertering

Kursfald på realkreditobligationer betyder, at mange boligejere med fast rente, har mulighed for at sænke deres hovedstol på gælden med 15%-30% ved en såkaldt opkonvertering. Har du for nogle år siden fået et ca. 30-årigt realkreditlån med en fast rente på 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% og 3%, kan du nu ”købe” lånet tilbage til en lavere kurs og derved sænke gælden. I stedet vælger du et nyt 5%-lån. Hovedstolen på gælden bliver derved lavere, men du betaler samtidig mere i rente. Først efter 10 til 20 år er den lavere gæld blevet ”spist op” af den højere rente.

Hør, Chefanalytiker Henrik Spangsberg Hansen fra Sydbank fortælle om, hvordan du kan sænke din gæld på dit realkreditlån med fast rente: 

Tag en snak med din bankrådgiver omkring mulighederne for en opkonvertering.

Med eller uden afdrag

Der er mulighed for afdragsfrie perioder på samtlige lån.

Skal dit lån refinansieres?

I forbindelse med refinansiering af dit rentetilpasningslån eller F-Kort-lån, skal du være opmærksom på, at der også findes alternative muligheder. Rente på lån med fast rente er blevet mindre attraktiv på det seneste, men det er altid en god idé at tage en snak med din rådgiver, om du stadig er det rigtige lån for dig. 

Fakta om omlægning af lån

Omlægning af dit lån betyder ganske enkelt, at du ”bytter” dit eksisterende lån ud med et nyt lån, der har en anden rentesats, evt. en længere løbetid og måske afdragsfrihed. På den måde kan du skabe luft i din økonomi eller måske udnytte renteændringer til at skære noget af din gæld i boligen.

Omlægning fra et fastforrentet til et andet fastforrentet

Har du et fastforrentet realkreditlån, kan du udnytte renteudsving. Lægger du om på det rigtige tidspunkt, kan du få en lavere husleje eller en lavere restgæld. Normalt skal renten stige eller falde med min. 2 procentpoint (eksempelvis falde fra 6 % til 4 %), før det kan betale sig at lave en låneomlægning.

Omlægning fra fastforrentet til variabelt

Det kan også nogle gange være en fordel at omlægge et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Med et variabelt forrentet lån vil den rente, du skal betale ofte være lavere end på et fastforrentet lån, og du får lidt luft i økonomien. Ulempen er selvfølgelig, at du ikke kender den fremtidige ydelse på dit lån, da den vil stige, hvis renten stiger.

Omlægning fra variabelt til fastforrentet

Er du blevet træt af den usikkerhed, der er forbundet med et lån med variabel rente, kan du med fordel omlægge til et lån med fast rente. Et fastforrentet lån er lidt dyrere end lånet med variabel rente. Til gengæld kender du renten på lånet i lånets løbetid, og du kan med et fastforrentet lån fremover drage fordel af evt. ændringer i renten ved at omlægge til et andet lån.

Omlægning til Sydbank Prioritet Plus

Med Sydbank Prioritet Plus kan du få op til 10 års afdragsfrihed. Det giver dig fleksibilitet til fx at afdrage på dyr gæld, investere i boligen eller spare op. Sammen med prioritetslånet får du en indlånskonto med en attraktiv rente*. Du kan til enhver tid hæve det, du har stående på din indlånskonto.

*) Gælder kun for indestående op til restgælden på prioritetslånet. Det vil sige, at hvis du skylder 300.000 kr. på lånet, får du den attraktive rente op til 300.000 kr. på indlånskontoen. Hvis du har mere stående på indlånskontoen, forrentes indestående med indlånssatsen for højeste interval på en Privatkonto i Sydbank.

Gå til konverteringsovervågning

Kurssikring

Når du optager et realkreditlån, kan du vælge at fastlåse kursen for at sikre dig mod kursfald. På den måde er du sikker på, at dit lån – og dermed din terminsydelse – ikke bliver dyrere, hvis kursen falder, inden banken tager lånet hjem. Du kan også sikre dig mod kursstigninger, når du indfrier et eksisterende realkreditlån.

Når du kurssikrer, tegner du altså en form for forsikring i banken, hvor du og banken aftaler den kurs, som du kan hjemtage lånet med på udbetalingsdagen. Prisen for kurssikringen afhænger, dels af hvilket realkreditlån du optager, dels af hvor længe der er, til lånet skal udbetales.

Kurssikringen er bindende, så hvis kursudviklingen medfører en kursgevinst, får banken gevinsten, på samme måde som banken dækker et evt. tab. Du kan nemlig ikke spekulere i renteudviklingen, når du samtidig har tegnet en kurskontrakt.

Skal du kurssikre et realkreditlån?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du kurssikrer et nyt fastforrentet realkreditlån eller en indfrielse af et bestående lån.

Den gevinst, du opnår, hvis kursen stiger frem mod hjemtagelsestidspunktet, er minimal, i forhold til den risiko du løber, hvis kursen falder.

Kursfradrag/kurstillæg

Kursfradrag og kurstillæg er en handelsomkostning, som opkræves, når du handler obligationer i forbindelse med optagelse eller indfrielse af et realkreditlån.Handelsomkostningen betales via et fradrag i afregningskursen på realkreditlånet ved udbetaling og ved refinansiering af lånet og som et tillæg til afregningskursen ved indfrielse af realkreditlånet.

Ved lån som rentetilpasses sker der kursfradrag ved hver rentetilpasning, og omkostningerne til kursfradrag er derfor ved rentetilpasningslån afhængig af, hvor ofte lånet rentetilpasses.

Handelsomkostningen i form af kursfradrag eller kurstillæg fremgår af din handelsnota i forbindelse med salg eller køb af obligationer, når du optager eller indfrier et realkreditlån. I øvrigt fremgår af gældende handelsomkostninger af bankens prisbog.

Prisbog