Der er mere til det at have en formue end det at have en formue

Din formue er noget særligt. Det er værdier du eller din familie har arbejdet for, og som spiller en vigtig rolle for familiens fremtid. Derfor kan din formue hurtigt komme til at fylde meget i forhold til din familie og de andre vigtige ting i livet.

Lad os hjælpe dig med en formuerådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Rådgivning hele vejen rundt om din formue

Din formue er en kompleks størrelse, der sandsynligvis involverer områder som investering, pension, skat og måske også en eller flere virksomheder. Det tager tid at sætte sig ind hvordan din økonomi og formue er sammensat, og om der er ting du kan ændre for at tingene spiller bedre sammen.

Får du løbende tilpasset dine økonomiske dispositioner når lovgivning, skatter osv. ændrer sig?

Reglerne ændrer sig hele tiden, og derfor har du brug for en helhedsorienteret formuerådgivning, som gør det mere enkelt for dig - uanset om du er igang med at opbygge din formue eller allerede lever af den. Din formuerådgiver kommer hele vejen rundt om din formue og økonomi og laver, i samarbejde med dig, en formueplan ud fra dine livsmål.

Vi har nogle af landets førende eksperter på det økonomiske felt. I tæt samarbejde med vores kunder, skaber vi de bedst mulige resultater.

Hvad får du ud af formuerådgivning og -planlægning?

Formuerådgivning tager udgangspunkt i dig, dit liv og dine livsmål. Vi ser både på din økonomi fra ”helikopter-perspektiv” på tværs af formueposter og skattemiljøer, og kigger hver post igennem for optimeringsmuligheder. Målet er at du får mest muligt ud af din formue – og når dine mål.

Formuerådgivning er din vej til at få et samlet overblik over din formue og økonomi, og hvordan forskellige elementer spiller sammen. Formuerådgivning handler også om, at du ikke skal lægge alle æg i en kurv. Jo flere skattemiljøer og formueelementer din formue er fordelt over, jo flere muligheder har du. Vi rådgiver og snakker med dig om dine muligheder for optimering, og giver dig løbende sparring og opfølgning. Din livssituation og muligheder ændrer sig naturligt over tid, derfor er formuerådgivning en løbende proces.

Komplet formuerådgivning med fokus på det, der betyder noget for dig

Som Private Banking-kunde er rådgivningen nøje planlagt i forhold til dine behov. Dit team af formuerådgivere og specialister sørger for, at din formue får personlig og kvalificeret pleje. Vi ved, at du som kunde har mål for dit liv og for din økonomi, derfor tager vores rådgivning altid udgangspunkt i dig – nu og i fremtiden.

Hvordan definerer man en formue?

En formue er en persons beholdning af aktiver, fx fast ejendom, værdipapirer, pensionsopsparing, værdi af virksomhed, almindelig opsparing o.l. Det er altså definitionen af den samlede værdi af de forskellige aktiver. Nettoformue er betegnelsen for den samlede værdi af aktiverne, fratrukket evt. gæld i realkredit, bank eller lignende. En formue udvikler sig typisk over tid, efterhånden som opsparingen vokser sig større, investeringer giver afkast, huset stiger i værdi og virksomheden udvikler sig. Din formue er dermed en form for opsparing.

En almindelig opsparing er også en formue. Denne formue er opbygget af penge du løbende sætter til side, når du har overskud i din økonomi. Opsparingen kan fx være til et bestemt formål, eller det kan være en måde at skabe økonomisk frihed.

Som Private Banking kunde skal din formue i en vis udstrækning være handlebar. Det vil sige, at din formue skal bestå af kontanter eller værdipapirer i enten frie midler, pensionsmidler eller midler i din virksomhed. Det betyder i sin enkelthed, at der skal være formue der vil kunne investeres i værdipapirer.

Særligt til dig med egen virksomhed

Har du egen virksomhed, tager formuerådgivningen afsæt i samspillet mellem din privat- og virksomhedsøkonomi – samt de muligheder der er mellem de forskellige skattemiljøer. Du kan som virksomhedsejer få tilknyttet en personlig erhvervs- og finansrådgiver, der har særlig fokus på at optimere økonomien i virksomheden. Har du eller din virksomhed relationer til udlandet, kan vores valutarådgivning være relevant.

Læs mere om virksomheds- og privatøkonomi

Vi har tid, når du har tid

Du kan møde os, hvor og når det passer dig: I din lokale Private Banking-afdeling, hjemme hos dig, i din virksomhed eller ganske enkelt på nettet.

Dit team af rådgivere er altid tæt på dig og din økonomi. Vi forstår nemlig, at det at have en formue kan fylde meget. Derfor er vi altid klar til at hjælpe dig med de rigtige løsninger.

Som Private Banking-kunde får du bl.a. sparring og rådgivning omkring:

  • Planlægning af arv
  • Generationsskifte af din virksomhed inden du går til advokat og får lavet de endelige aftaler
  • Salg af virksomhed
  • Investeringsløsninger, der passer til dig og dine formueforhold
  • Planlægning af pensionsopsparing
  • Køb og salg af ejendom
  • Forældrekøb
  • Køb af feriebolig

Dine fordele med Sydbank Private Banking

Se alle dine fordele med Sydbank Private Banking

Eksklusive kortløsninger

Se hvilke kort der matcher dine behov bedst.

Find dem og andre fordele her

Find nærmeste filial

Vi er tæt på dig.

Se, hvor du kan finde os

Brug for hjælp?

Find den her eller ring til os på: 70 10 78 79

Klik her